İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Neden dua etmeliyiz?

Yaratıcımız kaygılarımız hakkında Kendisiyle rahatlıkla ve düzenli olarak konuşmamızı ister (Luka 18:1-7). O bizimle ilgilendiği için dualarımızı dinler. Tanrımız bizi Kendisine dua etmeye davet eder. Bu özel daveti nasıl geri çevirebiliriz ki? (Filipililer 4:6’yı okuyun).

Dua sadece yardım istemek için kullandığımız bir araç değildir. Duanın asıl amacı Tanrı’ya yaklaşmaktır (Mezmur 8:3, 4). Neler hissettiğimizi Tanrı’ya düzenli olarak anlattıkça O’nunla daha yakın bir ilişki geliştiririz (Yakup 4:8’i okuyun).

Nasıl dua etmeliyiz?

Yehova Tanrı dua ederken gösterişli ifadeler kullanmamızı veya ezbere dua etmemizi istemez. Ayrıca dua etmek için özel bir şekilde durmamızı talep etmez. O, samimi bir şekilde dua etmemizi ister (Matta 6:7). Örneğin geçmişte Hanna isimli bir kadın onu üzen ailevi bir sorunla ilgili Tanrı’ya dua etmişti. Daha sonra kederi sevince dönüştüğünde içten bir duayla Tanrı’ya şükretti (1. Samuel 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1’i okuyun).

Gerçekten harika bir ayrıcalığa sahibiz! Tanrı’ya kaygılarımızı, sıkıntılarımızı anlatmanın yanı sıra yaptığı şeyler için teşekkür edebilir ve O’nu yüceltebiliriz. Bu değerli ayrıcalığı asla ihmal etmeyelim (Mezmur 145:14-16’yı okuyun).