İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İblis Şeytan’ı Tanrı mı yarattı?

İblis Şeytan’ı Tanrı mı yarattı?

 Okuyucularımız Soruyor . . .

İblis Şeytan’ı Tanrı mı yarattı?

▪ Kutsal Kitap ‘her şeyi Tanrı’nın yarattığını’ söyler. Bu nedenle bazıları İblis Şeytan’ı da Tanrı’nın yaratmış olması gerektiği sonucuna varıyor (Efesoslular 3:9; Vahiy 4:11). Ancak Kutsal Kitap böyle olmadığını açıkça gösterir. Yehova’nın yarattığı ruhi varlıklardan biri sonradan İblis haline geldi.

Kutsal Kitabın Yaratıcımız Yehova hakkında anlattıklarını göz önünde bulundurarak, İblis’in varlığının nasıl açıklanabileceğini ele alalım. Kutsal Kitap Tanrı hakkında şöyle der: “İşleri kusursuzdur, çünkü her yolu adalettir. Sadakat Tanrısıdır, hiç haksızlık etmez; dürüst ve doğru olan O’dur” (Tekrar 32:3-5). Bu sözlerden yola çıkarak Şeytan’ın başlarda Tanrı’ya sadık, kusursuz ve dürüst bir melek olduğu sonucuna varabiliriz. Yuhanna 8:44’te de İsa peygamber İblis’in ‘hakikat yolunda kalmadığını’ söyledi. Demek ki, Şeytan bir zamanlar hakikat yolundaydı ve suçsuzdu.

Fakat bu melek daha sonra Tanrı’nın baş düşmanı haline geldi. Yehova’nın yarattığı zekâ sahibi diğer varlıklar gibi o da doğru ile yanlış arasında seçim yapmakta özgürdü. Tanrı’ya karşı gelmeyi seçip ilk insan çiftini kendisine katılmaya ikna etmekle kendini Şeytan, yani “Karşı Gelen” haline getirdi (Başlangıç 3:1-5).

Bu kötü ruhi varlık ayrıca kendini “İftiracı” anlamına gelen İblis haline getirdi. Kurnazca yalanlar söyleyerek Yaratıcının açık emrini çiğnemek üzere Havva’yı kandıran yılanın arkasında Tanrı’nın konumunu kıskanan Şeytan vardı. İşte İsa bu yüzden Şeytan’ı “yalanın babası” diye adlandırdı (Yuhanna 8:44).

Peki hiçbir zayıflığı olmamasına ve yozlaştırıcı etkenlere maruz kalmamasına rağmen bu kusursuz ruhi varlık nasıl oldu da kötü yolu seçti? Açıkça görüldüğü gibi Şeytan, sadece Tanrı’nın hakkı olan tapınmayı kıskandı ve insanların Yehova yerine kendisine tapınmasını sağlayabileceğini fark etti. O, yönetici olma fikrini hemen zihninden atmak yerine bu olasılık üzerinde düşünmeye devam ederek içinde bir arzu gelişmesine izin verdi ve sonunda bu arzusunu eyleme döktü. Bu süreç Kutsal Yazılarda şöyle anlatılır: “Herkes kendi arzusu tarafından sürüklenip aldatılarak sınanır. Arzu gebe kaldığında günah doğurur” (Yakup 1:14, 15; 1. Timoteos 3:6).

Bunu şöyle örnekleyebiliriz: Diyelim ki bir muhasebeci, kimsenin haberi olmadan kayıtlarla oynayarak çalıştığı şirketten para çalabileceğini fark ediyor. O bu fikri hemen zihninden atabilir. Fakat eğer bu olasılık üzerinde düşünmeye devam ederse, bu fikir gittikçe daha cazip hale gelmeye başlayacak ve büyük ihtimalle bu arzusunu eyleme dökecek. Bunu yaparsa aslında kendi kendini bir hırsız haline getirmiş olacak. Dahası işlediği suçu inkâr ederse bir yalancı da olacak. Benzer şekilde, Tanrı’nın meleklerinden biri yanlış arzular geliştirdi, bunları eyleme döktü, yalan söyledi ve Tanrı’ya isyan etti. Böylece özgür iradesini kötüye kullanarak kendi kendini İblis Şeytan haline getirdi.

Zamanı geldiğinde Tanrı’nın, İblis Şeytan’ı yok edeceğini bilmek rahatlatıcıdır (Romalılar 16:20). Bu arada Yehova Tanrı Kendisine tapınanlara Şeytan’ın düzenleri hakkında bilgi verir ve bu sayede onlar Şeytan’ın sinsi oyunlarından korunurlar (2. Korintoslular 2:11; Efesoslular 6:11). Öyleyse “İblis’e karşı koyun, sizden kaçacaktır” (Yakup 4:7).

[Sayfa 21’deki pasaj]

Kusursuz bir melek Tanrı’ya karşı gelmeyi seçerek kendini Şeytan haline getirdi