İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tüm İyi İnsanlar Göğe mi Gidiyor?

Tüm İyi İnsanlar Göğe mi Gidiyor?

 Tüm İyi İnsanlar Göğe mi Gidiyor?

İSA PEYGAMBER öldürülmesinden önceki akşam elçileriyle son kez yemek yedikten sonra onlara gökte yaşam ödülü alacaklarını vaat etti. Şöyle dedi: “Babamın evinde kalacak çok yer var. Olmasaydı size söylerdim. Çünkü ben size yer hazırlamaya gidiyorum” (Yuhanna 14:2). İsa neden onlara gökte bir yer hazırlayacaktı? Gökte nasıl bir görevleri olacaktı?

İsa’nın elçilerine vermek istediği özel bir görev vardı. Yine aynı akşam bunu şöyle açıkladı: “Yaşadığım sınavlarda yanımda kalanlar sizlersiniz. Babam benimle bir krallık için ahit yaptığı gibi, ben de sizlerle bir ahit yapıyorum” (Luka 22:28, 29). Tanrı İsa Mesih’e Kral olacağını ve insanlığın duyduğu büyük bir ihtiyacı, iyi bir yönetim ihtiyacını karşılayacağını vaat etmişti. İsa ezilenleri kurtaracak ve onları sömürenleri ortadan kaldıracak. İsa’nın yönetimindeki insanlar yeryüzünde olacaksa da onun tahtı gökte olacak (Mezmur 72:4, 8; Daniel 7:13, 14).

Fakat İsa tek başına hüküm sürmeyecek. Bu nedenle elçilerine gökte bir yer hazırlayacağını vaat etti. Onlar ‘yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürmek’ üzere seçilen ilk kişilerdi (Vahiy 5:10).

Peki göğe kaç kişi gidecek? Her yönetimde olduğu gibi Tanrı’nın gökteki Krallığında da yönetenler, yönetilenlerden az olacak. İsa kendisiyle birlikte hüküm sürecek olanlara şöyle dedi: “Ey küçük sürü, korkma! Çünkü Babanız krallığı size vermeyi uygun gördü” (Luka 12:32). İsa’nın “küçük sürü” olarak adlandırdığı bu grup 144.000 kişiden oluşacak (Vahiy 14:1). Bu sayı, Tanrı’nın Krallığına vefayla tabi olup yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak insanların sayısının yanında oldukça azdır (Vahiy 21:4).

Evet, iyi insanların tümü göğe gitmeyecek. Örneğin Davut peygamber hakkında Kutsal Yazılar şöyle der: “Davut göklere çıkmadı” (Elçiler 2:34). Yahya peygamber de iyi biriydi ama İsa onun kral olarak hüküm sürmek üzere göğe gitmeyeceğini belirtti. Şöyle dedi: “Kadından doğmuş olanlar arasında Vaftizci Yahya’dan daha büyüğü çıkmadı. Fakat göklerin krallığında küçük olan bile ondan büyüktür” (Matta 11:11).

İyi İnsanlara Verilecek Ödülü Alacak mısınız?

Peki bir kişi yeryüzünde sonsuz yaşam ödülü almak için ne yapmalı? Kutsal Kitap Tanrı’nın insanlığı çok sevdiğini ve bunun için, iman eden herkesin sonsuz yaşam almasını istediğini söyler (Yuhanna 3:16). Dikkat ettiyseniz Tanrı, sevgisi nedeniyle herkese sonsuz yaşam fırsatı veriyor ama bu ödülü sadece imanlı kişiler alacak.

İmanın temelinde tam bilgi olması gerekir (Yuhanna 17:3). Yaratıcımızın insanlıkla ilgili amacı hakkında daha fazla bilgi edinerek iyi biri olduğunuzu gösterebilirsiniz. Öğrendiklerinizi yaşamınızda uygulayarak imanınızı ortaya koyun. Şundan emin olun ki Tanrı size sonsuza dek yaşama fırsatı sunuyor.

 [Sayfa 7’deki çerçeve]

Kutsal Kitap Ne Diyor?

Soru:

İyi insanlar ölünce onlara ne oluyor?

Cevap:

‘Ölüler hiçbir şeyin farkında değildir’ (VAİZ 9:5).

Soru:

Kutsal Kitap ölmüş olan iyi insanlar için nasıl bir ümit veriyor?

Cevap:

“Mezarlarda olan herkesin [İsa peygamberin] sesini işitip çıkacağı zaman geliyor” (YUHANNA 5:28, 29).

Soru:

İyi insanların büyük çoğunluğu nerede yaşayacak?

Cevap:

“Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (MEZMUR 37:29).