İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Evlilikler Neden Çöküyor?

Evlilikler Neden Çöküyor?

 Evlilikler Neden Çöküyor?

“Ferisiler [İsa’nın] yanına gelip onu denemek amacıyla, ‘Bir erkeğin herhangi bir nedenle karısını boşaması kanuna uygun mudur?’ diye sordular” (Matta 19:3).

İSA PEYGAMBERİN zamanındaki bazı kişiler bir evliliğin sona erdirilip erdirilemeyeceğini sorduklarında o şöyle cevap verdi: “Onları Yaratanın başlangıçta erkek ve kadın olarak yarattığını okumadınız mı? O şöyle demişti: ‘Bu nedenle, insan annesini ve babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaklar.’ Böylece onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın” * (Matta 19:4-6). Açıkça görüldüğü gibi Tanrı evliliğin sonsuza dek sürmesini amaçlamıştı.

Bugün birçok ülkede evliliklerin yaklaşık yüzde 40’ı ya da daha fazlası boşanmayla sona eriyor. Acaba Kutsal Kitabın evlilikle ilgili öğütleri artık işe yaramıyor mu? Evliliklerin sona ermesi bu düzenlemenin hatalı olmasından kaynaklanıyor olabilir mi?

Şu örneği düşünün: İki evli çift aynı arabadan alıyor. Çiftlerden biri arabasına iyi bakıyor ve dikkatli kullanıyor. Arabaları bozulmuyor. Diğer çift ise arabasının bakımıyla hiç ilgilenmiyor ve dikkatsizce kullanıyor. Arabaları bozuluyor ve bir kenara atılıyor. Bu durumda kabahat kimde? Arabada mı, sahibinde mi? Anlaşıldığı gibi bunun sorumlusu büyük ölçüde sahibidir.

Benzer şekilde birçok evliliğin başarısız olması hatanın evlilik kurumunda olduğunu göstermez. Başarılı olan milyonlarca evlilik bunu kanıtlamaktadır. Bu evlilikler bireylere, ailelere ve toplumlara mutluluk ve güven duygusu verir. Fakat tıpkı bir araba gibi evliliğin de sürmesi ilgiye ve düzenli bakıma bağlıdır.

İster birkaç gündür ister yıllardır evli olun Kutsal Kitabın evliliği sürdürmek ve güçlendirmekle ilgili öğütleri size büyük yarar sağlayacaktır. Şimdi bazı örnekler ele alalım.

[Dipnot]

^ p. 3 Kutsal Kitap boşanmaya sadece cinsel ahlaksızlık söz konusu olduğunda izin verir (Matta 19:9).