İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Son Hakkında Dört Soru ve Cevapları

Son Hakkında Dört Soru ve Cevapları

 Son Hakkında Dört Soru ve Cevapları

İSA PEYGAMBER gelecek bir tarihte ‘sonun geleceğini’ söylemişti. O dönemi tarif ederken şöyle dedi: “O zaman büyük sıkıntı olacaktır; öyle ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi görülmemiştir, bir daha da görülmeyecektir” (Matta 24:14, 21).

Hem İsa’nın hem de diğer peygamberlerin bu konuyla ilgili sözleri bazı önemli sorulara yol açıyor. Eğer bir Kutsal Kitabınız varsa aşağıdaki soruların yanıtlarını kendi kitabınızdan da okuyabilirsiniz.

1 Neyin Sonu Gelecek?

Kutsal Kitap yeryüzümüzün yok olacağını öğretmez. Zebur bölümünde Tanrı hakkında şöyle okuruz: “Yeri sağlam temeller üzerine kurdun, sonsuza dek, asla sarsılmayacak” (Mezmur 104:5). Ayrıca Kutsal Kitap dünyadaki tüm canlıların yanarak yok olacağını öğretmez (İşaya 45:18). İsa peygamber, son geldiğinde bazı insanların kurtulacağını söyledi (Matta 24:21, 22). Öyleyse Kutsal Kitaba göre neyin sonu gelecek?

Başarısız insan yönetimlerinin sonu gelecek. Daniel peygamber Tanrı ilhamıyla şöyle yazdı: “Göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak” (Daniel 2:44).

Savaşlar ve çevre kirliliği sona erecek. Mezmur 46:9 Tanrı’nın yapacaklarını anlatırken şöyle der: “Yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirir, yayları kırar, mızrakları parçalar; savaş arabalarını ateşte yakar.” Ayrıca Kutsal Kitap Tanrı’nın ‘yeryüzünü mahvedenleri mahvedeceğini’ söyler (Vahiy 11:18).

Suçlar ve haksızlıklar sona erecek. Tanrı’nın Sözünde şu vaat bulunur: “Yeryüzünde doğru insanlar yaşayacak, orada ancak temiz insanlar kalacak. Kötülere gelince,  onlar yeryüzünden silinecek, hainler dünyadan sökülüp atılacak” * (Özdeyişler 2:21, 22).

2 Son Ne Zaman Gelecek?

Yehova Tanrı, kötülükleri sona erdirmek ve tüm yeryüzünde Kendi Krallığının hüküm sürmesini sağlamak için bir ‘zaman belirledi’ (Markos 13:33). Ancak Kutsal Kitap sonun geleceği tarihi hesaplamamızın mümkün olmadığını açıkça gösterir. İsa peygamber şöyle demişti: “O gün ve saat konusunda kimse bir şey bilmez; ne gökteki melekler, ne de Oğul, yalnızca Baba bilir” (Matta 24:36). Bununla birlikte İsa ve onun öğrencileri, Tanrı sonu getirmeden hemen önce dünyadaki koşulların nasıl olacağını bildirdiler. Aşağıda sayılan tüm olaylar aynı anda ve küresel çapta gerçekleştiğinde son gelmek üzere demektir.

Tarihte hiç görülmemiş çapta siyasal, çevresel ve sosyal değişimler gerçekleşiyor. İsa öğrencilerinin sonla ilgili sorularına şöyle cevap vermişti: “Millet milletle, krallık krallıkla çatışacak, birçok yerde depremler olacak, kıtlıklar görülecek. Bunlar sancıların başlangıcıdır” (Markos 13:8). İsa’nın elçilerinden Pavlus da şöyle yazdı: “Son günlerde çetin ve bunalımlı bir dönem gelecek. Çünkü insanlar, kendini seven, parayı seven, böbürlenen, kibirli, küfürbaz, ana baba sözü dinlemeyen, nankör, vefasız, insan sevgisinden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özdenetimden yoksun, azgın, iyilik düşmanı, hain, dik başlı, gururlu, Tanrı yerine zevki seven . . . . kişiler olacaklar” (2. Timoteos 3:1-5).

Dünya çapında yüzlerce dilde bir duyuru faaliyeti yapılıyor. İsa şöyle demişti: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14).

3 Sonun Ardından Ne Olacak?

Kutsal Kitap tüm iyi insanların yeryüzünden alınıp gökte bir cennette sonsuza dek yaşayacağını öğretmez. Tersine Tanrı’nın insanlıkla ilgili baştaki amacının gerçekleşeceğini öğretir. İsa şöyle dedi: “Ne mutlu yumuşak başlı olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar” (Matta 5:5; 6:9, 10). Kutsal Kitap son gelmeden ölenler için de gelecekte gerçekleşecek bir dirilme ümidi sunar (Eyüp 14:14, 15; Yuhanna 5:28, 29). Peki sonun ardından ne olacak?

