İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Kutsal Kitaptan Bilgi Edinin

Hüküm Gününde Neler Olacak?

Hüküm Gününde Neler Olacak?

Bu makalede, aklınıza takılmış olabilecek bazı sorular ve Kutsal Kitabın bu sorulara verdiği cevaplar ele alınıyor. Yehova’nın Şahitleri Kutsal Yazıları incelerler ve orada buldukları cevapları sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarlar.

1. Hüküm Günü nedir?

Sağdaki resimde görüldüğü gibi birçok insan Hüküm Gününde milyarlarca kişinin ruhunun Tanrı’nın huzuruna getirileceğine ve geçmişte yaptıklarıyla ilgili hesap vereceğine inanıyor. Onlara göre bazı insanlar ödül olarak cennete gidecek, diğerleri de cehennemde azap çekecek. Fakat Kutsal Kitap, Hüküm Gününün amacının insanları adaletsizlikten kurtarmak olduğunu söyler (Mezmur 96:13). Tanrı insanlığı yeniden adalete kavuşturması için hâkim olarak İsa Mesih’i atamıştır (İşaya 11:1-5 ve Elçiler 17:31’i okuyun).

2. Hüküm Gününde insanlık nasıl yeniden adalete kavuşacak?

İlk insan Âdem, Tanrı’ya kasten isyan ettiğinde soyundan gelen tüm insanlığı günaha, acıya ve ölüme mahkûm etmiş oldu (Romalılar 5:12). İsa peygamber bu adaletsizliği düzeltmek için milyarlarca insanı diriltecek. Kutsal Kitap insanların, İsa Mesih’in hüküm süreceği bin yıllık dönemde diriltileceğini söyler (Vahiy 20:4, 11, 12’yi okuyun).

Kutsal Yazıların Vahiy kitabının 20. bölümünde anlatıldığı gibi, diriltilenler ölmeden önce yaptıklarına göre değil, yeni “kitaplar” açıldığında, yani Tanrı yeni taleplerini bildirdiğinde verdikleri karşılığa göre yargılanacak (Romalılar 6:7). “Doğru olanlar da olmayanlar da” diriltilip Tanrı hakkında bilgi alma fırsatı bulacak (Elçiler 24:15’i okuyun).

 3. Hüküm Gününde neler olacak?

Yehova Tanrı’yı tanıma ve O’na kulluk etme fırsatı olmadan ölenler diriltildiğinde, değişmek ve iyi olanı yapmak için fırsat bulacak. Bunu yaparlarsa ‘yaşam için dirilmiş’ olacaklar. Fakat diriltilen bazıları Yehova’nın taleplerini öğrenmek istemeyecek. Onlar “hüküm için dirilmiş” olacak (Yuhanna 5:28, 29 ve İşaya 26:10; 65:20’yi okuyun).

Yehova bin yıl sürecek olan Hüküm Gününün sonunda, itaatli insanlığı başlangıçtaki kusursuz durumuna getirmiş olacak (1. Korintoslular 15:24-28). Tüm itaatli insanları ne harika bir gelecek bekliyor! Yaşanacak son sınavda, Tanrı bin yıllığına dipsiz derinliklere hapsettiği İblis Şeytan’ı serbest bırakacak. Şeytan tekrar insanları Yehova’dan uzaklaştırmaya çalışacak, fakat bu ayartmayı reddedenler yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak (İşaya 25:8 ve Vahiy 20:7-9’u okuyun).

4. Başka hangi hüküm günü var ve o dönemde neler olacak?

Kutsal Kitap başka bir ‘hüküm gününden’ daha söz eder; bu ifade yaşadığımız ortamın sonunu getirecek olaya atfeder. Bu hüküm günü, Nuh peygamberin günlerinde tüm kötü insanları yok eden Tufan gibi aniden gelecek. Yakında “Tanrı’dan korkmayan insanlar” yok edilecek ve bu, yeryüzünde “doğruluğun barınağı olacak” yeni bir toplumun yolunu açacak (2. Petrus 3:6, 7, 13’ü okuyun).