İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Yeryüzünün En Uzak Yerlerine” Gidenler

“Yeryüzünün En Uzak Yerlerine” Gidenler

 127. Gilead sınıfının Mezuniyeti

“Yeryüzünün En Uzak Yerlerine” Gidenler

İSA öğrencilerine “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” şahitleri olma görevi verdi (Elçiler 1:8). Yehova’nın Şahitleri bu görevi çok ciddiye alır.

Gilead Okulunda 65 yıldır eğitim gören vaizler duyuru işine 200 ülkede önderlik ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 56 deneyimli vaiz daha bu beş aylık eğitimi aldı ve Patterson’daki (New York, ABD) görevli vaiz okulundan 12 Eylül 2009 Cumartesi günü mezun oldu.

Hayal Gücünün Etkisi

Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kurulu üyesi ve mezuniyet programına başkanlık eden Stephen Lett, sınıfa “Hayal Gücünüzü Doğru Kullanın” temalı bir konuşma yaptı. Önce hayal güçlerini kullanmamaları gereken dört alan üzerinde durarak onları uyardı. İlk üç nokta şunlardı: (1) Maddi şeylerin kalıcı koruma sağlayabileceği gibi yanlış bir hayale kapılmayın, (2) ahlaksız hayaller kurmaktan kaçının, (3) yarının ne kadar kötü olabileceğini hayal ederek aşırı kaygıya kapılmayın (Özdeyişler 18:11; Matta 5:28; 6:34). Konuşmacı üçüncü nokta hakkında şunları söyledi: Aşırı kaygı duyan biri dünün kaygılarını bırakmaz ve yarının kaygılarını şimdiden, bugünün kaygılarıyla birlikte çeker. Lett birader “Bu taşınması çok ağır bir yük” dedi. Peki mezunların uyarıldığı dördüncü nokta neydi? Yeni görevlerine başladıklarında, eskiden daha iyi bir yaşamları olduğunu düşünmekten sakınmalıydılar. Çünkü bunu yaparlarsa, yeni evlerindeki sevinçleri tadamayacaklardı.

Lett birader sınıfı hayal güçlerini şu dört yararlı yönde kullanmaya teşvik ederek şöyle dedi: (1) Size manevi ve fiziksel yönden zarar verebilecek durumları önceden fark edin ve onlardan uzak durun, (2) Kutsal Kitapta okuduğunuz sahneleri zihninizde canlandırın ve kendinizi olayın içinde hayal edin, (3) gittiğiniz yerde iyi haberi duyurduğunuz herkesi ileride Yehova’ya tapınacak biri olarak hayal edin, (4) kendinizi onların yerine koyarak duygudaşlık niteliği geliştirin (Özdeyişler 22:3).

Başkalarını Eğitmenin Değeri

Yönetim Kurulu üyesi David Splane, 2. Timoteos 2:2’ye dayanan, “Sadık Adamlara Emanet Edilen Şeyler” temalı bir konuşma sundu. Elçi Pavlus Timoteos’a sadık adamları eğitmesini söylerken, ondan sadece Kutsal Kitaptaki temel hakikatleri öğretmesini istemiyordu. Onları başkalarını eğitmeye teşvik etmesini de istiyordu. Konuşmacı sınıfa, cemaate ve duyuru işine önderlik edecek erkeklere büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. Fakat bu kişiler ne zaman ve nasıl eğitilecekti? Splane birader sınıfı, Kutsal Kitabı incelemeye başlayan erkekleri daha en başından itibaren eğitmeye teşvik etti.

Görevli vaizler Kutsal Kitabı inceleyen kişileri başkalarına örnek olmaları için nasıl eğitmeli? Konuşmada onlara birkaç öğüt verildi. Görevli vaizler, yenileri incelenecek kısma hazırlık yapma konusunda eğitmelidir. Daha sonra bu kişiler ibadetlere katılmaya başladıklarında, orada ele alınan Kutsal Kitaba dayalı malzemeye kendi kendilerine nasıl hazırlık yapacaklarını öğrenmeliler. Splane birader “Eğer biri Kutsal Kitabı kendi başına inceleyemiyorsa, bu kitabı başkalarına asla öğretemez” dedi. Ayrıca görevli vaizlere,  yenilere dakik olmayı, duyuru işini bağışlarıyla desteklemeyi ve cemaate önderlik edenlere itaatli olmayı öğretebileceklerini söyledi. Bunları öğretmenin en iyi yolu bizzat örnek olmaktır.

Şahitler Olma Ayrıcalığı

Yönetim Kurulunun diğer bir üyesi olan Guy Pierce, İsa’nın Elçiler 1:8’deki sözlerine dayanan konuşmasında “Şahitlerim Olacaksınız” temasını işledi. Sınıfa, MS birinci yüzyılda İsrail ulusunun Yehova için şahitlik yapma ayrıcalığını kaybettiğini hatırlattı. Bu ayrıcalık ‘Tanrı’nın krallığının meyvelerini yetiştirecek bir millete verildi’ (Matta 21:43). İsa’nın meshedilmiş takipçilerinin cemaati, bu millet olduğunu gösterdi. Konuşmacı elçi Petrus’un sözlerine değinerek, meshedilmişlerden oluşan o ‘kutsal milletin’, Yehova’nın üstün niteliklerini ‘her yerde bildireceğini’ söyledi (1. Petrus 2:6-9). İsa, takipçilerinin artık Yehova’nın değil, sadece kendisinin şahitleri olacağını söylemiyordu. Çünkü ona da “Sadık Şahit” dendi (Vahiy 1:5; 3:14). O, Yehova’nın en önemli Şahididir ve bizim örnek aldığımız kişidir (1. Petrus 2:21).

