İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 Okuyucularımız Soruyor . . .

Yehova’nın Şahitleri Tıbbi Tedaviyi Kabul Eder mi?

Yehova’nın Şahitleri Tıbbi Tedaviyi Kabul Eder mi?

İsa peygamber “Sağlıklı kişilerin hekime ihtiyacı yoktur, hasta olanlar hekime muhtaçtır” dedi (Matta 9:12). Bu sözler sağlık uzmanlarından yardım almanın Kutsal Yazılara aykırı olmadığını gösterir. Dolayısıyla Yehova’nın Şahitleri tıbbi ürünleri ve tedavileri seve seve kabul ederler. Onlar sağlıklı ve uzun ömürlü olmayı isterler. Hatta birinci yüzyılda yaşamış İsa’nın bir takipçisi olan Luka gibi bugün de bazı Yehova’nın Şahitleri doktordur (Koloseliler 4:14).

Bununla birlikte Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitap ilkelerine aykırı olan tedavi yöntemlerini kabul etmezler. Örneğin kan naklini reddederler, çünkü Kutsal Kitap hayatta kalmak için kan almayı yasaklar (Başlangıç 9:4; Levioğulları 17:1-14; Elçiler 15:28, 29). Ayrıca Tanrı’nın Sözü ‘gizli güçlerden’ ya da ruhçuluktan yararlanılan tedavi ve yöntemleri de yasaklar (İşaya 1:13; Galatyalılar 5:19-21).

Birçok sağlık uzmanı yaşam kurtaran ve Kutsal Kitap ilkeleriyle çelişmeyen tedavi yöntemleri sunar. Çok sayıda Şahidin kabul ettiği bu yöntemler genellikle, Tanrı’nın istekleriyle çelişen tedavi yöntemlerinden çok daha iyi sonuçlar verir.

Tabii ki sağlık konusunda birçok farklı görüş vardır. Fakat birine yararlı olan bir görüş başka birine yararlı olmayabilir. Bu nedenle bir hastalığın doğru teşhisi ve tedavisi için profesyonel yardım arayan biri, ikinci bir uzmandan da fikir almak isteyebilir (Özdeyişler 14:15).

Her Şahit aynı kararı vermeyebilir. Kutsal Kitap ilkeleri söz konusu olmadığı sürece Tanrı’nın Sözü İsa’nın takipçilerinin kendi vicdanlarına göre karar vermelerine izin verir (Romalılar 14:2-4). Bu nedenle her birey önerilen her tedavi yöntemini incelemeli ve Kutsal Kitaba göre eğitilmiş vicdanıyla çelişmediğinden emin olmalıdır (Galatyalılar 6:5; İbraniler 5:14).

Bir Şahidin herhangi bir konuda karar vermesini, trafiğin yoğun olduğu bir kavşağa yaklaşan bir sürücünün durumuna benzetebiliriz. Eğer sürücü sadece öndeki aracı takip eder ve hızla kavşağa girerse ciddi bir kazaya neden olabilir. Oysa deneyimli bir sürücü kavşağa girmeden önce yavaşlar ve trafiğin akışını değerlendirir. Benzer şekilde bir Şahit de tıbbi bir konuda karar verirken ne aceleyle davranır ne de genel görüşü takip ederek körü körüne bir karar verir. Bunun yerine, bir karar vermeden önce seçenekleri dikkatle tartar ve konuyla ilgili Kutsal Kitap ilkelerini inceler.

Evet, Yehova’nın Şahitleri tıbbi yardım sağlayan kişilerin hizmetlerini ve çabalarını çok takdir ederler. Ayrıca iyileşmelerine yardım ettikleri için bu kişilere minnettardırlar.