İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Bir Dine Mensup Olmalı mıyım?

Bir Dine Mensup Olmalı mıyım?

 Okuyucularımız Soruyor . . .

Bir Dine Mensup Olmalı mıyım?

▪ Herhangi bir dine mensup olmaya çekiniyor musunuz? Bunun nedeni dindar kişilerin, hatta din adamlarının ikiyüzlülüğü ve kendi aralarındaki fikir ayrılıkları mı? Örneğin bir Fransız özdeyişi şöyle der: “Bir kişi kiliseye ne kadar yakınsa, Tanrı’dan o kadar uzaktır.” Bu söz sizin de duygularınızı dile getiriyor olabilir.

Tanrı’nın Sözüne saygı duyan biri olarak devletlerin ve bireylerin, insanın inanç özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat şunu da merak edebilirsiniz: ‘Tanrı insanlardan mutlaka bir dine mensup olmalarını istiyor mu?’

Bu soruya kısaca ‘Evet’ diye cevap verebiliriz. Nasıl bu kadar kesin bir cevap verebiliyoruz? Acaba her din Tanrı için makbul mü?

İsa’nın örneğini düşünelim. O bir dine mensup muydu? İsa çocukken ailesi ve diğer Yahudilerle birlikte, düzenli olarak Yeruşalim’deki mabede ibadet etmeye giderdi (Luka 2:41-43). Ayrıca yetişkin olduğunda her Yahudi gibi o da yaşadığı yerdeki havraya gidiyordu (Luka 4:14-16). Farklı inançtan bir kadınla konuşurken şöyle demişti: “Biz tanıdığımıza tapınıyoruz” (Yuhanna 4:22). İsa burada kendisini açıkça Yahudi dinine mensup biri olarak tanıttı.

Yahudiler ulusça İsa’yı reddetti. O bu yüzden Tanrı’nın, Yahudilerin yozlaşmış dini uygulamalarını kabul etmeyeceğini söyledi (Matta 23:33–24:2). Bununla birlikte o, Tanrı’ya ibadet etmek isteyen kişilerin bir dine mensup olması gerektiğini gösterdi. Takipçilerine şöyle dedi: “Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhanna 13:35). İsa’nın bir öğrencisi iman kardeşlerine sevgi gösterebilmek için onlarla bir arada olmalıydı. İsa dinsel açıdan sadece iki yol olduğunu söyledi. Bunlardan birini “yok oluşa giden” “geniş ve enli” yol olarak tarif etti. Diğeri için ise şöyle dedi: “Hayata giden kapı dar ve yol sıkışıktır; bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13, 14).

Belli ki herhangi bir dini seçerek Tanrı’yı memnun edemeyiz. Kutsal Kitap bizi uyararak ‘Tanrı’ya bağlı gibi görünüp, yaşamlarıyla böyle bir bağlılığın gücünü inkâr eden kişilerden’ uzak durmamızı söyler. Ayrıca şöyle okuruz: “Böylelerinden sakın” (2. Timoteos 3:5). Diğer yandan, kimlerin yaşama giden yolda olduğunu saptamak ve onlarla bir arada olmak bize büyük yarar sağlar. Bu, bugün bizi teşvik eder ve güçlendirir, gelecek için de parlak bir ümide sahip olmamızı sağlar (İbraniler 10:24, 25).

Hangi dinin mensuplarının ‘dar yolda’ olduğunu nasıl saptayabilirsiniz? Mukaddes Kitap Aslında Ne Öğretiyor? * başlıklı yayının 15. bölümündeki cevapları gözden geçirebilirsiniz. Bu kaynak din konusunda Kutsal Kitabın söylediklerine göre bir seçim yapmanıza yardım edecek.

[Dipnot]

^ p. 9 Kutsal Kitaba dayalı bu kitap Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmıştır.