İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

‘O Sana Karşılık Verir’

‘O Sana Karşılık Verir’

 Tanrı’ya Yaklaşın

‘O Sana Karşılık Verir’

1. TARİHLER 28:9

TANRI’YI tanıyor musunuz? Bu soruyu cevaplamak göründüğü kadar kolay olmayabilir. Tanrı’yı gerçekten tanımanın kapsamına O’nun isteğini ve davranış tarzını anlamak girer. Bu şekilde, Tanrı’yla tüm yaşamımızı derinden etkileyecek, yakın bir ilişki geliştirebiliriz. Peki bu gerçekten mümkün mü? Eğer mümkünse bunu nasıl başarabiliriz? Cevapları Davut peygamberin, oğlu Süleyman’a verdiği öğütte buluyoruz (1. Tarihler 28:9).

Şimdi o döneme bir göz atalım. Davut İsrail’de yaklaşık 40 yıl hüküm sürmüştü ve bu süre boyunca ulus refah içindeydi. Yakında tahta Süleyman geçecekti fakat o henüz çok gençti (1. Tarihler 29:1). Acaba Davut’un oğluna son öğüdü ne oldu?

Tanrı’ya hizmet ederken edindiği engin tecrübelerine dayanarak Davut sözlerine şöyle başladı: “Sen oğlum Süleyman, babanın Tanrısını tanı.” Davut Tanrı hakkında bazı temel gerçekleri bilmekten fazlasını kastediyor olmalıydı. Çünkü Süleyman zaten babası gibi Yehova Tanrı’ya tapınan biriydi. Ayrıca o dönemde İbranice Kutsal Yazıların yaklaşık üçte biri tamamlanmıştı ve Süleyman bu yazıların Tanrı hakkında söylediklerini şüphesiz biliyordu. Bir bilgin burada “tanımak” olarak tercüme edilen İbranice sözcüğün “samimi bir ilişki”ye atfedebileceğini söylüyor. Evet, Davut Tanrı’yla arasındaki yakın ilişkiye çok değer veriyordu ve oğlunun da bunu geliştirmesini istiyordu.

Tanrı’ya bu kadar yakın olmak Süleyman’ın hayata bakışını ve yaşam tarzını derinden etkilemeliydi. Davut oğluna şöyle demişti: “O’na [Yehova’ya] tüm yürekle ve sevinçle kulluk et.” Dikkat ederseniz Davut bu talimatı oğluna Tanrı’yı tanımasını tembihledikten sonra verdi. Tanrı’yı gerçekten tanımak bizde O’na hizmet etme isteği uyandırır. Fakat Süleyman bunu isteksizce ya da ikiyüzlülükle yapmamalıydı (Mezmur 12:2; 119:113). Davut oğlunun Tanrı’ya tüm yüreğiyle ve seve seve hizmet etmesini istiyordu.

Davut oğlunu neden Tanrı’ya doğru bir tutum ve düşünce tarzıyla tapınmaya teşvik etti? O şöyle dedi: “Çünkü Yehova bütün yürekleri araştırır, bütün düşüncelerin ve niyetlerin farkındadır.” Süleyman’ın Tanrı’ya hizmet etme nedeni sırf babasını memnun etmek olmamalıydı. Tanrı insanların gerçekten istedikleri için Kendisine hizmet etmesinden hoşlanır.

Süleyman babasını örnek alıp Tanrı’ya yaklaşacak mıydı? Bu ona bağlıydı. Davut oğluna şunu dedi: “Sen O’na yönelirsen, O da sana karşılık verir; fakat O’nu bırakırsan seni sonsuza dek reddeder.” Süleyman ancak Yehova Tanrı’yı tanımak için gerçek bir çaba harcarsa O’na yaklaşabilirdi. *

Davut’un bir baba olarak verdiği öğüt Yehova’nın Kendisine yaklaşmamızı istediğini gösterir. Fakat Tanrı’yla yakın bir ilişki geliştirebilmemiz ‘O’na yönelmemize’, Kutsal Yazıları O’nu daha yakından tanıma amacıyla derinlemesine araştırmamıza bağlıdır. Yehova Tanrı’yı tanımak bizde O’na tüm yüreğimizle ve seve seve hizmet etme isteği uyandırmalı. Yehova Kendisine tapınanlardan bunu ister ve buna kesinlikle layıktır (Matta 22:37).

[Dipnot]

^ p. 9 Süleyman başlarda Yehova’ya tüm yüreğiyle tapınsa da ne yazık ki O’na sadık kalmadı (1. Krallar 11:4).