İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Bu Sizin Gününüz”

“Bu Sizin Gününüz”

 129. Gilead Sınıfının Mezuniyeti

“Bu Sizin Gününüz”

YAKLAŞIK 8.000 kişi 11 Eylül 2010’da Gilead Okulunun 129. sınıfının mezuniyeti için bir araya geldi. Bu özel buluşmada Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulundan Samuel Herd öğrencilere “Bu sizin gününüz” dedi. “Mutluluğunuzu paylaşmak için buradayız!”

“Duyan Kulak”

Herd birader İsa’nın her takipçisinin ‘duyan bir kulağa’ sahip olmasının, yani Tanrı’nın Sözüne dikkat etmesinin önemini ele alarak programa başladı (Özdeyişler 20:12). Sınıfa şöyle dedi: “Son birkaç aydır Yehova’ya kulak veriyorsunuz ve bunu yapmaya sonsuza dek devam edeceksiniz.”

Yeni görevli vaizler kulaklarını nasıl hikmetli şekilde kullanabilirler? Herd birader bu soruyu, “Tanrı’nın Sözüne yönelterek” diye cevapladı ve şöyle ekledi: “Bugünkü programda söylenenler sizi görevli vaiz olarak önünüzdeki yıllara hazırlayacak.”

“Bütün Yüreğinizle Yehova’ya Güvenin”

Yönetim Kurulunun bir diğer üyesi olan Gerrit Lösch öğrencilere bu çarpıcı sözlerle ilgili bir konuşma yaptı. O, Tanrı’nın toplumunun geçmişte ve günümüzde Yehova’ya güvendiği birçok olaya değindi.

Lösch birader “Görevli vaizler de tayin edildikleri yerle ilgili Yehova’ya güvenmeliler” dedi. “Örneğin aklınızı şöyle sorular kurcalayabilir: ‘Yeni bir dil öğrenebilecek miyim? Yeni bir kültüre uyum sağlayabilecek miyim? Memleket özlemiyle başa çıkabilecek miyim?’” Konuşmacı tüm bu sorulara şöyle cevap verdi: “Yehova’ya güvenin.”

Lösch birader şu sözlerin geçtiği Özdeyişler 14:26 ayetini okudu: “Yehova’dan korkan güçlü bir güven duyar.” Yehova’nın bize sağladığı sayısız nimet üzerinde düşünürsek O’na olan güvenimiz güçlenecek.

Kutsal Kitap Yehova’ya güvenen kişi hakkında şöyle der: “Su kıyısına dikilen, akarsuya doğru kök salan ağaca benzeyecek; kavurucu sıcaktan korkmayacak; yaprakları gür olacak” (Yeremya 17:7, 8).

Bu sözlerden alınacak ders açıktır. Lösch birader “İlerde ne yaşarsanız yaşayın güvendiğiniz Yehova olsun” dedi.

“Sadık Melekleri Örnek Alın”

Yönetim Kurulu üyesi Stephen Lett’in konuşmasının teması buydu. Melekler bizim için harika bir örnektir. Lett birader “Kutsal Kitabın melekler hakkında söylediği her şey örnek alınmaya değerdir” dedi. Sonra da sadık meleklerin örnek almamız gereken dört özelliğine dikkat çekti: tahammül, alçakgönüllülük, yardımseverlik ve sadakat.

Kutsal Kitap bir meleğin, ona engel olmaya çalışan ‘Pers ülkesinin hükümdarına’, yani güçlü bir cine 21 gün boyunca direndiğini anlatır (Daniel 10:13). Bu melek tahammül gösterdi. Lett birader İsa’nın takipçilerinin de ‘kötü ruhlardan oluşan kuvvetlerle mücadele’ ettiğini söyledi (Efesoslular 6:12). Öğrencilere şöyle dedi: “Hizmetinizi sürdürmek için sıkı bir mücadele verin.”

 Şimşon’un babası Manoah, bir meleğe ismini sorduğunda melek ismini söylemedi. Bu melek alçakgönüllülük gösterdi (Hâkimler 13:17, 18). Lett birader öğrencilere şöyle dedi: “Biri sizi yüceltmeye çalıştığında ya da yeteneklerinizi övdüğünde, alçakgönülülükle dikkati kendinizden uzaklaştırıp Yehova’ya ve teşkilatına çekin” (1. Korintoslular 4:7).

İsa ölümünden kısa süre önce Getsemani bahçesindeyken “kendisine gökten bir melek göründü ve onu güçlendirdi” (Luka 22:43). Bu melek yardımseverlik gösterdi. Lett birader şöyle dedi: “Hizmet ettiğiniz sahadaki insanların asıl ihtiyaçlarını dua ederek belirleyin, sonra da Yehova’nın yardımıyla bu ihtiyaçları karşılamaya çalışın.”

Meleklerin sadece küçük bir kısmı Şeytan’ın isyanına katıldığından, gökteki bu varlıkların büyük çoğunluğunun sadakat konusunda harika bir örnek olduğunu söyleyebiliriz (Vahiy 12:4).

