İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Artık Doğal Afetler Olmayacak!

Artık Doğal Afetler Olmayacak!

BİRİ size “doğal afetler çok yakında sona erecek” deseydi ne düşünürdünüz? Belki de, “Bunlar hayatın bir parçası, böyle düşünmek hayalden başka bir şey değil” diyecektiniz. Ya da aklınızdan,“şaka yapıyor herhalde” diye geçirecektiniz.

Doğal afetler hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünse de, bu durumun değişeceğine dair sağlam bir ümit var. Ancak bu değişiklik insanların çabalarıyla olmayacak. İnsanlar, doğa olaylarının neden ve nasıl olduğunu tam olarak anlayamazlar; ayrıca bunları kontrol etmek veya değiştirmek üzere çok az şey yapabilirler. Sahip olduğu hikmet ve dikkatli gözlemleriyle tanınan Süleyman peygamber şöyle yazdı: “İnsanoğlu güneş altında yapılan işleri anlayamaz; ne kadar uğraşıp didinse de bunu yapamaz. İnsanlar bunu kavrayacak kadar hikmetli olduklarını söyleseler de anlayamazlar” (Vaiz 8:17).

Eğer insanlar doğal afetleri kontrol edemiyorsa acaba bunu yapabilecek biri var mı? Kutsal Kitap bu değişikliği yalnızca Yaratıcımızın yapabileceğini söyler. Örneğin su çevrimleri gibi, yeryüzündeki ekolojik sistemleri yaratan Tanrı’dır (Vaiz 1:7). İnsanlarınkinden tamamen farklı olarak, Tanrı’nın gücü sınırsızdır. Yeremya peygamber bu gerçekle ilgili şunları söyledi: “Ah Ulu Rab Yehova! Uzattığın elinle, büyük gücünle gökleri ve yeri Sen yarattın. Senin için olanaksız bir şey yok” (Yeremya 32:17). Tüm unsurlarıyla yeryüzünü yaratan Tanrı’dır; bu nedenle gelecekte insanların barış ve huzur içinde yaşaması konusunda neler yapılması gerektiğini bilen de O’dur (Mezmur 37:11; 115:16).

Peki Tanrı bu değişiklikleri nasıl yapacak? Bu dizi makalelerin ikincisinde, şu anda yeryüzünde gerçekleşen korkunç olayların çoğunun, “bu ortamın sonunun alameti” olduğundan bahsetmiştik. İsa şöyle dedi: “Bunların olduğunu gördüğünüzde anlayın ki, Tanrı’nın krallığı yakındadır” (Matta 24:3; Luka 21:31). Gökte bir yönetim olan Tanrı’nın Krallığı, doğa güçlerini kontrol etmek de dahil yeryüzünde büyük değişiklikler yapacak. Yehova Tanrı tüm bunları tek başına yapabilecek güce sahip olsa da, bu değişiklikleri yapması için İsa Mesih’e yetki verdi. Daniel peygamber, İsa Mesih’le ilgili şunları söyledi: “Bütün halklar, milletler ve diller kendisine hizmet etsinler diye ona saltanat, itibar ve krallık verildi” (Daniel 7:14).

 Yeryüzünü harika bir ortam haline getirmek üzere gereken tüm değişiklikleri yapması için İsa Mesih’e ihtiyacı olan güç de verildi. Aslında iki bin yıl önce İsa peygamber yeryüzündeyken, doğa güçlerini kontrol edebileceğini küçük çapta göstermişti. Bir keresinde öğrencileriyle birlikte Celile Gölü’nde teknedeyken “büyük bir fırtına koptu, dalgalar tekneye vurup duruyordu, o kadar ki, tekne sulara gömülmek üzereydi.” O sırada öğrencileri paniğe kapıldı ve can havliyle İsa’dan yardım istediler. Peki İsa ne yaptı? “Rüzgârı azarladı ve suya, ‘Dur, sakin ol!’ dedi. Rüzgâr hafifledi, ortalık sütliman oldu.” Öğrencileri şaşkınlıkla şöyle sordu: “Bu adam gerçekten kim ki, rüzgâr da su da onun sözünü dinliyor?” (Markos 4:37-41).

