İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Tanrı’ya Yaklaşın

“Yehova Senden Ne İster?”

“Yehova Senden Ne İster?”

YEHOVA Kendisine kulluk etmek isteyenlerden ne bekler? Kusursuzluk mu? Yani kusurlu insanların O’nu memnun etmesi imkânsız mı? Yoksa bizden sadece elimizden geleni yapmamızı mı bekler? Tanrı’ya sevinçle kulluk etmek istiyorsak bu soruların cevaplarını öğrenmemiz çok önemli. Şimdi Mika peygamberin Tanrı’nın taleplerini nasıl özetlediğine bakalım (Mika 6:8’i okuyun).

“Neyin iyi olduğunu O sana söyledi.” Tanrı’nın bizden ne beklediğini tahmin etmek zorunda değiliz. O, taleplerini Kutsal Kitapta bize net şekilde söyler. Tanrı’nın bizden istedikleri ‘iyi olan’ şeylerdir. Zaten başka türlüsü de beklenemez. “Tanrı sevgidir”, dolayısıyla bizim iyiliğimizle içtenlikle ilgilenir (1. Yuhanna 4:8; 5:3). Taleplerine uymamız O’nu memnun etmekle kalmaz, bize de yarar sağlar (Tekrar 10:12, 13).

“Yehova senden ne ister?” Tanrı’nın bizden herhangi bir şey istemeye hakkı var mıdır? Tabii ki vardır! Hayatın kaynağı ve yaşamın devam etmesini sağlayan O olduğundan, O’na itaat borçluyuz (Mezmur 36:9). Öyleyse Yaratıcımız bizden ne ister? Mika peygamber Tanrı’nın taleplerini üç noktada özetler. İlk ikisi esas olarak insanlarla ilişkimizle, üçüncüsüyse Yaratıcımızla olan ilişkimizle bağlantılıdır.

“Adaletli davran.” Bir başvuru kaynağına göre “adalet” olarak çevrilen İbranice sözcüğün anlamı “toplum içindeki doğru ve dürüst ilişkileri kapsar.” Tanrı bizden, başkalarına O’nun standartlarına göre doğru ve dürüst davranmamızı ister. İnsanlara karşı davranışlarımızda tarafsız olur ve doğruluktan ayrılmazsak adaletli davranmış oluruz (Levioğulları 19:15; İşaya 1:17; İbraniler 13:18). Başkalarına adaletli davrandığımızda onlar da bize adaletli davranma isteği duyabilirler (Matta 7:12).

“İyiliği sev.” Tanrı sadece iyilik yapmamızı değil, iyiliği sevmemizi de ister. “İyilik” olarak çevrilen İbranice hesed sözcüğü, ayetin dipnotundan görüldüğü gibi “vefalı sevgi” olarak da tercüme edilebilir. Bir Kutsal Kitap bilgini şöyle der: “Sevgi, merhamet ve iyilik sözcükleri, [hesed] kelimesini tam olarak karşılamaz; bu niteliklerin sadece biri değil, hepsi birlikte bu kelimeyi oluşturur.” Eğer iyiliği seversek, iyilik yapmaya istekli olur ve ihtiyacı olanlara yardım etmekten zevk alırız. Sonuç olarak vermekten doğan mutluluğu tadarız (Elçiler 20:35).

“Tanrının yolunda haddini bilir şekilde yürü.” Kutsal Kitapta “yürümek” ifadesi “belirli bir davranış tarzı izlemek” anlamına gelir. Yaratıcımızın Kutsal Kitapta genel hatlarıyla açıkladığı yaşam tarzını izleyerek O’nun yolunda yürürüz. Bunu yapmak için “haddini bilir” olmalıyız. Nasıl? Tanrı’nın önünde haddini bilir olduğumuzda, O’nun yüceliği karşısında ne kadar küçük olduğumuzu görerek kendimizi gerçekçi şekilde değerlendirir ve sınırlarımızın farkında oluruz. Bu nedenle Tanrı’nın yolunda ‘haddini bilir şekilde yürümek’, O’nun talepleri ve bizim yapabileceklerimiz konusunda gerçekçi bir bakış açısına sahip olmak anlamına gelir.

Yehova bizden asla yapabileceğimizden fazlasını istemez. O’na hizmet etmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapmamızdan memnun olur (Koloseliler 3:23). Sınırlarımızın farkındadır (Mezmur 103:14). Haddini bilir biri olup sınırlarımızı kabul etmeyi öğrenirsek, O’nun yolunda sevinçle yürüyebileceğiz. Yaratıcımızın yolunda yürümeye nasıl başlayabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Bu yolda yürürseniz Yaratıcımız sizi bol bol ödüllendirecektir (Özdeyişler 10:22).

Kasım ayı için önerilen Kutsal Kitap okuma programı:

Yoel 1Mika 7