İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Günahlarımız bağışlanabilir mi?

Yaratıcımızın gözünde doğru biri olmak zor değildir

Kutsal Kitap tüm insanların günahkâr olduğunu söyler. İlk insan Âdem’in işlediği günah nedeniyle onun soyu olan tüm insanlık da günaha mahkûmdur. Bu nedenle, bazen kötü şeyler yapıyoruz ve sonrasında pişmanlık duyuyoruz. Yaratıcımız, bizi günaha kölelikten kurtarmak için bir düzenleme yaptı ve günahlarımızın bağışlanabilmesi için İsa Mesih’in ölmesine izin verdi. Kutsal Kitapta fidye olarak adlandırılan bu düzenleme bizim için büyük bir hediyedir (Romalılar 3:23, 24’ü okuyun).

Bazı kişiler geçmişte işledikleri büyük günahları Tanrı’nın bağışlayıp bağışlamayacağını merak ediyor. Tanrı’nın yazılı sözü olan Kutsal Kitap şu rahatlatıcı bilgiyi verir: “İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır” (1. Yuhanna 1:7). Ciddi günahlar işlemiş olsak bile eğer tövbe eder ve doğru bir yaşam sürmek üzere adım atarsak Yaratıcımız bizi bağışlar (İşaya 1:18’i okuyun).

Bağışlanmak için ne yapmalıyız?

Yaratıcımız Yehova’nın bizi bağışlamasını istiyorsak, O’nun hakkında bilgi edinmeli, yani O’nu tanımalı, öğütlerini anlamalı ve bizden neler istediğini öğrenmeliyiz (Yuhanna 17:3). Yehova günahlarından tövbe eden ve değişmek için çaba gösterenlere karşı bağışlayıcıdır (Elçiler 3:19’u okuyun).

Gökleri ve yeri yaratan Yehova’nın gözünde doğru biri olmamız zor değildir. Yaratıcımız bizim zayıflıklarımızı anlar. Bize karşı merhametli ve lütufkârdır. Bağışlamaya istekli olan sevgi dolu Yaratıcımızı memnun etmek için neler yapabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? (Mezmur 103:13, 14’ü okuyun).