İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Soru 3: Tanrı Acı Çekmeme Neden İzin Veriyor?

Soru 3: Tanrı Acı Çekmeme Neden İzin Veriyor?

IAN’IN babası alkolikti. Ian maddi olarak ihtiyacı olan her şeye sahip olsa da baba sevgisine hasretti. Şöyle diyor: ‘Babamı hiçbir zaman çok sevmedim, bunun en büyük nedeni içmesi ve anneme kötü davranmasıydı.’ Ian yıllar geçtikçe Tanrı’nın varlığını sorgulamaya başladı. ‘Tanrı gerçekten varsa, insanların acı çekmesine neden izin veriyor?’ diye düşünüyordu.

Neden bu soru doğuyor?

Nispeten sorunsuz bir hayatınız olsa bile, masum insanların acı çektiğini gördüğünüzde, içinizdeki adalet duygusu nedeniyle çok öfkelenebilirsiniz. Ancak Ian gibi sizin de başınızdan kötü olaylar geçtiyse veya sevdiğiniz biri hastalandı ya da öldüyse, acıların nedeni hakkındaki bu soru daha da anlam kazanır.

Bazıları nasıl cevap veriyor?

Bazıları Tanrı’nın bizi sınamak, ayrıca alçakgönüllü ve merhametli olmayı öğretmek için acılara izin verdiğine inanıyor. Bazıları da insanların önceki hayatlarında işlediği günahlardan dolayı bu hayatta sıkıntı çektiğini düşünüyor.

Bu cevapların ardında yatan fikir nedir?

Tanrı insanların çektiği acıları umursamadığından O’nu sevmemiz zordur. Tanrı zalimdir.

Kutsal Kitap ne öğretiyor?

Kutsal Kitap, insanların çektiği acıların suçlusunun Tanrı olmadığını açıkça söyler. Şöyle der: “Bir sınavla karşılaşınca kimse ‘Tanrı beni sınıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kimseyi kötü şeylerle sınamaz, Kendisi de böyle şeylerle sınanamaz” (Yakup 1:13). Acıların sorumlusunun Tanrı olduğu görüşü, Kutsal Kitabın Yaratıcımızın kişiliğiyle ilgili anlattıklarıyla bağdaşmaz. Neden?

Tanrı’nın başlıca niteliklerinden biri sevgidir (1. Yuhanna 4:8). Kutsal Kitap bu noktayı vurgulamak için evladının üzerine titreyen bir anneyi örnek verir. Tanrı şöyle der: “Kadın memedeki yavrusunu hiç unutur mu? Karnında taşıdığı çocuğa acımaz mı? Onlar unutsa bile Ben seni asla unutmam” (İşaya 49:15). Sevgi  dolu bir annenin çocuğuna bilerek zarar vereceğini düşünebilir misiniz? Tam tersine, böyle bir anne çocuğunun acılarını dindirmeye çalışır. Benzer şekilde Tanrı da masum insanların acı çekmesine neden olmaz (Başlangıç 18:25).

Ama yine de masum insanlar acı çekiyor. Dolayısıyla siz de şunu merak edebilirsiniz: ‘Tanrı bizimle ilgileniyorsa ve her şeye gücü yetiyorsa, acıya yol açan şeyleri neden ortadan kaldırmıyor?’

Tanrı’nın şu anda acıların devam etmesine izin vermesinin geçerli nedenleri var. Bunlardan sadece birini düşünelim: Acılara neden olan, çoğunlukla insandır. Çevresine acı veren birçok zalim insan değişmek istemiyor. Dolayısıyla Tanrı’nın acıların önemli bir nedenini ortadan kaldırması için bu tür insanları yok etmesi gerekecek.

Tanrı’nın, kötü şeyler yapanları neden hâlâ yok etmediğini Kutsal Kitap şöyle açıklar: “Bazılarının gecikme sandığı gibi, Yehova vaadini yerine getirmekte gecikmez; aslında O hiç kimsenin yok olmasını istemediğinden ve herkesin tövbe etmesini istediğinden, sizin için sabrediyor” (2. Petrus 3:9). Yehova Tanrı’nın sabretmesi, O’nun ne kadar sevgi dolu ve merhametli olduğunu gösterir.

Ancak Yehova yakında harekete geçecek. ‘Sıkıntı çektirenlere sıkıntı çektirerek karşılık verecek.’ İnsanların haksız yere acı çekmesine neden olanlar ‘sonsuz yok oluş hükmü giyecek’ (2. Selanikliler 1:6-9).

Daha önce sözleri alıntılanan Ian acılarla ilgili sorularına tatmin edici yanıtlar buldu. Öğrendikleri, hayata bakışını değiştirdi. Onun hikâyesini, bu derginin 13. sayfasında okuyabilirsiniz.