İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Bütün dinler Tanrı’yı memnun eder mi?

Haberleri izlediğinizde dünyanın çeşitli yerlerinde din adı altında kötü şeyler yapıldığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Aslında bütün dinlerin kaynağı Tanrı değildir (Matta 7:15). Dinler insanlığın büyük kısmını kandırmaktadır (1. Yuhanna 5:19’u okuyun).

Ancak Tanrı iyiyi ve doğruyu seven samimi kişileri fark eder (Yuhanna 4:23). O böyle kişileri Sözü olan Kutsal Kitaptan hakikati öğrenmeye davet ediyor (1. Timoteos 2:3-5’i okuyun).

Doğru dini nasıl saptayabilirsiniz?

Yehova Tanrı farklı dinlerden gelen birçok insana hem birbirini sevmeyi hem de hakikati öğreterek onları bir araya getiriyor (Mika 4:2, 3). Dolayısıyla mensuplarının birbirine nasıl davrandığına bakarak doğru dini saptayabilirsiniz (Yuhanna 13:35’i okuyun).

Yehova Tanrı her tür insanı hakiki tapınma aracılığıyla bir araya getiriyor (Mezmur 133:1)

Doğru dine mensup olan kişilerin imanı Kutsal Kitaba dayanır ve onlar yaşamlarında Kutsal Kitabın ilkelerine uyarlar (2. Timoteos 3:16). Onlar Tanrı’nın ismini yüceltirler (Mezmur 83:18). Tanrı’nın Krallığını destekler ve bu yönetimin insanlığın tek ümidi olduğuna inanırlar (Daniel 2:44). Ayrıca insanlara iyi davranarak ‘ışıklarını parlatırlar’ (Matta 5:16). Bu yüzden doğru dinin mensupları Krallığın iyi haberini paylaşmak için insanları evlerinde ziyaret etmeleriyle tanınır (Matta 24:14 ve Elçiler 5:42; 20:20’yi okuyun).