İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | TANRI SİZİNLE İLGİLENİYOR MU?

Tanrı Sizi Teselli Ediyor

Tanrı Sizi Teselli Ediyor

“Düşkünleri teselli eden Tanrı . . . . bizi teselli etti” (2. KORİNTOSLULAR 7:6)

‘İsa benim uğruma canını verdi’ (GALATYALILAR 2:20)

NEDEN BAZILARI ŞÜPHE EDİYOR? Bazı kişiler teselliye çok ihtiyaç duymalarına rağmen sorunlarıyla başa çıkmak için Tanrı’dan yardım istemelerinin bencillik olacağını düşünüyor. Raquel isimli bir kadın şöyle diyor: “Dünyada ne kadar çok insanın yaşadığını ve onların karşılaştığı ciddi sorunları düşününce kendi kaygılarım o kadar anlamsız geliyor ki Tanrı’dan yardım istemeye çekiniyorum.”

KUTSAL KİTAP NE ÖĞRETİR? Tanrı insanları teselli etmek için uzun zaman önce harekete geçerek olağanüstü bir şey yaptı. Bugün dünyadaki herkes günahı miras almıştır. Bu günah Tanrı’nın standartlarını kusursuz şekilde karşılamamızı engelleyen kronik bir yetersizliktir. Fakat Tanrı bizi o kadar seviyor ki İsa Mesih’i ‘günahlarımıza kefaret eden bir kurban olarak gönderdi’ (1. Yuhanna 4:10). Tanrı, İsa Mesih’in ölümü, yani fidyesi sayesinde günahlarımızın bağışlanmasını ve rahat bir vicdana sahip olmamızı mümkün kıldı, ayrıca bize barış dolu bir dünyada sonsuz yaşam ümidi verdi. * Peki İsa hayatını genel olarak insanlık için mi verdi yoksa bu düzenleme Tanrı’nın sizinle özel olarak ilgilendiğini mi gösteriyor?

İsa’nın elçisi Pavlus’un sözlerine bakalım. O, İsa’nın hayatını fidye olarak vermesinden o kadar etkilendi ki şöyle yazdı: “Sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim uğruma canını veren Tanrı’nın Oğluna imanımla sürdürüyorum” (Galatyalılar 2:20). Aslında İsa, Pavlus Hıristiyan olmadan önce ölmüştü. Yine de o bu fidyeyi Tanrı’nın ona verdiği kişisel bir hediye olarak gördü.

İsa’nın sağladığı fidye Tanrı’nın özel olarak size de verdiği bir hediyedir. Bu hediye sizin Tanrı’nın gözünde ne kadar değerli olduğunuzu gösterir. Fidye size “sonsuz bir teselli ve şahane bir ümit” verir, böylece ‘sizi her iyi işte ve sözde kararlı kılar’ (2. Selanikliler 2:16, 17).

İsa peygamberin hayatını kurban olarak vermesinin üzerinden neredeyse 2.000 yıl geçti. Peki Tanrı’nın bugün size ulaşmak istediğini gösteren hangi kanıtlar var?

^ p. 5 İsa Mesih’in sağladığı fidye hakkında daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 5. bölümüne bakabilirsiniz.