İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

İsa’ya neden Tanrı’nın Oğlu deniyor?

Elbette Tanrı’nın bir kadınla ilişki kurarak çocuk sahibi olması düşünülemez. O her canlının Yaratıcısıdır. Tanrı insanları Kendi niteliklerini yansıtabilecek kapasitede yaratmıştı. Bu nedenle Tanrı’nın yarattığı ilk insan Âdem’den “Tanrı’nın oğlu” olarak söz edilir. Benzer şekilde İsa da, Yehova Tanrı’nın niteliklerini taşıdığı için “Tanrı’nın oğlu” olarak adlandırılır (Luka 3:38 ve Yuhanna 1:14, 49’u okuyun).

İsa ne zaman yaratıldı?

Tanrı, İsa’yı Âdem’i yaratmadan önce yarattı. Aslında Tanrı ilk önce İsa’yı yarattı ve sonra evrendeki diğer her şeyi hatta melekleri bile yaratırken onu kullandı. Kutsal Kitap bu nedenle İsa’dan “tüm yaratılanların ilki” olarak söz eder (Koloseliler 1:15, 16’yı okuyun).

İsa Beytlehem’de doğmadan önce gökte bir melekti. Zamanı geldiğinde Tanrı, onun yaşamını gökten Meryem’in rahmine nakletti. Böylece İsa bir insan olarak doğdu (Luka 1:30-32 ve Yuhanna 6:38; 8:23’ü okuyun).

Tanrı neden böyle bir düzenleme yaptı? İsa hangi önemli görevi yerine getirdi? Bu soruların cevaplarını Kutsal Kitaptan öğrenebilirsiniz. Böylece Tanrı’nın ve İsa’nın sizin için neler yaptığını göreceksiniz ve onlara duyduğunuz takdir artacak.