İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Ruhi Varlıkların Yaşamımızdaki Rolü

Ruhi Varlıkların Yaşamımızdaki Rolü

 İsa’dan Neler Öğreniyoruz?

Ruhi Varlıkların Yaşamımızdaki Rolü

Kutsal Kitap İsa peygamberin “dünya var olmadan önce” gökte Tanrı’nın yanında olduğunu söyler (Yuhanna 17:5). Dolayısıyla aşağıdaki soruların en doğru cevabını ondan öğrenebiliriz.

Melekler bizimle ilgilenir mi?

▪ İsa’nın şu sözlerinden meleklerin insanlarla yakından ilgilendiğini öğreniyoruz: “Tövbe eden bir günahkâr için . . . . Tanrı’nın melekleri arasında büyük sevinç yaşanacaktır” (Luka 15:10).

İsa öğrencilerini kimseyi iman yolunda tökezletmemeleri için uyarırken şöyle demişti: “Siz bu küçüklerden birini hor görmekten sakının; bilin ki onların melekleri göklerde her zaman Babamın yüzünü görürler” (Matta 18:10). Anlaşıldığı gibi melekler insanların Tanrı’yla ilişkilerini güçlü tutmalarına yardım etme sorumluluğu taşıyor. İsa’nın bu sözleri, Tanrı’ya hizmet eden herkes için mutlaka bir melek tayin edildiği anlamına gelmez. Yine de İsa, Tanrı’nın amacının yerine gelmesi için çalışan meleklerin, hakikati arayan samimi insanlarla ilgilendiğine işaret etti.

 İblis Şeytan bize nasıl zarar verebilir?

▪ İsa öğrencilerini bu konuda uyarmış ve insanların Tanrı hakkındaki hakikati öğrenmesine Şeytan’ın engel olmaya çalışacağını söylemişti. O şunları dedi: “Bir kişi krallıkla ilgili sözü duyar fakat anlamazsa, kötü olan gelir ve onun yüreğine ekilmiş olanı alıp götürür” (Matta 13:19).

İsa, Şeytan’ın insanları aldatma yöntemlerinden birini şu örnekle açıkladı: Bir adam tarlasına buğday ekiyordu, fakat adamın bir düşmanı gelip ‘buğdayın arasına delice ekti.’ Bu örnekte adam İsa’yı, buğday İsa’nın gökte hüküm sürecek takipçilerini, deliceler ise sahte Hıristiyanları temsil eder. “Deliceleri eken düşman, İblis’tir” (Matta 13:25, 39). Nasıl deliceler görünüşte buğday filizlerine benzeyebilirse, Hıristiyan olduğunu iddia eden kişiler de Tanrı’nın gerçek hizmetçileri gibi görünebilir. Yanlış öğretiler öğreten dinler insanları aldatır ve Tanrı’ya itaatsizlik etmelerine yol açar. Şeytan böyle dinleri kullanarak insanları Yehova’yla dost olmaktan mahrum bırakıyor.

Şeytan’ın bize zarar vermesine nasıl engel olabiliriz?

▪ İsa, Şeytan’ı “bu dünyanın hükümdarı” olarak adlandırdı (Yuhanna 14:30). Bir duasında takipçilerinin Şeytan’dan nasıl korunabileceğini şöyle gösterdi: “Senden dileğim, onları . . . . kötü olandan ötürü gözetmendir. Ben dünyaya ait olmadığım gibi, onlar da dünyaya ait değildir. Onları hakikat yoluyla kutsa; Senin sözün hakikattir” (Yuhanna 17:15-17). Tanrı’nın Sözündeki bilgiler Şeytan’ın yönettiği bu insanlık dünyasının etkilerinden bizi koruyabilir.

Meleklerin bugün yaşamımızda nasıl bir rolü var?

▪ İsa şöyle demişti: “Bu ortamın sonunda . . . . melekler gidip kötüleri doğru kişilerden ayıracak” (Matta 13:49). Şu anda ‘bu ortamın sonunda’ yaşıyoruz ve milyonlarca kişi Tanrı’nın Krallığının iyi haberine olumlu karşılık veriyor (Matta 24:3, 14).

Fakat Tanrı’nın Sözünü incelemeye başlayan herkes O’nun onayını kazanmaz. Melekler Yehova’nın hizmetçilerinin faaliyetine yön veriyor. Ayrıca Tanrı’yı gerçekten seven insanlar ile öğrendiklerini uygulamak istemeyen insanları birbirinden ayırıyorlar. Tanrı’nın onayını kazanan kişileri İsa şu sözlerle tarif etti: “Sözü güzel ve iyi bir yürekle işitip korur ve tahammülle ürün verirler” (Luka 8:15).

Daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan bu kitabın, yani Mukaddes Kitab Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 10. bölümüne bakın.

[Sayfa 16’daki resim]

Melekler samimi insanların hakikati bulmasına yardım eder