Lett birader “Bu sadık melekler gibi siz de İblis’e direnin” dedi. “Ona karşı koyun, sizden kaçacaktır” (Yakup 4:7).

Programın Diğer Önemli Noktaları

“Yehova’yı Yüreğinizin Kayası Yapın.” Bu ilgi çekici sözler, ABD Temsil Heyetinin bir üyesi olan Gary Breaux’nun konuşmasının temasıydı. O Mezmur 73:26’ya dayanan konuşmasında öğrencilerin Yehova’ya güvenmenin önemini fark etmesine yardımcı oldu. Yehova ne anlamda kayaya benzer? Breaux birader şöyle dedi: “Bir kaya, fırtınada bir kâğıt parçasını tutabilir. Benzer şekilde Yehova da yaşamınızda istikrar sağlayan bir güç olabilir ve bu, yüreğinizi koruyabilir.” Elbette, tahammülümüzü sınayan durumlarla karşılaştığımızda yüreğimiz bizi aldatabilir (Yeremya 17:9). Yeni bir iklim, yeni yiyecekler ya da aynı evde yaşayacağınız görevli vaizler hizmeti bırakmayı düşünmenize yol açabilir. Breaux birader “Önünüzdeki seçenekleri gözden geçirmeniz ve kararlar vermeniz gereken durumlarla karşılaşacaksınız” dedi. “Bu durumda Yehova’yı memnun eden bir karar verecek misiniz? Böyle yaparsanız Yehova ‘yüreğinizin kayası’ olacak. Adımlarınıza yön verecek.”

“Ayağınızı Suya Sokacak Kadar İmanlı mısınız?” Gilead öğretmeni Sam Roberson, Yeşu kitabının 3. bölümüne dayanan bu temayı ele aldı. İsrailoğullarından milyonlarca kişi Ürdün Irmağının taşkın sularını nasıl geçebildi? Yehova, Yeşu’ya kâhinlere şu emri vermesini söyledi: “Ürdün Irmağının kıyısına geldiğiniz zaman orada durun.” Tanrı şu vaatte bulundu: “Kâhinlerin ayakları Ürdün Irmağının sularına değdiği anda, ırmağın suları . . . . kesilecek. Sular, önünde bir bent varmış gibi duracak” (Yeşu 3:8, 13). Roberson birader öğrencilere şöyle dedi: “Yaşamınızda sizin de karşınıza, Yehova’nın nimetlerine erişmenizi engelleyebilecek ‘Ürdün ırmakları’ çıkacak.” Örneğin biri, görevli vaiz arkadaşlarıyla geçinmekte zorlanabilir. Peki bu durumda ne yapabilir? Konuşmacı, “Yaptığınız işe odaklanın, işçilere değil” dedi. Ayrıca sınıfa şu öğüdü verdi: “Ayağınızı suya sokacak imanı gösterirseniz, Yehova da görevli vaiz olarak hayatta karşılaşacağınız ‘Ürdün ırmaklarını’ geçmenize yardım edecek.”

“Tasarılarınızı Gerçekleştirin.” Gilead öğretmeni William Samuelson’ın konuşmasının konusu buydu. Konuşması şu sözlerin geçtiği Özdeyişler 16:3’e dayanıyordu: “İşini Yehova’ya bırak, tasarıların mutlaka gerçekleşir.” Samuelson birader öğrencilere şöyle sordu: “Bu ayet, tasarılarınızın gerçekleşmesi için yapmanız gereken tek şeyin  ‘işinizi Yehova’ya bırakmak’ olduğu anlamına mı gelir?” Hayır. Konuşmacı bunun nedenini Özdeyişler 16:1’deki şu sözlerle gösterdi: “Yüreğindeki düşüncelere düzen vermek insanın elindedir.” Sonra da şöyle dedi: “Yehova yüreğinizdeki düşüncelere sizin yerinize mucizevi şekilde ‘düzen vermez.’ Yüreğinizin sizi doğru yöne ittiğinden siz emin olmalısınız. İnceleme yaparsanız, dua ederseniz ve Büroyla yakın ilişki içinde kalırsanız, size yarar sağlayacak bir yüreği korursunuz ve Yehova da tasarılarınızı mutlaka gerçekleştirir.”

Tecrübeler ve Söyleşiler

Gilead öğrencileri eğitimlerinin bir kısmı olarak, Yehova’nın Şahitlerinin yerel cemaatleriyle birlikte duyuru işine de katıldılar. Bir diğer Gilead öğretmeni olan Mark Noumair, tecrübelerini anlatmaları için birkaç öğrenciyle söyleşi yaptı. Tecrübelerde özellikle dikkat çeken nokta, sahadaki dürüst kişileri bulmak için duanın ne kadar önemli olduğuydu.

