İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’ya Tapınan Tüm Sadık İnsanlar Göğe mi Gidecek?

Tanrı’ya Tapınan Tüm Sadık İnsanlar Göğe mi Gidecek?

 Okuyucularımız Soruyor . . .

Tanrı’ya Tapınan Tüm Sadık İnsanlar Göğe mi Gidecek?

▪ İsa Mesih şu sözleri söyledi: “Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı” (Yuhanna 3:16). Bu sözlerle Yehova Tanrı’ya sadık bir şekilde tapınan herkesin gökte sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşayacağını mı kastediyordu?

İsa’nın şu ilginç sözlerine dikkat edin: “İnsanlar arasında göğe çıkmış kimse yoktur, fakat gökten inmiş olan İnsanoğlu vardır” (Yuhanna 3:13). Bu sözlerden Nuh, İbrahim, Musa ve Davut gibi geçmişte yaşamış sadık insanların göğe gitmediği anlaşılıyor (Elçiler 2:34). Öyleyse onlar şu anda nerede bulunuyor? Kısaca söylemek gerekirse, eski dönemlerde yaşamış sadık kişiler mezardadır, bilinçsiz bir şekilde ölüm uykusundadır ve dirilmeyi beklemektedirler (Vaiz 9:5, 6; Elçiler 24:15).

Kutsal Kitapta, öldükten sonra gökte yaşamaktan ilk defa İsa Mesih söz eder. O, elçilerine onlara gökte bir yer hazırlayacağını söyledi (Yuhanna 14:2, 3). Bu, Tanrı’nın halkı için yeni bir düşünceydi. Elçi Pavlus’un daha sonra açıkladığı gibi, İsa öldükten ve diriltilip göğe çıktıktan sonra öğrencileri için, hiç kimsenin daha önce gidemediği “bu yeni ve diri yolu açmıştır” (İbraniler 10:19, 20).

Öyleyse, bu sözler o zamandan beri tüm sadık kişilerin göğe gittiği anlamına mı gelir? Hayır, çünkü gökte diriltilme sadece bazı insanlara verilen bir görev için gereklidir. Elçileriyle birlikte geçirdiği son akşamda İsa onlara gökteki Krallığında ‘tahta oturup hükmedeceklerini’ söyledi. Dolayısıyla onların görevi, İsa ile birlikte gökte hüküm sürmektir (Luka 22:28-30).

Elçilerin dışında başka insanlara da bu harika görev verilecekti. Elçi Yuhanna bir görüntüde İsa’yı gökte diriltilmiş bir grupla birlikte gördü. Onların ‘kâhinler ve krallar olarak yeryüzü üzerinde hüküm süreceklerini’ söyledi (Vahiy 3:21; 5:10). Onlar kaç kişiydi? Her hükümette sadece kısıtlı sayıda insan bulunmaktadır. Gökteki Krallıkta da aynı şey söz konusudur. “Kuzu” olarak adlandırılan İsa ‘insanlar arasından satın alınan’ 144.000 kişi ile birlikte hüküm sürecek (Vahiy 14:1, 4, 5).

Geçmişte ve şimdi yaşamış tüm sadık insanların sayısı düşünüldüğünde 144.000’in çok küçük bir sayı olduğu doğru. Ancak 144.000 kişi özel bir kutsal görev yerine getirmek için gökte diriltileceklerine göre bu doğaldır. Eğer siz bir ev inşa edecek olsaydınız, yörenizde yaşayan tüm yetenekli inşaat işçileriyle mi anlaşırdınız? Tabii ki hayır. Sadece işin yapılması için gerekli sayıda kişiyi işe alırdınız. Benzer şekilde Mesih’le birlikte gökte hüküm sürme imtiyazı için de Tanrı tüm sadık kişileri seçmeyecek.

Gökteki bu hükümet Tanrı’nın insanlıkla ilgili başlangıçtaki amacını yerine getirecek. İsa ve onunla birlikte hüküm sürecek 144.000 kişinin denetiminde tüm yeryüzü cennete dönüştürülecek ve orada sayısız sadık insan sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşayacak (İşaya 45:18; Vahiy 21:3, 4). Tanrı’nın hafızasında yer alan ve diriltilecek kişiler de onların arasında olacak (Yuhanna 5:28, 29).

Yehova’ya geçmişte ya da şimdi sadık şekilde tapınan herkes sonsuz yaşam armağanını alabilecek (Romalılar 6:23). Az sayıda kişi özel bir görev yerine getirmek için gökte yaşayacak, çok sayıda kişi ise yeryüzündeki cennette yaşayacak.