İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 OKUYUCULARIMIZ SORUYOR . . .

Tanrı Güçlülerin Zayıflara Zulmetmesine Neden İzin Veriyor?

Tanrı Güçlülerin Zayıflara Zulmetmesine Neden İzin Veriyor?

Kutsal Kitapta güçlülerin zayıflara zulmettiği bazı olaylar kayıtlıdır. Akla gelen olaylardan biri Nabot’un yaşadıklarıdır. * MÖ onuncu yüzyılda yaşamış İsrail kralı Ahab, Nabot’un sahip olduğu bağı elde etmek için, kraliçe İzebel’in Nabot’u ve oğullarını öldürmesine izin verdi (1. Krallar 21:1-16; 2. Krallar 9:26). Tanrı, bir insanın sahip olduğu yetkinin böyle kötüye kullanılmasına neden göz yumdu?

‘Tanrı yalan söyleyemez’ (Titus 1:2).

Şimdi önemli bir sebebi ele alalım: Tanrı yalan söyleyemez (Titus 1:2). Bunun, insanların çektiği zulümlerle nasıl bir bağlantısı var? Tanrı insanları ilk yarattığında onları uyararak, Kendisine isyan etmelerinin korkunç bir sonucu olacağını söylemişti: Ölüm. Tanrı’nın söylediği gibi Aden bahçesinde başlayan isyandan günümüze dek, ölüm insanlar için kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. İlk öldürme olayı, yani Kain’in kardeşi Habil’i öldürmesi aslında zorbalıktı (Başlangıç 2:16, 17; 4:8).

Kutsal Kitap insanlık tarihini şu sözlerle özetler: “İnsanın insana egemen olması hep insanın zararına olmuştur” (Vaiz 8:9). Bu sözler gerçekleşti mi? Yehova, toplumu olan İsrailoğullarını uyarmıştı; bir kral seçtiklerinde ondan baskı görecek ve Tanrı’ya feryat edeceklerdi (1. Samuel 8:11-18). Hikmetli kral Süleyman bile halkından ağır vergiler talep etmişti (1. Krallar 11:43; 12:3, 4). Ahab gibi kötü krallardan ise çok daha fazla baskı gördüler. Şunu düşünelim: Eğer Tanrı böyle baskıcı hükümdarların bu davranışlarını engelleseydi, aslında Kendi sözlerini yalanlamış olmayacak mıydı?

“İnsanın insana egemen olması hep insanın zararına olmuştur” (Vaiz 8:9).

Şeytan insanların Tanrı’ya sadece bencil nedenlerle hizmet ettiğini iddia ediyor (Eyüp 1:9, 10; 2:4). Eğer Tanrı, hizmetçilerini her tür baskıdan korusaydı Şeytan’ın iddiasının doğru olduğu kanıtlanmış olmaz mıydı? Ayrıca Tanrı, tüm insanların böyle baskılar yaşamasını engelleyerek çok daha büyük bir yalanı desteklemiş olmaz mıydı? Böyle bir koruma söz konusu olduğunda birçok kişi, insanın kendisini Tanrı’dan daha iyi yöneteceğini düşünebilirdi. Ancak Tanrı’nın Sözü bunun tam tersini söyler; insan, kendisini yönetme yeteneğinden kesinlikle yoksundur (Yeremya 10:23). Hepimizin Tanrı’nın yönetimine ihtiyacı var, bu adaletsizlikleri ancak O sona erdirebilir.

Peki Tanrı insanların çektiği zulümlerle hiç ilgilenmiyor mu? Tabii ki ilgileniyor. O’nun bu konuda yaptığı iki şeyi ele alalım: Öncelikle Tanrı yaşadığımız zulümlerle ilgili detaylı açıklamalar yapar. Örneğin Sözü olan Kutsal Kitapta, kraliçe İzebel’in Nabot’a kurduğu komplo her ayrıntısıyla ortaya serilmiştir. Üstelik Kutsal Kitap, bu kötü eylemlerin ardındaki asıl kişinin, kimliğini gizlemek isteyen güçlü bir hükümdar olduğunu açıkça gösterir (Yuhanna 14:30; 2. Korintoslular 11:14). Kutsal Kitap onu İblis Şeytan olarak tanıtır. Tanrı yaşadığımız zulümler ve kötülükler hakkında açıklamalar yaparak ve bunların asıl kaynağını bize göstererek kendimizi kötülükten korumamıza yardım eder. Böylece bizim sonsuz geleceğimizi güvence altına alır.

İkinci olarak, Tanrı bu baskıların biteceğine dair bize sağlam bir ümit verir. Yaratıcının Ahab ve İzebel gibi birçok kişinin yaptıklarını sonradan ortaya çıkardığını ve onları cezalandırdığını bilmek, kötülük yapan herkesin bir gün davranışlarının karşılığını alacağına güvenmemizi sağlar (Mezmur 52:1-5). Ayrıca Tanrı, Kendisini seven kişilere yakında kötülüğün tüm izlerini sileceğine dair güvenilir bir vaat vermiştir. * İmanlı Nabot da, adaletsizliğin olmadığı cennet bir yeryüzünde oğullarıyla beraber sonsuza dek yaşayacak (Mezmur 37:34).

^ p. 3 Bu dergideki “İmanlarını Örnek Alın” makalesine bakın.

^ p. 8 Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 11. bölümüne bakın.