Konuşmacı sınıfa İsa’nın Elçiler 1:8’deki sözlerinin günümüzde daha büyük bir anlam kazandığını söyledi. Nasıl? Peygamberlik sözlerinin Vahiy 11:15’te kayıtlı çok önemli bir zirvesi gerçekleşti! Tanrı’nın Gökteki Krallığı kuruldu. Bununla ilgili şahitlik işi günümüzde gerçek anlamda “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” yerine getiriliyor (Elçiler 1:8). Pierce birader, görevli vaizlerin kendilerine ya da eski yaşam tarzlarına, kültürlerine ve ülkelerine değil, Yehova ile O’nun Krallığına şahitlik ettiğini vurguladı. Sınıfı “kalan zamanda olabildiğince çok kişiye” Kutsal Kitabı öğretmeye teşvik etti.

Programın Diğer Önemli Noktaları

Yayımlama Heyetinin yardımcılarından Alex Reinmueller, “Yehova Size Cesaret Verecek” temalı bir konuşma yaptı. Konuşmasında, eğer görevli vaizler Yehova’nın gücüne güvenirlerse, O’nun yardımıyla kendi güçlerini fark edeceklerini, zayıflıklarını kabul edeceklerini, korkularıyla yüzleşeceklerini ve Tanrı’ya ellerinden gelenin en iyisini vereceklerini söyledi.

Teokratik Kurslar Departmanından iki eğitmen, Sam Roberson ve William Samuelson da konuşma yaptı. Roberson birader İşaya 41:10’a dayanan, “Ben Seninle Beraberim” temasını işledi. Görevli vaizlerin pek çok sevinç tadacağını, bunun yanında sorunlarının da olacağını söyledi. Onlar sevgi dolu Babasına yakaran Kral Davut’u örnek alarak sorunlarla mücadele edebilirler (Mezmur 34:4, 6, 17, 19). Samuelson biraderin konuşması ise düşünme yeteneğini geliştirmeyi sürdürmenin gereği üzerineydi. Bunu yapan görevli vaizler, kırıcı söz ve davranışlar karşısında hemen alınmaz ve olumsuz tepki vermekten kaçınabilirler (Özdeyişler 2:10, 11).

Yazı Heyetinin yardımcılarından Jim Mantz, Gürcistan ve Honduras Temsil Heyetlerinden ve Tacikistan Ülke Heyetinden gelen biraderlerle bir söyleşi yaptı. Bu tecrübeli biraderler görevli vaizlere, ‘kötülüğü her zaman iyilikle yenerek’, düşman olabilecek kişileri nasıl dost edinebilecekleri konusunda öğütler verdi (Romalılar 12:21). Sınıfın diğer bir öğretmeni olan Mark Noumair de öğrencilerle Gilead eğitimi sırasında duyuru işinde edindikleri tecrübeler üzerine çok canlı bir sohbet yaptı. Bu çarpıcı kısmın teması şöyleydi: “Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?”

Başkanlık eden, “Kendini Yeni Dünyada Gör” başlıklı yeni ilahinin sözlerinden alıntı yaparak programı sona erdirdi. Programı izleyen 6.509 kişi, Yehova’ya ve İsa’ya “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” şahitlik etmeye her zamankinden daha kararlı bir şekilde evlerine döndü.

 [Sayfa 31’deki çizelge/harita]

SINIFLA İLGİLİ BİLGİLER

temsil edilen ülke sayısı: 8

öğrenci sayısı: 56

evli çift sayısı: 28

yaş ortalaması: 33,6

hakikatte geçirdikleri yılların ortalaması: 18,3

tamgün hizmette geçirdikleri yılların ortalaması: 13,6

[Harita]

(Ayrıntılı bilgi için lütfen yayına bakın)

Öğrenciler aşağıda gösterilen 22 ülkede hizmet edecek

TAYİN EDİLDİKLERİ YERLER

JAMAİKA

NİKARAGUA

KOSTA RİKA

PANAMA

PERU

ŞİLİ

HAİTİ

CURAÇAO

GUYANA

FİLDİŞİ KIYISI

BOLİVYA

PARAGUAY

SIRBİSTAN

ARNAVUTLUK

KONGO DEM. CUM.

MOLDOVA

UGANDA

BURUNDİ

TANZANYA

MOZAMBİK

NEPAL

KAMBOÇYA

[Sayfa 31’deki resim]

Gilead Okulu 127. Sınıf Mezunları

Aşağıdaki listede sıra numaraları önden arkaya, isimler ise soldan sağa doğru düzenlenmiştir.

(1) Marshall, T.; Prudent, L.; Mashburn, A.; Rosenström, S.; Testa, A.; Takeyama, M.; Sisk, M.

(2) Grooms, K.; Miura, S.; Camacho, M.; Rozas, S.; Burch, M.; Meza, I.; Young, G.; Geraghty, S.

(3) Bonilla, C.; Knaller, D.; Parrales, R.; Hotti, S.; Takada, A.; Tournade, M.; Sopel, C.

(4) Miura, Y.; Parrales, K.; Prudent, K.; Colburn, S.; Willis, L.; Vääränen, A.; Sisk, B.; Takada, R.

(5) Grooms, J.; Vääränen, M.; Geraghty, B.; Stackhouse, R.; Wilson, A.; Bonell, E.; Camacho, D.; Meza, R.; Bonell, M.

(6) Takeyama, S.; Testa, G.; Colburn, T.; Mashburn, C.; Willis, W.; Tournade, L.; Burch, J.; Stackhouse, J.

(7) Wilson, J.; Young, J.; Marshall, E.; Rozas, M.; Knaller, J.; Hotti, N.; Rosenström, A.; Sopel, J.; Bonilla, O.