İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU

Pornografi Zararlı mı Yoksa Zararsız mı?

Pornografi Zararlı mı Yoksa Zararsız mı?

Günümüzde nereye baksak pornografik malzemelerle karşılaşabiliyoruz. * Moda, film ve müzik dünyasında, reklamlarda, dergilerde, televizyonda, video oyunlarında, akıllı telefonlarda, taşınabilir cihazlarda, web sitelerinde ve fotoğraf paylaşım uygulamalarında pornografik malzemelere rastlamak mümkün. Görüldüğü gibi pornografi, popüler kültürün göze çarpar bir kısmı haline geldi. Bugün her zamankinden çok daha fazla insan pornografiye ilgi duyuyor ( “İstatistiklere Göre” başlıklı çerçeveye bakın).

Pornografinin içeriği de değişiyor. Profesör Gail Dines şunları yazıyor: “Günümüzde pornografinin içeriği öyle aşırı uçlarda ki, eskiden sert-porno olarak görülen malzemeler artık normal karşılanıyor.”

Bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce pornografi zararsız bir eğlence mi yoksa son derece tehlikeli bir alışkanlık mı? Kutsal Kitap şöyle der: “Her iyi ağaç iyi meyve verir, fakat her çürük ağaç kötü meyve verir” (Matta 7:17). Peki pornografi nasıl meyveler veriyor? Cevabı bulmak için bazı soruları ele alalım.

 Pornografi bireyleri nasıl etkiler?

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ: Pornografi öyle güçlü bir bağımlılıktır ki, bazı araştırmacılar ve terapistler bunu kokain bağımlılığına benzetir.

İnternet pornografisine bağımlı olan Brian * şunları anlatıyor: “Sanki kendimden geçiyordum. Hiçbir şey beni durduramıyordu. Kendime engel olmak istediğimde beynimde gerçek anlamda sarsıntı ve acı hissediyordum. Ne kadar çabalasam da, bu bağımlılıktan yıllarca kurtulamadım.”

Pornografiye bağımlı kişiler genellikle bu alışkanlıklarını gizlerler. Bu yüzden yalan bile söyleyebilirler. Bu alışkanlıkları nedeniyle doğal olarak birçok kişi kendini yalnız ve gergin hissediyor, utanç duyuyor, olumsuz duygulara, hatta öfkeye kapılıyor. Bazı durumlarda bu kişiler intihara bile eğilimli olabiliyor. Neredeyse her gün cep telefonuna pornografik görüntüler indiren Sertaç şunları diyor: “Bencil ve karamsar biri haline gelmiştim. Kendimi değersiz, suçlu, yalnız ve kapana kısılmış hissediyordum. Öyle utanıyordum ki, yardım istemekten korkuyordum.”

Pornografik görüntülere bir anlığına bakmak ya da bunları yanlışlıkla görmek bile olumsuz etkilere yol açar. Pornografi konusundaki araştırmalarıyla tanınan Dr. Judith Reisman şunları diyor: “Pornografik görüntüler zihni etkiler ve beyinde bazı değişimlere yol açar. Böyle görüntüleri bir anlığına, istem dışı görmek hafızada silinmesi zor, hatta imkânsız biyokimyasal izler bırakır.” İnternetteyken aniden pornografik sitelerle karşılaşan 19 yaşındaki Susan şunları söylüyor: “O görüntüler sanki zihnime kazındı. Hiç beklemediğim anlarda birden gözümün önüne geliyorlar. Bunları zihnimden asla silip atamayacakmışım gibi hissediyorum.”

SONUÇ: Pornografi kişiyi kendine köle eder ve kurbanlarına büyük zarar verir (2. Petrus 2:19).

Pornografi aileleri nasıl etkiler?

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ: “Porno yüzünden çiftler ayrılıyor, hatta aileler dağılıyor” (The Porn Trap [Porno Tuzağı], Wendy ve Larry Maltz).

Pornografi evliliklere ve ailelere şu yönlerden zarar verir:

 • Çiftler arasındaki yakınlığı, güveni ve sevgiyi sinsice yok eder (Özdeyişler 2:12-17).

 • Bencilliğe, kişinin eşinden soğumasına ve tatminsizliğe yol açar (Efesoslular 5:28, 29).

 • Zararlı cinsel fantezileri ve arzuları körükler (2. Petrus 2:14).

 • Kişi eşinden uygun olmayan cinsel davranışlarda bulunmasını ister (Efesoslular 5:3, 4).

 • Kişiyi duygusal ve fiziksel açıdan sadakatsizlik etmeye yöneltir (Matta 5:28).

Kutsal Kitap karı kocalara birbirlerine ‘hainlik etmemelerini’ söyler (Malaki 2:16). Sadakatsizlik  de bir tür hainliktir, çünkü evliliğe zarar verir, eşlerin ayrılmasına ve boşanmasına yol açar. Böyle ayrılıklar ailedeki çocuklara da zarar verir.

