İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 TANRI’YA YAKLAŞIN

‘Kendisini Ciddiyetle Arayanları Ödüllendirir’

‘Kendisini Ciddiyetle Arayanları Ödüllendirir’

Yehova Tanrı kullarının Kendisini memnun etmek için yaptığı şeylere değer verir mi? Bazıları bu soruya olumsuz cevap vererek Tanrı’nın bizimle ilgilenmediğini ileri sürüyor. Ama böyle bir iddia Tanrı’nın yapısına aykırı bir düşünceyi içerir. Çünkü O’nun Sözü olan Kutsal Kitap Yehova’nın imanlı kullarının çabalarını takdir ettiği konusunda bize güvence verir. Örneğin Pavlus’un İbraniler 11:6’da kayıtlı olan sözlerine bakalım.

Yehova’yı memnun etmek için ne yapmalıyız? Pavlus şöyle yazmıştı: “İman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır.” Pavlus, iman olmadan Tanrı’yı memnun etmenin zor olduğunu söylemedi, bunun imkânsız olduğunu söyledi. Başka sözlerle iman etmek, Tanrı’yı memnun etmenin başlıca yoludur.

Peki nasıl bir iman Yehova’yı memnun eder? Tanrı’ya duyduğumuz imanın iki yönü olmalıdır. İlk olarak ‘O’nun varlığına [var olduğuna] iman etmeliyiz.’ Eğer Tanrı’nın varlığından şüphe duyuyorsak O’nu memnun etmemiz nasıl mümkün olabilir? Aslında gerçek iman bundan çok daha fazlasını içerir, çünkü cinler bile Yehova’nın var olduğunu kabul eder (Yakup 2:19). Tanrı’nın gerçek olduğuna iman ediyorsak bunu davranışlarımızla göstermeliyiz, yani O’nu memnun eden bir yaşam sürmeliyiz (Yakup 2:20, 26).

İkinci olarak ‘Tanrı’nın bizi ödüllendireceğine iman etmeliyiz.’ Gerçek imana sahip biri, Tanrı’yı memnun eden bir yaşam sürdürmeye çalışmanın boşuna olmayacağının farkındadır (1. Korintoslular 15:58). Yehova’nın bizi ödüllendirmeye gücü olduğundan ya da bunu istediğinden şüphe duyuyorsak O’nu nasıl memnun edebiliriz? (Yakup 1:17; 1. Petrus 5:7). Tanrı’nın ilgisiz, takdirsiz ve sert olduğunu düşünen biri, aslında Kutsal Kitabın anlattığı Tanrı’yı tanımıyor demektir.

Yehova kimleri ödüllendirir? Pavlus “Kendisini ciddiyetle arayanları” dedi. Kutsal Kitap çevirmenleri için hazırlanmış bir başvuru kaynağında, “ciddiyetle arayanlar” olarak çevrilen Yunanca sözcüğün Tanrı’ya “tapınmak için” O’na yönelmek anlamına geldiği belirtilir. Başka bir başvuru kaynağı bu Yunanca fiilin yoğun ve sıkı bir çaba harcama fikri taşıdığını açıklar. Evet, Yehova imanları sayesinde, Kendisine yürekten bir sevgi ve istekle ibadet edenleri ödüllendirir (Matta 22:37).

Yehova’nın bizi ödüllendirmeye gücü olduğundan ya da bunu istediğinden şüphe duyuyorsak O’nu nasıl memnun edebiliriz?

Yehova imanlı kullarını nasıl ödüllendirir? O bize paha biçilmez bir gelecek, yani cennet yeryüzünde sonsuz bir yaşam vaat ediyor. Bu ödül O’nun cömertliğinin ve sevgisinin derinliğini yansıtır (Vahiy 21:3, 4). Yehova’yı ciddiyetle arayan kişiler şimdi bile bol bol nimetler tadıyor. Onlar kutsal ruhun ve Tanrı’nın Sözünde bulunan hikmetin yardımıyla doyum veren bir yaşam sürüyorlar (Mezmur 144:15; Matta 5:3).

Gerçekten de Yehova, imanlı kullarının gayretle yerine getirdikleri hizmete değer verir. Bunu düşündüğünüzde O’na daha çok yaklaşmak istiyor musunuz? Eğer öyleyse, Yehova’yı memnun eden bir imana nasıl sahip olabileceğiniz ve bunu davranışlarınızla nasıl gösterebileceğiniz konusunda daha çok bilgi alın.

Kasım ayı için önerilen okuma programı

Titus 1-3; Filimon 1-25; İbraniler 1-13Yakup 1-5