İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa’nın Takipçilerinin Görüşü Ne Olmalı?

İsa’nın Takipçilerinin Görüşü Ne Olmalı?

 İsa’nın Takipçilerinin Görüşü Ne Olmalı?

BUGÜN İsa’nın gerçek takipçileri siyasete karışmaz. Çünkü onlar İsa’yı örnek alırlar. İsa ‘Ben dünyaya ait değilim’ dedikten sonra takipçilerine ‘Siz de dünyaya ait değilsiniz’ demişti (Yuhanna 15:19; 17:14). İsa’nın takipçilerinin siyasete katılmamasının bazı nedenlerini görelim.

1. İnsanın yetersizliği. Kutsal Kitap insanın, kendini yönetme yeteneğine de hakkına da sahip olmadığını söyler. Yeremya peygamber şöyle yazmıştı: “Adımlarına yön vermek insana düşmez” (Yeremya 10:23).

İnsan nasıl uçmak için yaratılmadıysa kendini yönetmek için de yaratılmamıştır. Tarihçi David Fromkin yönetimler hakkında şöyle dedi: “Yönetimler insanlardan oluşur, dolayısıyla hataya düşebilirler ve gelecekleri belirsizdir. Ellerinde bir güç olsa da bu sınırlı bir güçtür” (The Question of Government). Kutsal Kitabın “insanoğluna güvenmeyin” demesi gerçekten çok yerinde! (Mezmur 146:3).

2. Kötü ruhların etkisi. Şeytan İsa’ya dünyadaki tüm krallıkları vermeyi teklif ettiğinde İsa ona böyle bir yetkiye sahip olmadığını söylemedi. Hatta başka bir defasında Şeytan’ı “bu dünyanın hükümdarı” olarak adlandırdı. Elçi Pavlus da Şeytan’ın “bu ortamın tanrısı” olduğunu söyledi (Yuhanna 14:30; 2. Korintoslular 4:4). Pavlus, iman kardeşlerine şöyle yazdı: “Mücadelemiz . . . . gökteki kötü ruhlardan oluşan kuvvetlerle, . . . . bu karanlığın dünya hükümdarlarıyladır” (Efesoslular 6:12). Evet, dünyanın perde arkasındaki yöneticileri kötü ruhlardır. Bu gerçek, siyasetle ilgili görüşümüzü nasıl etkilemeli?

Açık denizde güçlü akıntılarla sürüklenen bir sandal gibi siyasi sistemler de güçlü kötü ruhların etkisiyle sürüklenmektedir. Nasıl sandaldaki kişi o güçlü akıntılara karşı koyamazsa siyasetçiler de kötü ruhların etkisine karşı koyamaz. Bu ruhlar insanlara sıkıntı çektirmeye ve onları geri dönüşü olmayacak  şekilde yozlaştırmaya kararlıdır (Vahiy 12:12). Bu nedenle dünyadaki sorunları ancak Şeytan ve cinlerinden daha güçlü biri çözebilir: Yehova Tanrı (Mezmur 83:18; Yeremya 10:7, 10).

3. İsa’nın gerçek takipçileri sadece Tanrı’nın Krallığını destekler. İsa ve öğrencileri şu gerçeğin farkındaydı: Tanrı, zamanı geldiğinde gökte bir yönetim kuracaktı ve bu yönetim aracılığıyla tüm yeryüzünü yönetecekti. Kutsal Kitap bu yönetimi Tanrı’nın Krallığı olarak adlandırır ve kralının İsa Mesih olduğunu söyler (Vahiy 11:15). Bu Krallığın yapacakları tüm insanları etkileyeceğinden İsa’nın duyurduğu mesajın odak noktası ‘Tanrı’nın Krallığı hakkındaki iyi haberdi’ (Luka 4:43). Bu Krallık sayesinde Tanrı’nın isteği hem gökte hem de yerde gerçekleşmiş olacak, bu nedenle İsa öğrencilerine “Krallığın gelsin” diye dua etmelerini söyledi (Matta 6:9, 10).

Peki dünyadaki yönetimlere ne olacak? Kutsal Kitap ‘yeryüzünün bütün krallarının’, yani yönetimlerinin yok olacağını söyler (Vahiy 16:14; 19:19-21). Tanrı’nın tüm siyasi sistemleri yakında ortadan kaldıracağına inanan biri doğal olarak onları desteklemekten kaçınır. Çünkü yok olmaya mahkûm bu yönetimleri desteklerse aslında Tanrı’ya karşı gelmiş olur.

Peki İsa’nın takipçilerinin siyasete karışmaması, toplum yararına hiçbir şey yapmadıkları anlamına mı gelir? Bunun cevabını sonraki makalede görelim.

[Sayfa 7’deki pasaj]

Yehova’nın Şahitleri siyasi reformları değil Tanrı’nın Krallığını destekler