Pornografi, çocukları doğrudan da etkileyebilir. Daha önce adı geçen Brian şunları anlatıyor: “On yaşlarındayken, saklambaç oynadığımız sırada tesadüfen babamın porno dergilerini buldum. İlgimi neden çektiğini anlamasam da onlara gizlice bakmaya başladım. Bu, yetişkinlik çağıma dek kurtulamadığım çok zararlı bir alışkanlığa dönüştü.” Araştırmalara göre pornografik görüntülere maruz kalan çocuklar küçük yaşta cinsel yönden aktif hale geliyor, ayrıca cinsel şiddete meyilli, psikolojik ve duygusal açıdan dengesiz oluyorlar.

SONUÇ: Pornografi sevgi dolu ilişkilere zarar verir, sonunda üzüntüye ve acıya yol açar (Özdeyişler 6:27).

 Yaratıcı pornografi hakkında ne düşünür?

KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ: “Uzuvlarınızda görülen eğilimleri; cinsel ahlaksızlığı, pisliği, cinsel tutkuyu, zararlı arzuları ve putperestlikle bir olan açgözlülüğü öldürün” (Koloseliler 3:5).

Açıkçası, Yehova * pornografiden nefret eder. O elbette cinsel ilişkiyi yasaklamaz. Yaratıcı bizi cinsel yetilerle yaratmıştır. Ancak bunun amacı evlilikte eşlerin birbirini mutlu etmesi, duygusal açıdan yakınlaşması ve dünyaya çocuklar getirmesidir (Yakup 1:17).

Peki Yehova Tanrı’nın pornografiden kesinlikle nefret ettiği sonucuna nasıl varabiliriz? Bu konuda birkaç noktaya bakalım:

 • Yaratıcı pornografinin insanların yaşamına zarar verdiğini bilir (Efesoslular 4:17-19).

 • O bizi sever ve her türlü zarardan korumak ister (İşaya 48:17, 18).

 • Evliliklerin ve ailelerin parçalanmasını istemez (Matta 19:4-6).

 • Ahlaksal açıdan temiz olmamızı ve başkalarının haklarına saygı duymamızı ister (1. Selanikliler 4:3-6).

 • Yaratıcımız pornografinin sapıkça, bencilce ve Şeytan’ın cinsellik anlayışını yansıtan bir alışkanlık olduğunu bilir (Başlangıç 6:2; Yahuda 6, 7).

 • Bedenimize saygı duymamızı ve üreme gücümüzü saygın şekilde kullanmamızı ister (İbraniler 13:4).

SONUÇ: Pornografi kişinin Yaratıcıyla ilişkisine zarar verir (Romalılar 1:24).

Kutsal Kitap şöyle der: “Yehova merhametli, lütufkârdır, çabuk öfkelenmez, vefalı sevgisi büyüktür. . . . . Çünkü yapımızı iyi bilir ve toprak olduğumuzu unutmaz” (Mezmur 103:8, 14). Yehova Tanrı pornografi tuzağından kurtulmak isteyen kişilere şefkat gösterir. O alçakgönüllü kişilerin ‘merhamet görmesi ve gerektiğinde yardım alma lütfuna erişebilmesi’ için Kendisine dönmelerini ister (İbraniler 4:16;  “Pornografi Bağımlılığından Kurtulabilirsiniz” başlıklı çerçeveye bakın).

Sayısız kişi bu konuda Tanrı’dan yardım aldı. Peki bundan yarar gördüler mi? Kötü alışkanlıklarını yenen bazı kişiler hakkında Kutsal Kitabın neler söylediğine dikkat edin: “Yıkanıp temizlendiniz, kutsal duruma getirildiniz, Tanrımızın ruhuyla . . . . aklandınız” (1. Korintoslular 6:11). Yardım alan kişiler Kutsal Kitaptaki şu sözün ne kadar doğru olduğunu bizzat görebilirler: “Beni kuvvetlendirenin sayesinde her şeyi yapabilirim” (Filipililer 4:13).

Pornografi bağımlılığının üstesinden gelen Susan şunları diyor: “Bu tuzaktan kurtulmanıza yardım edebilecek tek kişi Yehova Tanrı’dır. Eğer yardımını diler ve rehberliğine başvurursanız, O’nun önünde yeniden temiz bir duruma gelebilirsiniz. O sizi asla yarı yolda bırakmaz!”

^ p. 3 “Pornografi” ifadesi kişide cinsel istekler uyandırmak amacıyla tasarlanmış görsel, yazılı ya da sesli malzemelere atfeder.

^ p. 8 Bu makaledeki isimler değiştirilmiştir.

^ p. 25 Yehova, Kutsal Kitaba göre Tanrı’nın özel ismidir.