İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Herkes Göğü Merak Ediyor

Herkes Göğü Merak Ediyor

 Herkes Göğü Merak Ediyor

GÖĞE gitme düşüncesi herkes için çok caziptir. Müslümanlar, Hindular, Budistler ve Hıristiyan Âlemine mensup olanlar hatta dinle ilgilenmeyen bazı insanlar bile öyle ya da böyle ölümden sonra gökte bir yaşam olduğuna inanır. Yaygın inanışa göre gök, insanların acı çekmediği ve ölen sevdiklerine kavuştuğu güzel ve zevk dolu bir yerdir. Öte yandan, herkes göğe gitmek ister ama kimse ölmek istemez. Neden böyle?

Şöyle düşünelim: Çocuklar bir an önce büyümek ister, çoğu genç de bir an önce evlenmek ister. Dolayısıyla eğer biz de ölüp göğe gitmek için yaratılmış olsaydık bir an önce ölüp göğe gitmek istemez miydik? Ama ölmek isteyen pek yoktur.

Yine de neredeyse her dinden din adamları dünyanın insanlar için geçici bir mesken olduğunu ve insanların aslında gökte yaşamak üzere yaratıldığını iddia ediyor. Örneğin kardinal Theodore McCarrick’in şunları söylediği belirtildi: “Biz böyle bir hayat için yaratılmadık. Gökte yaşamak için yaratıldık.” Benzer şekilde bir ülkenin Evanjelikler Derneği eski başkanının da şunları söylediği belirtildi: “Yeryüzündeki hayatın amacı Tanrı’yı yüceltmek ve göğe gitmektir . . . . çünkü asıl meskenimiz göktedir.”

İnsanların öldükten sonra gökte yaşayacağına inananların bu inancı sağlam temellere dayanmıyor. Dinsel görüşleri inceleyen bir kurumun başkanı olan George Barna, birçok insanın “dünyadaki ve ölümden sonraki yaşamla ilgili görüşlerinin filmler, romanlar ve müzik gibi çeşitli kaynaklardan” edindikleri fikirlere dayandığını ileri sürdü. Bir papazın da şunları dediği belirtildi: “Gökle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, tek bildiğimiz Tanrı’nın orada olduğu.”

Oysa “gök” kavramı Kutsal Yazılarda kapsamlı olarak ele alınır. Tanrı’nın Sözü gök hakkında neler anlatır? İnsan gökte yaşamak üzere mi yaratıldı? İnsanlar göğe giderse orada ne yapacaklar?

[Sayfa 3’teki pasaj]

Herkes göğe gitmek isterken neden kimse göğe gidebilmek için ölmek istemez?