İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Cömertliğine Takdirinizi Gösterin

Yehova’nın Cömertliğine Takdirinizi Gösterin

YEHOVA TANRI cömerttir (Yak. 1:17). Uçsuz bucaksız göklerde parlayan yıldızlardan dünyamızı örten yemyeşil bitkilere kadar Yehova’nın tüm eserleri O’nun cömertliğini sergiler (Mezm. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4).

Mezmur yazarının Yaratıcısına duyduğu takdir öylesine büyüktü ki Yehova’nın işlerini yücelten bir ilahi besteledi. Bu sözleri 104. Mezmurda okuyabilirsiniz. Siz de aynı duyguları paylaşmıyor musunuz? Mezmur yazarı şöyle dedi: “Ben ömrüm boyunca Yehova’ya ilahi okuyacağım, yaşadıkça Tanrımı ezgilerle anacağım” (Mezm. 104:33). Sizin de arzunuz bu değil mi?

CÖMERTLİĞİN EN ÜSTÜN ÖRNEĞİ

Yehova cömertlik konusunda Kendisini örnek almamızı ister. Ayrıca cömert olmamız için sağlam nedenler de verir. Elçi Pavlus’a ilhamla yazdırdığı şu sözlere dikkat edin: “Bu ortamda zengin olanlara, kibirli olmamalarını, güvencesiz servete değil, zevk almamız için bize her şeyi bol bol sağlayan Tanrı’ya ümit bağlamalarını, iyilik yapmalarını, iyi işler açısından zengin olmalarını, eli açık, paylaşmaya hazır olmalarını söyle; kendilerine güvenli bir hazine biriktirerek gelecek için iyi bir temel hazırlasınlar, böylece, gerçek yaşama sımsıkı bağlansınlar” (1. Tim. 6:17-19).

Pavlus Korintos cemaatine ilhamla ikinci mektubunu yazdığında verme ruhuyla ilgili doğru tutumu vurguladı: “Gönülsüzce ya da zorlamayla değil, herkes yüreğinde kararlaştırdığı gibi versin, çünkü Tanrı sevinçle vereni sever” (2. Kor. 9:7). Bunun ardından Pavlus cömertçe vermenin her iki tarafa da yarar sağlayacağını söyledi: Alanların ihtiyaçları karşılanacaktı, verenler ise ruhi nimetler tadacaktı (2. Kor. 9:11-14).

Pavlus mektubunun bu kısmını Tanrı’nın cömertliğinin en büyük kanıtından bahsederek sonlandırdı: “Sözlerle anlatılamaz armağanı için Tanrı’ya şükürler olsun” (2. Kor. 9:15). Bu armağan, Yehova’nın toplumunun İsa Mesih aracılığıyla O’ndan gördüğü iyiliklerin tümünü içerir. Yehova’nın armağanı sözlerle anlatılamayacak kadar değerlidir.

Yehova’nın ve oğlunun şimdiye kadar bizim için yaptıkları ve ileride yapacakları için onlara takdirimizi nasıl gösterebiliriz? Bunun bir yolu, az da olsa çok da olsa zamanımızı, enerjimizi ve olanaklarımızı Yehova’nın pak tapınmasını desteklemek için cömertçe kullanmaktır (1. Tar. 22:14; 29:3-5; Luka 21:1-4).