İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Tanrı’ya Yaklaşın

O Kendisine Hizmet Eden Herkesi Ödüllendirir

O Kendisine Hizmet Eden Herkesi Ödüllendirir

“TEŞEKKÜR EDERİM.” Kim yaptığı güzel bir şeyin ya da sevgiyle verdiği bir hediyenin takdir edildiğini duymaktan hoşlanmaz? Hepimiz gösterdiğimiz çabaların takdirle karşılanmasını isteriz, özellikle de sevdiğimiz kişiler tarafından. Tabii ki herkesten çok Tanrımız Yehova’yı seviyoruz. Peki O, Kendisine hizmet etme çabamıza değer verir mi? Bunun cevabını almak üzere, bir peygamberi kurtarmak için hayatını riske atan Ebed-melek’e Tanrı’nın nasıl davrandığını ele alalım (Yeremya 38:7-13 ve 39:16-18’i okuyun).

Ebed-melek, Yahuda kralı Tsedekiya’nın sarayında bir görevliydi. O, sadakatsiz Yahuda halkına Tanrı’nın hükmünü duyuran Yeremya’yla aynı dönemde yaşadı. Ebed-melek, etrafında Tanrı’yı hiçe sayan birçok yönetici olsa da Tanrı korkusuna sahipti ve Yeremya’ya büyük saygı duyuyordu. Fakat Ebed-melek’in sahip olduğu güzel nitelikler sınanacaktı. Bu kötü yöneticiler krala Yeremya’nın devlet için tehdit oluşturduğunu söylediler, ardından da onu içi çamur dolu bir sarnıca attılar ve ölüme terk ettiler (Yeremya 38:4-6). Bunu duyan Ebed-melek acaba ne yapacaktı?

Ebed-melek bu kötü yöneticilerin ona bunu ödeteceğini tahmin etse de korkuyu bir kenara bırakıp kararlılıkla ve cesaretle harekete geçti. Kral Tsedekiya’nın huzuruna çıktı ve Yeremya’ya yapılan haksızlığı herkesin önünde anlattı. Büyük ihtimalle gerçek suçluları göstererek, krala şöyle dedi: “Bu adamlar Yeremya peygambere çok kötülük ettiler” (Yeremya 38:9). Ebed-melek kralı ikna etti ve onun emriyle yanına 30 adam alarak Yeremya’yı kurtarmaya gitti.

Ebed-melek Yeremya’yı kurtarırken güzel bir nitelik daha sergiledi: iyilikseverlik. O, “paçavralar ve eski giysiler aldı, onları halatla sarnıcın içine, Yeremya’ya sarkıttı.” Yeremya’ya bu paçavra ve giysileri kollarının altına koymasını söyledi, böylece ipler canını acıtmadan Yeremya’yı çamur dolu sarnıçtan çıkardılar (Yeremya 38:11-13).

Yehova Ebed-melek’in yaptıklarını gördü. Peki bu çabalarına değer verdi mi? Yeremya aracılığıyla ona Yahuda’nın yıkımının yakın olduğunu söyledi. Ardından, bir bilginin deyimiyle “kurtulacağından emin olması için ona beş kat güvence verdi.” Yehova şunları söyledi: “Seni kurtaracağım”, “Korktuğun adamların eline teslim edilmeyeceksin”, “Kaçıp kurtulmanı Ben sağlayacağım”, “Kılıçla öldürülmeyeceksin”, “Canın sana ganimet olacak.” Peki Yehova Ebed-melek’i kurtarmaya neden söz verdi? “Çünkü Bana güvendin” diyerek bunun nedenine işaret etti (Yeremya 39:16-18). Yehova Ebed-melek’in sadece Yeremya’yı düşündüğü için değil, Kendisine güvendiği ve iman ettiği için de harekete geçtiğini biliyordu.

Bu olaydan şunu öğreniyoruz: Yehova O’nun için yaptıklarımıza değer verir. Kutsal Kitap, Yehova’nın Kendisini memnun etmek için imanla yapılan küçücük bir hareketi bile unutmadığını gösterir (Markos 12:41-44). Tanrı’nın ne kadar takdirkâr olduğunu görünce siz de O’na yaklaşma isteği duymuyor musunuz? Tanrı’nın, Kendi Sözünün verdiği şu güvenceye uygun davranacağından emin olabilirsiniz: ‘Kendisini ciddiyetle arayanları ödüllendirir’ (İbraniler 11:6).

Mayıs ayı için Önerilen Kutsal Kitap okuma programı:

Yeremya 32-50