İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Bütün Dinler Doğruyu Öğretiyor mu?

Bütün Dinler Doğruyu Öğretiyor mu?

ÇEŞİT ÇEŞİT inançların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre 19 büyük din, belli başlı 10.000 kadar mezhep var. Bu kadar çok inanç karşısında insanın aklına şu soru gelebilir: Bütün inançlar Yaratıcımızı memnun eder mi?

Bazıları “Bütün yollar Allah’a gider” diyor. Onlara göre bütün yollar aynı yere çıktığından hangi yolu seçtiğiniz önemli değil. Bu tür kişiler, Mutlak Güce Sahip tek bir Tanrı olduğuna göre tüm dinlerin de O’na giden farklı yollar olduğunu düşünüyor.

Bütün Yollar Tanrı’ya Gider mi?

Birçok dinin kabul ettiği önemli bir peygamber olan İsa Mesih bu konuda öğrencilerine “Dar kapıdan girin” dedi. “Çünkü yok oluşa giden yol geniş ve enlidir; bu yoldan gidenler çoktur. Oysa hayata giden kapı dar ve yol sıkışıktır; bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13, 14).

İsa peygamber bu sözlerle sadece Tanrı’ya inanmayan kişilerin mi geniş yolda olduğunu kastetti? Yani onun sözlerine göre Tanrı’ya inananlar hangi dinden olursa olsun hayata giden dar yolda mıdır? Yoksa gerçekten bazı dinlerin “yok oluşa” götürdüğünü mü söylemek istedi?

İsa sadece iki yol olduğunu söyledikten hemen sonra şöyle dedi: “Sahte peygamberlere karşı uyanık olun. Koyun postuna bürünüp yanınıza sokulurlar, fakat içlerinde aç kurtlar saklıdır” (Matta 7:15). Sonra da şunları söyledi: “Bana ‘Efendim, Efendim’ diyen herkes göklerin krallığına  erişemeyecek, ancak göklerde olan Babamın isteğini yapan kişi erişecektir” (Matta 7:21). Eğer bir kişiye peygamber deniyorsa ya da biri İsa’yı ‘Efendisi’ olarak kabul ediyorsa onun inançsız biri olduğu söylenemez. O halde şu sonuca varabiliriz: İsa tüm dinlerin doğruyu öğretmediğini söylemek istedi ve tüm din adamlarına güvenilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Hangisi ‘Dar Yol’?

Kutsal Kitap birinin doğru yolu bulmasına yardımcı olan güvenilir bir yol haritasına benzer

Tüm yollar Tanrı’ya götürmediğine göre binlerce inanç arasında hangisinin dar yol olduğunu nasıl anlayabiliriz? Diyelim ki büyük bir şehirde kayboldunuz. Yolu bulmak için yardım isteyeceksiniz. Yol sorduğunuz kişilerden biri, kendinden çok emin bir şekilde sağ tarafa gitmenizi söylüyor. Başka biri sol tarafa gitmenizi söylüyor. Bir diğeri ise en doğru yolun hangisi olduğunu hissediyorsanız o yöne gitmenizi öneriyor. En sonunda biri, bir harita çıkarıyor ve size doğru yolu gösteriyor. Sonra da yol boyunca kullanmanız için haritayı size veriyor. O zaman doğru yolda olduğunuzdan emin olmaz mıydınız?

Tanrı’yı gerçekten memnun eden doğru yolu bulmak için bizim de güvenilir, mecazi bir yol haritasına ihtiyacımız var. Böyle bir harita var mı? Evet, var. Birçok insan Tevrat, Zebur ve İncil olarak da bilinen Kutsal Kitabın böyle bir harita olduğuna inanıyor. Bu kitapta şu sözler kayıtlıdır: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır” (2. Timoteos 3:16).

Eğer birçok dindar insan gibi siz de Kutsal Kitabın Tanrı’nın Sözü olduğuna inanıyorsanız, bu mecazi yol haritasına erişebilirsiniz. Sonraki makaleleri okurken, daha önceden öğrendiklerinizle Kutsal Kitabın söylediklerini karşılaştırın. Ve İsa peygamberin doğru ve yanlış yolu nasıl birbirinden ayırabileceğiniz hakkında söylediklerini düşünün: “Her iyi ağaç iyi meyve verir, fakat her çürük ağaç kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve veremediği gibi çürük ağaç da iyi meyve veremez” (Matta 7:17, 18). Kutsal Kitap ‘iyi ağacı’, yani doğru dini tespit etmemizi sağlayan meyvelerden söz eder; şimdi bunlardan üçünü ele alalım.