İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Yaratıcımız her duayı dinler mi?

Yaratıcımız her milletten insanın duasını dinler (Mezmur 145:18, 19). Kutsal Kitap bizi kaygılandıran her konuda O’nunla konuşabileceğimizi söyler (Filipililer 4:6, 7). Ancak Tanrı bazı dualardan hoşnut olmaz. Örneğin ezberlenmiş duaları tekrar tekrar okumak O’nu memnun etmez (Matta 6:7’yi okuyun).

Yaratıcı emirlerini kasten hiçe sayan kişilerin duasını da dinlemez (Özdeyişler 28:9). Örneğin Tanrı Kutsal Kitabın yazıldığı devirlerde cinayet işlemiş kişilerin duasını dinlemeyi reddetti. Açıkça görülüyor ki, dualarımızın Tanrı tarafından işitilmesi için bazı talepleri karşılamamız gerekir (İşaya 1:15’i okuyun).

Dualarımızın Yaratıcı tarafından işitilmesi için ne yapmalıyız?

İman olmadan Yaratıcımıza duayla yaklaşamayız (Yakup 1:5, 6). O’nun gerçekten var olduğuna ve bizimle ilgilendiğine yürekten inanmalıyız. İmanımızı Kutsal Kitabı inceleyerek kuvvetlendirebiliriz, çünkü gerçek iman Tanrı’nın Sözünde bulunan kanıtlara ve vaatlere dayanır (İbraniler 11:1, 6’yı okuyun).

İçten ve alçakgönüllü bir tutumla dua etmeliyiz. Musa peygamber de dua ederken alçakgönüllü davrandı (Mezmur 90:12). Tanrı’ya isteklerimizi söylemeden önce Sözünü okuyarak O’nun bizden neler beklediğini anlamaya çalışmalıyız. Ancak o zaman O’nun isteğiyle uyumlu şekilde dua edebiliriz (1. Yuhanna 5:14’ü okuyun).