İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Duyurdukları Mesaj Topluma Nasıl Yarar Sağlar?

Duyurdukları Mesaj Topluma Nasıl Yarar Sağlar?

 Duyurdukları Mesaj Topluma Nasıl Yarar Sağlar?

ÖNCEKİ makalelerde İsa’nın gerçek takipçilerinin neden siyasete karışmadığını gördük. Peki onlar, içinde yaşadıkları toplumun yararını gözettiklerini nasıl gösterebilirler? Bunun bir yolu İsa’nın şu emrine uymaktır: “Siz gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin. . . . . Size emrettiğim her şeye uymalarını onlara öğretin” (Matta 28:19, 20).

İsa’nın ‘öğrenci yetiştirme’ emrine uymakla dünyanın tuzu ve ışığı olma öğüdüne uymak arasında bir bağlantı vardır (Matta 5:13, 14). Bu bağlantı nedir? Ve öğrenci yetiştirme işi insanlara nasıl yarar sağlar?

Koruyucu ve Aydınlatıcı Bir Mesaj

Tuz koruyucu bir maddedir ve çürümeyi engeller. İsa’nın, tüm milletlerden insanlara duyurulmasını emrettiği mesajın da böyle koruyucu bir etkisi vardır. İsa’nın sözlerini kabul edip uygulayanlar kendilerini günümüzde yaygınlaşan ahlaki yozlaşmadan korurlar. Örneğin sigara içmek gibi sağlığa zararlı alışkanlıklardan nasıl uzak duracaklarını öğrenirler ve sevgi, barış, tahammül, iyilikseverlik gibi nitelikler geliştirirler (Galatyalılar 5:22, 23). Bu nitelikler sayesinde topluma daha yararlı bireyler haline gelirler. Dolayısıyla bu koruyucu mesajı komşularıyla paylaşan İsa’nın takipçileri  topluma değerli bir katkıda bulunurlar.

Peki ışık benzetmesi ne anlam taşır? Ay nasıl Güneş’ten gelen ışığı yansıtırsa İsa’nın takipçileri de Yehova Tanrı’dan gelen “ışığı” yansıtırlar. Onlar bu ışığı, duyurdukları mesajla ve yaptıkları iyi işlerle yansıtırlar (1. Petrus 2:12).

İsa, öğrencilerinin neden ışığa benzediğini şu sözlerle de açıkladı: “İnsanlar kandil yakınca, onu sepet altına değil, şamdana koyarlar. Böylece ışık evdeki herkesi aydınlatır. Benzer şekilde sizin ışığınız da insanların önünde parlasın.” Bir kandil şamdana konduğunda etrafındaki herkes tarafından net şekilde görülür. Aynı şekilde İsa’nın gerçek takipçilerinin duyuru faaliyeti ve diğer iyi işleri etraflarındaki kişiler tarafından net şekilde görülebilmelidir. İsa bu iyi işleri görenlerin bu sayede Tanrı’yı yücelteceğini söyledi (Matta 5:14-16).

Ortak Bir Sorumluluk

İsa “Siz dünyanın ışığısınız”, “sizin ışığınız da insanların önünde parlasın” sözlerini tüm öğrencilerine söyledi. Bu görev, farklı dinlere dağılmış birkaç kişi tarafından yerine getirilemez. Aksine, İsa’yı takip eden herkes “ışıktır.” Dünya çapında 235’ten fazla ülke ve bölgede yaşayan yedi milyondan fazla Yehova’nın Şahidi, Mesih’in duyurulmasını emrettiği mesajı insanlarla paylaşmanın ortak sorumlulukları olduğuna inanırlar.

Yehova’nın Şahitlerinin duyurduğu mesajın teması nedir? İsa öğrencilerine sosyal veya siyasi reformları, din ve devletin birleşmesini ya da dünyaya özgü başka bir ideolojiyi duyurmalarını söylemedi. Bunun yerine şöyle dedi: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak” (Matta 24:14). Bu nedenle bugün İsa’nın gerçek takipçileri onun sözüne uyarak insanlarla Tanrı’nın Krallığı hakkında konuşmaya devam eder. Bu krallık, Şeytan’ın kötü sistemine son verip yeni ve adil bir ortam kurabilecek tek yönetimdir.

Aslında İsa’nın hizmetini anlatan kayıtlarda, bugün İsa’nın takipçilerinin dikkate alması gereken iki temel şey göze çarpar. Bunlar sonraki makalede ele alınacak.

[Sayfa 8’deki pasaj]

İsa’nın takipçilerinin duyurduğu mesaj ne bakımdan tuz gibidir?

[Sayfa 9’daki pasaj]

İsa’nın takipçilerinin duyurduğu mesaj ne bakımdan ışık gibidir?