İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Hem Dindar Hem Sorumluluk Sahibi Bir Vatandaş Olmak Mümkün mü?

Hem Dindar Hem Sorumluluk Sahibi Bir Vatandaş Olmak Mümkün mü?

 Hem Dindar Hem Sorumluluk Sahibi Bir Vatandaş Olmak Mümkün mü?

İSA’NIN hizmetinde iki özellik göze çarpar. İlk olarak İsa siyasi kuruluşları değil, insanların tutumunu değiştirmeye çalıştı. Örnek olarak Dağdaki Vaazında dikkat çektiği bir konuya bakalım. Tuz ve ışık örneğini vermeden hemen önce, ‘ruhi ihtiyacının farkında olanların’ gerçek mutluluğu tadacağını söyledi. Ayrıca şöyle dedi: “Ne mutlu yumuşak başlı olanlara, . . . . temiz yürekli olanlara, . . . . barışçı olanlara” (Matta 5:1-11). İsa, duygu ve düşüncelerimizi Tanrı’nın iyi ve kötü konusundaki standartlarına göre değiştirmenin ve O’na tüm yürekle hizmet etmenin önemini gösterdi.

İkinci olarak İsa insanların çektiklerini gördüğünde onlara acıdı ve sıkıntılarını hafifletti. Fakat tüm acılara son vermeye çalışmadı (Matta 20:30-34). Hastaları iyileştirdi, fakat hastalıklar hâlâ hayatın bir parçasıydı (Luka 6:17-19). Ezilenleri rahatlattı, fakat insanlar adaletsizlikler yüzünden acı çekmeye devam etti. Açları doyurdu, fakat açlık da insanlığa sıkıntı vermeye devam etti (Markos 6:41-44).

İnsanların Tutumunu Değiştirmek ve Acılarını Hafifletmek

İsa insanların tutumunu değiştirmek ve acılarını hafifletmek yerine neden kuruluşları değiştirmeye ve acılara son vermeye çalışmadı? Çünkü gelecekte Tanrı’nın Krallığının tüm yönetimleri ve acıları ortadan kaldıracağını biliyordu (Luka 4:43; 8:1). Bu nedenle öğrencileri daha çok hastayı iyileştirmesini istediğinde İsa şöyle dedi: “Gelin, başka yerlere, yakın kasabalara gidelim, oralarda da bu haberi duyurayım, çünkü ben bu amaçla geldim” (Markos 1:32-38). İsa birçok kişinin acısını hafifletse de önceliği Tanrı’nın sözünü duyurmaya ve öğretmeye verdi.

Yehova’nın Şahitleri bugün iyi haberi duyurarak İsa’yı örnek alırlar. İhtiyaçta olanlara yardımda bulunarak acılarını hafifletmeye çalışırlar. Fakat dünyadaki adaletsizliklere son vermeye çalışmazlar. Onlar acılara yol açan her şeyi Tanrı’nın Krallığının ortadan kaldıracağına inanırlar (Matta 6:10). İsa’nın yaptığı gibi siyasi kuruluşları değil, insanların tutumunu değiştirmeye çalışırlar. Bu gerçekçi bir bakış açısıdır, çünkü insanların temel sorunları siyasi değil, ahlaki sebeplere dayanır.

Sorumluluk Sahibi Vatandaşlar

Yehova’nın Şahitleri iyi vatandaş olmanın da sorumlulukları olduğuna inanırlar. Bu nedenle devlet yetkililerine saygı duyarlar. Hem yayınları hem de duyuru faaliyetleri aracılığıyla insanları kanunlara uymaya teşvik ederler. Fakat yetkililer Tanrı’nın emirleriyle doğrudan çelişen bir talepte bulunduğunda uzlaşmazlar. Onlar “insanlardan önce Tanrı’ya” itaat ederler (Elçiler 5:29; Romalılar 13:1-7).

Yehova’nın Şahitleri toplumdaki herkesi ziyaret ederek Kutsal Kitabı birlikte ücretsiz  olarak incelemeyi teklif ederler. Bu eğitimin sonucunda milyonlarca kişinin yaşamı değişti. Her yıl yüz binlerce insan bu sayede cinsel ahlaksızlık, sigara, sarhoşluk, uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıkları bırakıyor. Onlar Kutsal Kitaptaki ilkeleri yaşamlarında uyguladıklarından ahlaklı ve sorumluluk sahibi vatandaşlar haline geliyorlar. (Bu derginin 18. sayfasındaki “Kutsal Kitap Hayatları Değiştirir” makalesine bakın.)

Bu eğitim sayesinde aile bireylerinin birbirine saygısı da artıyor. Ayrıca hem eşler, hem anne babalarla çocuklar, hem de kardeşler arasındaki iletişim gelişiyor. Böylece aile bağları güçleniyor. Güçlü aileler de daha güçlü toplumlar meydana getiriyor.

Bu makalelerde ele alınan noktaları gözden geçirdikten sonra ne düşünüyorsunuz? Kutsal Kitap dinin siyasette yer almasını onaylar mı? Cevap açıktır: Onaylamaz. Peki İsa’nın gerçek takipçileri sorumluluk sahibi vatandaşlar olmalı mı? Evet, olmalılar. Onlar İsa’nın verdiği, dünyanın “tuzu” ve “ışığı” olma emrine uyarak bunu yaparlar.

İsa’nın bu öğütlerine uymaya çalışanlar kendilerine, ailelerine ve topluma yarar sağlarlar. Yörenizde yaşayan Yehova’nın Şahitleri, sundukları Kutsal Kitap eğitimi hakkında sizi bilgilendirmekten mutluluk duyacaktır. *

[Dipnot]

^ p. 12 Yehova’nın Şahitleriyle www.watchtower.org/​tk sitesinden de iletişime geçebilirsiniz.

[Sayfa 10’daki pasaj]

İsa peygamber siyasi kuruluşları değil, insanların tutumunu değiştirmeye çalıştı

[Sayfa 11’deki pasaj]

Yehova’nın Şahitleri iyi vatandaş olmayı sorumlulukları olarak görürler