İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | YARATICIMIZ KUTSAL KİTAPTA BİZE NE ANLATIR?

Tüm İnsanlar İçin İyi Haber

Tüm İnsanlar İçin İyi Haber

İsa’nın diriltilmesi takipçilerinin imanını güçlendirdi ve onları gayrete getirdi. Özellikle elçi Pavlus, Anadolu’yu ve Akdeniz’i dolaşarak cemaatler oluşturdu, ayrıca ahlaksal baskılara ve şiddetli muhalefete dayanmaları için İsa’nın takipçilerini güçlendirdi. Bu tür zorluklara rağmen Hıristiyanlık gelişti ve yayıldı.

Sonra Pavlus hapse atıldı, ancak oradan bile mektuplar yazıp cemaatleri teşvik etti ve onlara öğütler verdi. Hatta onları daha büyük bir tehdit hakkında uyardı: İmandan sapanlar hakikate isyan edecekti. Tanrı’nın kutsal ruhunun rehberliğiyle Pavlus, “çarpıtılmış sözler” söyleyen ‘zalim kurtların’ cemaate sızacağını ve ‘öğrencileri kendi peşlerinden sürükleyeceğini’ bildirdi (Elçiler 20:29, 30).

Hakikate isyan birinci yüzyılın sonunda başladı. Diriltilmiş İsa bu dönemde elçi Yuhanna’ya, geleceği sembolik görüntülerle anlatan Vahiy’i verdi. Yuhanna’nın daha sonra kaleme aldığı sözlere göre, muhalifler de sahte öğretmenler de Tanrı’nın yeryüzü ve insanlıkla ilgili başlangıçtaki amacını tam olarak gerçekleştirmesine engel olamayacaktı. Evet, ‘her millet, her kabile, her dil ve her halk’ Tanrı’nın Krallığı hakkındaki iyi haberi duyacak (Vahiy 14:6). Yeryüzünde cennet tekrar kurulacak ve Tanrı’nın isteğini yapan herkes orada olacak!

Bu sizin için de ‘iyi bir haber’ mi? Öyleyse Tanrı’nın Kutsal Kitapta tüm insanlara verdiği mesaj hakkında ayrıntılı bilgi almak ister misiniz? Bu mesaj bugün ve gelecekte size birçok yarar sağlar.

Kutsal Kitabı www.jw.org sitesinden okuyabilirsiniz. Bu internet sitesinde Kutsal Kitap Bize Ne Anlatır? ve Yaratıcımızdan Gelen İyi Haber kitapçıklarını, ayrıca Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabını da inceleyebilirsiniz. Sitemizde Kutsal Kitaba neden güvenebileceğimizi ve pratik öğütlerini ailemizde ve kendi hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi gösteren başka yayınlar da bulunuyor. Daha fazla bilgi almak için Yehova’nın Şahitlerine de danışabilirsiniz.

(Elçilerin İşleri, Efesoslular, Filipililer, Koloseliler, Filimon, 1. Yuhanna ve Vahiy kitaplarına dayanır.)