İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Ölüler için bir ümit var mı?

Ölüm uykuya benzer, çünkü ölüler hiçbir şeyin farkında değildir ve hiçbir şey yapamazlar. Ancak yaşamın kaynağı olan Yaratıcımız ölen kişileri dirilterek tekrar hayata döndürebilir. Bunun kanıtı olarak Yaratıcımız, geçmişte bazı kullarının ölüleri diriltmesini sağlamıştır (Vaiz 9:5; 1. Krallar 17:17, 21-23 ve Yuhanna 11:11, 43, 44’ü okuyun).

Ölüm ne açıdan uykuya benzer?

Yaratıcımız ölen kişileri unutmayıp onları adil, yeni bir dünyada dirilteceğine söz veriyor. Diriltilecek olanlar, Tanrı onlara tekrar yaşam verene kadar ölüm uykusunda kalacak. Mutlak Güce Sahip Yaratıcımız ölüleri tekrar hayata döndürme gücünü kullanmayı özlemle bekliyor (Eyüp 14:14, 15’i okuyun).

Dirilme nasıl olacak?

Dirilme gerçekleştiğinde insanlar kendilerini, arkadaşlarını ve ailelerini tanıyabilecekler. Bir insanın bedeni çürüse bile Tanrı aynı insanı yeni bir bedenle diriltebilir (1. Korintoslular 15:35, 38’i okuyun).

Az sayıda kişi gökteki yaşam için diriltilir (Vahiy 20:6). Diriltilenlerin çoğu ise cennete dönüştürülen yeryüzünde yaşayacak. Onların sonsuza dek yaşama ümitleri olacak; bu onlar için yeni bir başlangıç anlamına gelecek (Mezmur 37:29 ve Elçiler 24:15’i okuyun).