Örneğin bir çift, fast-food restoranına gitti. Orada çalışanlardan biri onların içlerinden dua ettiklerini fark etti. Yanlarına gidip Yehova’nın Şahidi olup olmadıklarını sordu. Yehova’nın Şahidi olduklarını öğrenince kendisinin de bir Şahit olarak yetiştirildiğini, ancak sonradan bu inançtan uzaklaştığını anlattı. Hatta o suç işlemiş ve hapse girmişti. Fakat bu genç adam artık Yehova’ya geri dönmek istiyordu. Ayrıca onlar restorana girmeden önce, yaşamını düzene sokmasına yardım etmesi için Tanrı’ya dua ettiğini de söyledi. Duası cevaplanmıştı!

Okurlardan gelen sorulara cevap veren departmanda hizmet eden Rudi Hartl “Yehova’nın İyiliğini Tadın ve Görün” temalı konuşmasında Mozambik’ten Wayne Wridgway, Şili’den Jason Reed ve Nepal’den Kenji Chichii’yle söyleşi yaptı. Gilead mezunu bu görevli vaizler, hizmetlerinin ilk yıllarında yaşadıkları bazı zorlukları açıkça anlattılar. Örneğin yeni bir dil öğrenmeye, yeni bir kültüre uyum sağlamaya ve memleket özlemiyle başa çıkmaya değindiler. Chichii birader şöyle dedi: “Bize en çok yardım eden etkenlerden biri, yeni cemaatimizde mümkün olduğunca çabuk arkadaş edinmekti. Cemaatle yakınlaştıkça memleket özlemiyle başa çıkmamız daha da kolaylaştı.”

56 öğrenci diplomalarını aldıktan kısa süre sonra, mezunlardan biri sınıfın minnettarlığını dile getiren duygu yüklü bir mektup okudu. Mektubun bir kısmında Yönetim Kuruluna hitaben şu sözler yer alıyordu: “Kurs malzemesini sağlayarak, sınıfı ziyaret ederek ve bize harika bir ruhi eğitim vererek yorulmak bilmeden ve sevgiyle gösterdiğiniz özveriye bizzat tanık olduk. Sizden böyle büyük bir sevgi gördüğümüzden, tayin edildiğimiz yere gidince sevgi, sabır, alçakgönüllülük ve kişisel ilgi konusundaki harika örneğinizi yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.”

[Sayfa 28’deki pasaj]

‘Biri sizi yüceltmeye çalıştığında dikkati kendinizden uzaklaştırın’

[Sayfa 29’daki pasaj]

‘Yaşamınızda sizin de karşınıza “Ürdün ırmakları” çıkacak’

 [Sayfa 31’deki çizelge/harita]

SINIFLA İLGİLİ BİLGİLER

Temsil edilen ülke sayısı: 9

Öğrenci sayısı: 56

Evli çift sayısı: 28

Yaş ortalaması: 33,0

Hakikatte geçirdikleri yılların ortalaması: 17,9

Tamgün hizmette geçirdikleri yılların ortalaması: 13,3

[Harita]

(Ayrıntılı bilgi için lütfen yayına bakın)

Öğrenciler aşağıda gösterilen 25 ülkede hizmet edecek

TAYİN EDİLDİKLERİ YERLER

BOLİVYA

BOTSVANA

BULGARİSTAN

KONGO (KİNŞASA)

FİLDİŞİ KIYISI

GAMBİA

ALMANYA

HİNDİSTAN

ENDONEZYA

KENYA

LİBERYA

MAKEDONYA

MADAGASKAR

MALEZYA

MOZAMBİK

PANAMA

PERU

POLONYA

ROMANYA

SIRBİSTAN

SİERRA LEONE

SVAZİLAND

TANZANYA

UGANDA

ZİMBABVE

[Sayfa 30’daki resim]

Gilead öğrencileri yaşadıkları tecrübelerden birini canlandırırken

[Sayfa 31’deki resim]

Gilead Okulu 129. Sınıf Mezunları

Aşağıdaki listede sıra numaraları önden arkaya, isimler ise soldan sağa doğru düzenlenmiştir.

(1) Munaretto, R.; Olofsson, Y.; Budden, K.; Najdzion, L.; Moya, G.; Treviño, G.; Dion, A.; Fleegle, A.

(2) Smith, J.; Michael Raj, J.; Smith, S.; Paramo, A.; McDonald, J.; Deans, M.; Joyal, S.; Watson, L.

(3) Joyal, C.; Crawley, T.; Hacker, D.; Shynkarenko, J.; Knapp, T.; Ayling, J.; Highley, C.; Olofsson, B.

(4) Fitzpatrick, M.; Najdzion, B.; Skallerud, L.; Harris, A.; Harris, S.; Budden, R.; Paramo, Y.; Skallerud, K.

(5) Crawley, B.; Michael Raj, J.; Lodge, A.; Lodge, R.; Herms, N.; Fitzpatrick, J.; Moya, R.; Munaretto, P.

(6) Watson, S.; Deans, M.; Hacker, J.; McDonald, J.; Treviño, J.; Harris, S.; Herms, C.; Harris, P.

(7) Shynkarenko, V.; Highley, T.; Smith, A.; Dion, J.; Ayling, R.; Smith, B.; Knapp, T.; Fleegle, B.