İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Okuyucularımız Soruyor . . .

Yehova’nın Şahitleri Arasında Kadın Vaizler Var mı?

Yehova’nın Şahitleri Arasında Kadın Vaizler Var mı?

Evet, dünya çapında faaliyet gösteren Yehova’nın Şahitleri arasındaki kadın vaizlerin sayısı milyonları bulur. Onlar Kutsal Kitaptaki iyi haberi duyuran büyük bir ordu gibidir. Davut peygamber bu vaizler hakkında önceden şunları bildirmişti: “Söz Yehova’dan gelir, müjdeyi duyuran kadınlar büyük bir ordudur” (Mezmur 68:11).

Bununla birlikte Yehova’nın Şahidi kadınların yaptıkları işle diğer dinlerdeki kadın vaizlerin yaptıklarının aynı olduğu düşünülmemeli. Aralarında dikkate değer farklar var. Hangi yönlerden?

İlk olarak, hitap ettikleri kitleler farklıdır. Özellikle Hıristiyan Âleminin kadın vaizleri, cemaatin içinde sorumlu konumlarda yer alırlar, hitap ettikleri başlıca kitle cemaatin üyeleridir. Yehova’nın Şahitlerinin kadın vaizlerinin hitap ettiği başlıca kitle ise cemaatin dışındaki insanlar, yani iyi haberi duyurmak için evden eve gittiklerinde ya da başka yerlerde karşılaştıkları insanlardır.

Onların diğer dinlerdeki kadın vaizlerden başka bir farkı da cemaatteki faaliyetleridir. Hıristiyan Âleminin ve başka dinlerin kadın vaizleri, cemaate önderlik eder ve dini konularda cemaate eğitim verirler. Fakat Yehova’nın Şahidi kadın vaizler, vaftiz edilmiş erkeklerin olduğu ortamda cemaate öğretim vermezler. Sadece öğretmen olarak atanan erkekler bu görevi yerine getirir (1. Timoteos 3:2; Yakup 3:1).

Kutsal Kitaba baktığımızda cemaatte gözetim işinin sadece erkeklerin sorumluluğunda olduğunu görürüz. Örneğin İsa’nın elçisi Pavlus’un, bir gözetmen olan iman kardeşi Titus’a yazdığı şu sözlere dikkat edin: ‘Seni Girit’te bıraktım ki, her şehirde cemaat ihtiyarlarının atanmasını yapabilesin.’ Pavlus atanan her erkeğin “suçlanacak yönü olmayan, tek kadınla evli adamlar” olması gerektiğini de söyledi (Titus 1:5, 6). Ayrıca hizmet arkadaşı Timoteos’a, cemaat düzenlemeleriyle ilgili yazdığı mektupta da benzer talimatlar verdi: “Bir adam cemaatte gözetmenlik hizmetine erişmeye istekliyse, iyi bir iş arzuluyor demektir. Öyleyse bir gözetmen, ayıpsız, tek kadınla evli, . . . . öğretme yeterliğine sahip olmalı” (1. Timoteos 3:1, 2).

Cemaatte gözetmenler olma sorumluluğu neden yalnızca erkeklere verilmiştir? Pavlus şöyle dedi: “Bir kadının öğretmesine ya da erkeğin üzerinde hâkimiyet kurmasına izin veremem. Kadın sessizce dinlesin. Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı” (1. Timoteos 2:12, 13). Yaratılıştaki bu sıra Tanrı’nın öğretim ve gözetim göreviyle ilgili kararını gösterir; O bu sorumluluğu erkeğe vermiştir.

Yehova’nın Şahidi vaizler, önderleri İsa Mesih’i örnek alırlar. İsa’nın öğrencisi Luka, onun hizmeti hakkında şöyle yazdı: “İsa şehir şehir, köy köy dolaşmaya başladı; Tanrı’nın krallığını müjdeliyor ve duyuruyordu.” İsa daha sonra takipçilerini de aynı işi yapmakla görevlendirdi. Onlar ‘tüm bölgede köy köy dolaşarak iyi haberi bildiriyorlardı’ (Luka 8:1; 9:2-6).

Günümüzde de erkek olsun kadın olsun Yehova’nın Şahidi tüm vaizler, İsa peygamberin önceden bildirdiği şu işte pay sahibidir: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14).