İsa Tanrı’nın Krallığının kralı olarak gökte hüküm sürecek. Daniel peygamber şöyle yazdı: “Ben bakarken gece görüntüleri devam etti; o sırada insanoğluna benzer birinin [diriltilmiş İsa’nın] göklerin bulutlarıyla geldiğini gördüm. Devirlerin Efendisinin [Yehova Tanrı’nın] huzuruna kabul edilip önüne kadar getirildi. Bütün halklar, milletler ve diller kendisine hizmet etsinler diye ona [İsa’ya] saltanat, itibar ve krallık verildi. Onun saltanatı sonu gelmeyecek kalıcı bir saltanattır ve krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır” (Daniel 7:13, 14; Luka 1:31, 32; Yuhanna 3:13-16).

Tanrı’nın Krallığının vatandaşları kusursuz sağlığa, kalıcı güvenliğe ve sonsuz yaşama sahip olacak. İşaya peygamber şöyle yazdı: “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar; bağlar kuracaklar, meyvesini yiyecekler. Yaptıkları evde başkası oturmayacak; kurdukları bağın meyvesini başkası yemeyecek” (İşaya 65:21-23). Elçi Yuhanna da  o dönem hakkında şöyle dedi: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:3, 4).

4 Hayatta Kalmak İçin Ne Yapmalısınız?

Elçi Petrus sonun geleceği dönemde bazı kişilerin, Tanrı’nın insanların işlerine müdahale edeceği ve dünyadaki kötülüklere son vereceği fikrini gülünç bulacağını söylemişti (2. Petrus 3:3, 4). Buna rağmen Petrus, günümüzde yaşayanları aşağıdaki adımları atmaya teşvik eder.

Tarihten ders alın. Petrus şöyle dedi: “Tanrı’dan korkmayan bir insanlık dünyasının başına tufan getirdiğinde, [Tanrı] eski dünyayı cezadan esirgemeyip, doğruluk habercisi Nuh’u diğer yedi kişiyle birlikte korumuştur” (2. Petrus 2:5). Alaycılar hakkında da şöyle yazdı: “Onlar şu gerçeği bile bile göz ardı ediyorlar: Eskiden beri gökler ve Tanrı’nın emriyle suların ortasında olan ve sulardan yükselerek pekişmiş şekilde duran bir yer vardı. Ve o zamanın dünyası sular altında kaldığında bunlarla yıkıma  uğramıştı. Aynı emirle, şu anki gökler ve yer * de ateş için saklanıyor; Tanrı’dan korkmayan insanların yok edileceği hüküm gününe dek alıkonuyor” (2. Petrus 3:5-7).

Tanrı’nın belirlediği ahlak standartlarına göre yaşayın. Petrus “kutsal davranışlar ve Tanrı’ya bağlılık yansıtan işler” yapanların hayatta kalacağını söyledi (2. Petrus 3:11). Dikkat ederseniz Petrus “kutsal davranışlar ve “Tanrı’ya bağlılık yansıtan işler” üzerinde durdu. Dolayısıyla, bir kişinin imanını sadece dile getirmesinden veya Tanrı’nın gözüne girmek için son anda bir çaba harcamasından daha fazlası söz konusudur.

Peki Tanrı tam olarak hangi davranışları ve işleri onaylar? Bildiklerinizi Kutsal Kitabın bu konuda öğrettikleriyle karşılaştırmaya ne dersiniz? Yehova’nın Şahitleri size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Sorduğunuz soruların cevaplarını size Kutsal Kitaptan göstermelerini isteyin. İnsanların korkmasına neden olan tüm etkenlere rağmen, bu şekilde geleceği cesaretle ve güvenle bekleyebilirsiniz.

[Dipnotlar]

^ p. 8 Ayrıca 22. sayfadaki “Herkesin Tanrı’yı Tanımak İçin Eşit Fırsatı Olacak mı?” başlıklı makaleye de bakın.

^ p. 19 Petrus burada “yer” sözcüğünü mecazi anlamda kullanır. Daha önce Musa peygamber de “yeryüzü” sözcüğünü mecazi anlamda kullanmıştı. O şöyle yazdı: ‘O zamanlar tüm yeryüzünün dili birdi’ (Başlangıç 11:1). Gerçek yeryüzünün “dili” olmadığı gibi, yok olması da söz konusu değildir. Petrus’un dediği gibi yok edilecek olan, Tanrı’dan korkmayan insanlardır.

[Sayfa 7’deki pasaj]

Dünyamız değil, onu mahvedenler yok olacak