İsa daha sonra göğe alındı ve ona çok daha büyük bir güç ve yetki verildi. İsa, Tanrı’nın Krallığının Kralı olarak insanların barış ve güvenlik içinde yaşamaları için gerekli olan tüm değişiklikleri yapma yetkisine ve gücüne sahiptir.

Bununla birlikte önceden gördüğümüz gibi problemlerin ve felaketlerin çoğu, insanların bencilliğinden ve açgözlülüğünden kaynaklanmaktadır. Peki Tanrı’nın Krallığı kötü yollarında ısrar eden ve tutumlarını değiştirmeyen bu kişilere ne yapacak? Kutsal Kitap İsa Mesih’in, “güçlü melekleriyle gökten gelip ortaya çıktığında” onlara hüküm vereceğini söyler ve şöyle devam eder: “O, alev alev yanan bir ateş içinde gelecek, Tanrı’yı tanımayanlardan ve kendisi hakkındaki iyi habere itaat etmeyenlerden öç alacaktır.” Evet İsa, ‘yeryüzünü mahvedenleri mahvedecek’ (2. Selanikliler 1:7, 8; Vahiy 11:18).

Bundan sonra, “Krallar Kralı” İsa Mesih yeryüzündeki doğa güçlerini tamamen kontrol altına alacak (Vahiy 19:16). İsa, bu krallığın yönetiminde yaşayacak insanların artık herhangi bir felaket yüzünden acı çekmesine izin vermeyecek. O, gücünü meteoroloji olaylarını düzene sokmak için de kullanacak; bu sayede hava ve mevsim koşulları yüzünden artık insanlar sıkıntı yaşamayacak. Bunun sonucunda Yehova’nın uzun zaman önce toplumuna söylediği şu sözler gerçekleşmiş olacak: “Ben de yağmurlarınızı zamanında vereceğim; toprak ürününü, yerin ağacı da meyvesini verecek” (Levioğulları 26:4). İnsanlar evler yaparken bunları doğal afetlerde kaybetme korkusu duymayacaklar; şu sözler onlar için gerçek olacak: “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar; bağlar kuracaklar, meyvesini yiyecekler” (İşaya 65:21).

Siz Ne Yapmalısınız?

Doğal afetlerin olmadığı bir dünyada yaşama fikri, birçok kişiye olduğu gibi kuşkusuz size de çekici geliyor. Peki orada olmak için ne yapmalısınız? Tanrı’yı tanımak istemeyenler ve iyi habere kulak vermeyenler, doğal afetlerin olmayacağı cennet yeryüzünde yaşama fırsatına sahip olmayacaklar. Bu nedenle bir kişinin şimdi Tanrı hakkında bilgi alması ve O’nun yeryüzünün yönetimiyle ilgili yaptığı düzenlemeyi desteklemesi gerektiği açıktır. Tanrı, O’nu tanımamızı ve İsa Mesih aracılığıyla kurduğu krallığının iyi haberine olumlu karşılık vermemizi istiyor.

Bunu yapmanın en iyi yolu Kutsal Kitabı dikkatle incelemektir. Krallığın yönetimi altındaki güvenli ortamda yaşamak için ihtiyacımız olan bilgiler Kutsal Kitapta bulunmaktadır. Kutsal Kitap hakkında bilgi almak için Yehova’nın Şahitlerinden yardım isteyebilirsiniz. Onlar bu konuda size seve seve yardımcı olacaklar. Tanrı’yı tanımak için çaba gösterir ve iyi habere olumlu karşılık verirseniz, Özdeyişler 1:33 ayetindeki şu sözler sizin için de geçerli olacaktır: ‘Beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak; felaket korkusundan uzak, huzur içinde olacak.’