İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 TANRI’YA YAKLAŞIN

‘O’nun Görünmez Nitelikleri Açıkça Görülüyor’

‘O’nun Görünmez Nitelikleri Açıkça Görülüyor’

Tanrı’nın varlığına inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bunu kanıtlayabilir misiniz? Aslında hikmetli, kudretli ve sevgi dolu Yaratıcımızın varlığını gösteren çok önemli bir kanıta sahibiz. Bu kanıt nedir? Yeterince ikna edici olduğu söylenebilir mi? Bu soruların cevabını bulabilmek için elçi Pavlus’un Roma’daki cemaate yazdıklarına bakalım.

Pavlus şöyle dedi: “[Tanrı’nın] görünmez nitelikleri, sonsuz gücü ve Tanrılığı, dünyanın yaratılışından bu yana açıkça görülüyor, yaratılan şeyler yoluyla algılanabiliyor. Bu nedenle hiçbir mazeretleri yoktur” (Romalılar 1:20). Pavlus’un belirttiği gibi Tanrı yarattığı her eserde Kendine dair izler bırakmıştır. Bu sözleri daha yakından inceleyelim.

Ayette gördüğümüz gibi, Tanrı’nın nitelikleri “dünyanın yaratılışından bu yana açıkça görülüyor.” Bu bağlamda “dünya” olarak çevrilen Yunanca sözcük yeryüzü değil, insanlık anlamına gelir. * Dolayısıyla Pavlus, insanların Âdem ile Havva’nın yaratılışından itibaren Tanrı’nın yaptığı şeylere bakarak O’nun niteliklerini görebileceklerini söylüyordu.

Bu kanıt doğada gizlenmiş değildir, her yerde ‘açıkça görülebilir.’ En büyüğünden en küçüğüne, yaratılan her şey hem bir Yaratıcının varlığını hem de O’nun muhteşem niteliklerini açıkça ortaya koyar. Doğadaki akıllı tasarım Tanrı’nın hikmetini açıkça göstermiyor mu? Yıldızlı gökler veya kayalara vuran büyük dalgalar O’nun gücünün bir göstergesi değil mi? Bize zevk veren çeşit çeşit yiyecekler, gün doğumu ve gün batımının güzelliği Yaratıcımızın insanlığa duyduğu sevginin bir kanıtı değil mi? (Mezmur 104:24; İşaya 40:26).

Bu kanıt o kadar net ve açıktır ki, bunu görmeyen ve Tanrı’nın varlığına inanmayı reddeden insanların aslında “hiçbir mazeretleri yoktur.” Bir bilgin bununla ilgili şu örneği verdi: Diyelim ki, bir sürücü “Tek Yön” levhasını umursamadan ters yola giriyor. Onu bir polis durduruyor. Ceza yazarken sürücü levhayı görmediğini söyleyerek itiraz etmeye çalışıyor. Fakat trafik levhası herkesin görebileceği bir konumda olduğu ve sürücünün de görme yetisinde bir sorun olmadığı için bu itirazın bir geçerliliği yoktur. Ayrıca bu tür levhaları görme ve bunlara uyma sorumluluğu sürücüye aittir. Tanrı’nın varlığının doğada görülen kanıtıyla ilgili durum da aynıdır. Bu, bir işaret levhası gibi açıkça görülebilir. Düşünebilen varlıklar olarak bunu görebilecek durumdayız. Bu kanıtı görmezden gelmenin hiçbir mazereti olamaz.

Tanrı yarattığı her eserde Kendine dair izler bırakmıştır

Yaratılış, bir kitap gibi bize Yaratıcımız hakkında birçok bilgi verir. Fakat O’nun hakkında çok daha fazla bilgi veren bir kitap daha var: Kutsal Kitap. Bu kitabın sayfalarında şu yaşamsal soruya cevap bulabiliriz: Yeryüzü ve üzerinde yaşayan insanlarla ilgili Tanrı’nın amacı nedir? Bu sorunun cevabını öğrenmek tüm evrenin Yaratıcısı Yehova Tanrı’ya daha da yaklaşmamıza yardım edebilir.

Ağustos ayı için önerilen okuma programı

Romalılar 1-16

^ p. 3 Kutsal Kitap, ayrıca dünyanın “günahı” olduğundan söz eder ve bir ‘kurtarıcıya’ ihtiyacı olduğunu söyler. Açıkça görüldüğü gibi böyle bağlamlarda bu terim yeryüzüne değil, insanlığa atfeder (Yuhanna 1:29; 4:42; 12:47).