İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | İNSANLARI YARATICIDAN UZAKLAŞTIRAN YALANLAR

2. Yalan: Tanrı’nın Kimliği Bir Sırdır

2. Yalan: Tanrı’nın Kimliği Bir Sırdır

BİRÇOK İNSAN ŞUNA İNANIYOR:

Hıristiyan Âlemi “‘üç Kişide bir Tanrı’ öğretisini benimsemiştir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Hıristiyan teolojisine göre bu öğreti üç tanrıya değil, bu üç kişinin özünde bir olduğuna inanmak anlamına gelir” (The New Encyclopædia Britannica).

KUTSAL KİTAPTAKİ HAKİKAT:

Kutsal Kitap İsa peygamberin gökte yüksek bir konumda olduğundan söz eder, fakat İsa hiçbir zaman Tanrı’ya eşit olduğunu ya da özünde O’nunla aynı kişi olduğunu iddia etmedi. Aksine açıkça şöyle dedi: “Baba benden büyüktür” (Yuhanna 14:28). Takipçilerinden birine de şunları söyledi: “Benim Babamın, sizin Babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkacağım” (Yuhanna 20:17).

Kutsal ruha gelince, o bir kişi değildir. İlk Hıristiyanlar ‘kutsal ruhla dolmuştu.’ Ayrıca Yehova Tanrı şöyle dedi: “Her türlü insanın üzerine ruhumdan dökeceğim” (Elçiler 2:1-4, 17). Dolayısıyla kutsal ruh Üçlemenin bir kısmı değil, Tanrı’nın etkin kuvvetidir.

BU NEDEN ÖNEMLİ?

Karl Rahner ve Herbert Vorgrimler adlı Katolik bilginler Üçleme hakkında şöyle diyor: “Bir kişi vahiy almadan bu konuyu anlayamaz, vahiy almış olsa bile tam olarak kavrayamaz.” Tanımadığınız ya da anlayamadığınız birini gerçekten sevebilir misiniz? Bu bakımdan Üçleme öğretisi insanların Tanrı’yı tanımasına ve sevmesine engeldir.

Daha önce sözleri alıntılanan Marco da Üçleme öğretisinin Tanrı’yı sevmesine engel olduğunu düşünüyordu. Şöyle diyor: “Tanrı’nın benden kimliğini gizlediğini düşünürdüm. Bu, O’nu daha da uzak, gizemli ve ulaşılmaz Biri haline getirirdi.” Oysa Kutsal Kitap “[Tanrı] hiçbirimizden uzak değildir” der (Elçiler 17:27). O, kimliğini bizden gizlemez. Kendisini tanımamızı ister. İsa peygamber “Biz tanıdığımıza tapınıyoruz” demişti (Yuhanna 4:22).

Marco şöyle diyor: “Tanrı’nın Üçlemenin bir kısmı olmadığını öğrendiğimde, O’nunla kişisel bir ilişki geliştirebildim.” Yehova Tanrı’nın gizemli Biri olmadığını, O’nun gerçek bir Kişi olduğunu anlarsak O’nu sevmemiz çok daha kolay olur. “Sevmeyen kimse Tanrı’yı tanımamıştır, çünkü Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8).