İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova Sevgisini Bize Hangi Yollarla Gösterir?

Yehova Sevgisini Bize Hangi Yollarla Gösterir?

“Babamızdan ne büyük bir sevgi gördüğümüzü düşünün” (1. YUHN. 3:1).

İLAHİLER: 91, 13

1. Elçi Yuhanna İsa’nın takipçilerini neyi düşünmeye teşvik etti, neden?

ELÇİ Yuhanna’nın bu makalenin tema ayetinde geçen sözlerini takdir dolu bir yürekle derin düşünmemiz gerekir. Yuhanna, “Babamızdan ne büyük bir sevgi gördüğümüzü düşünün” diyerek İsa’nın takipçilerini Tanrı’nın onları ne tür bir sevgiyle sevdiğini, bu sevgiyi ne ölçüde ve nasıl gösterdiğini düşünmeye teşvik etti. Yehova’nın sevgisini bu açılardan ele almak ve anlamak şüphesiz O’na olan sevgimizi derinleştirecek ve O’nunla aramızdaki ilişkiyi güçlendirecek.

2. Bazıları Tanrı’nın kendilerini sevdiğini anlamakta neden zorluk çekiyor?

2 Fakat Tanrı’nın insanları sevmesi bazılarına yabancı gelen bir kavramdır. Onlara göre Tanrı’dan yalnızca korkulmalı ve itaat edilmelidir. Bazıları da kökleşmiş yanlış bilgileri yüzünden Tanrı tarafından sevilmenin ve O’nu sevmenin imkânsız olduğunu düşünüyor. Diğer yandan Tanrı’nın sevgisinin koşulsuz olduğuna ve ne yaparlarsa yapsınlar Tanrı’nın onları yine de seveceğine inananlar da var. Biz ise Kutsal Kitabı inceleyenler olarak sevginin Yehova’nın başlıca niteliği olduğunu ve bu sevginin O’nu insanlar için Oğlunu fidye olarak vermeye yönelttiğini öğrendik (Yuhn. 3:16; 1. Yuhn. 4:8). Yine de yetişme tarzımız  ya da geçmişimiz Tanrı’nın sevgisiyle ilgili düşüncelerimizi etkilemiş olabilir.

3. Hangi temel gerçek Tanrı’nın bize olan sevgisini anlamamıza yardım eder?

3 Peki Yehova bize olan sevgisini hangi yollarla gösterir? Bu soruya cevap vermek için Yehova Tanrı’yla temelde nasıl bir ilişkimiz olduğunu anlamamız gerekiyor. Yehova tabii ki bütün insanların Yaratıcısıdır (Mezmur 100:3-5’i okuyun). Bu yüzden Kutsal Kitap Âdem için “Tanrı’nın oğlu” ifadesini kullanır. İsa da takipçilerine Tanrı’ya “Göklerdeki Babamız” diye hitap etmeyi öğretmişti (Luka 3:38; Matta 6:9). Yehova hayat veren olduğundan Babamızdır; O’nunla aramızda baba çocuk ilişkisi var. Kısacası Yehova bizi çocuklarına düşkün bir baba gibi sever.

4. (a) Yehova baba olarak insanlardan nasıl farklıdır? (b) Bu ve sonraki makalede neleri ele alacağız?

4 Elbette tüm insanlar gibi babalar da kusurludur. Bu yüzden ne kadar isteseler de Yehova’nın gösterdiği baba sevgisini tam olarak yansıtamazlar. Bazı kişilerin yetişme döneminde yaşadığı kötü olaylar onlarda duygusal ve psikolojik açıdan derin yaralar açmış olabilir. Bu onlara büyük acı ve üzüntü verebilir, hatta çok daha korkunç etkileri de olabilir. Ancak Yehova’nın böyle bir baba olmadığından emin olabiliriz (Mezm. 27:10). Yehova’nın bizi nasıl sevdiğini ve bizimle nasıl ilgilendiğini bilmek kuşkusuz O’na daha da yaklaşmamızı sağlar (Yak. 4:8). Bu makalede Yehova’nın bize sevgisini gösterme yollarından dördünü ele alacağız. Sonraki makalede de bizim O’na sevgimizi gösterebileceğimiz dört yol üzerinde duracağız.

YEHOVA İHTİYAÇLARIMIZI SEVGİYLE KARŞILAR

5. Elçi Pavlus Atinalılara Tanrı hakkında neler söyledi?

5 Elçi Pavlus Atina’dayken (Yunanistan) tüm şehrin tanrıların putlarıyla dolu olduğunu fark etti; insanlar kendilerine hayat verenin ve ihtiyaçlarını karşılayanın bu tanrılar olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Pavlus onlara şöyle söyledi: “Dünyayı ve üzerindeki her şeyi yaratan Tanrı, . . . . herkese hayat, nefes ve her şeyi veren Kendisidir. . . . . O’nun sayesinde yaşıyoruz, hareket ediyoruz ve varız” (Elçi. 17:24, 25, 28). Evet, Tanrı sevgisinden dolayı hayatımızı sürdürmemiz için gerekli olan “her şeyi” sağlıyor. Bu basit sözlerin neler içerdiğini biraz düşünelim.

6. Dünyamız Tanrı’nın bizi sevdiğini nasıl gösterir? (Makalenin başındaki resme bakın.)

6 Yaratıcımız Yehova’nın biz ‘insanoğullarına verdiği’ Dünyamızı düşünelim (Mezm. 115:15, 16). Bilim insanları Dünyaya benzeyen başka bir gezegen bulmak için uzay araştırmalarına çok büyük miktarlarda para harcıyor. Aslında yüzlerce gezegen keşfedildi, ancak bilim insanlarında hayal kırıklığı yaratsa da hiçbiri Dünya gibi insanın yaşaması için elverişli koşulların oluşturduğu karmaşık dengeye sahip değil. Dünyamızın Tanrı’nın eserleri içinde eşsiz olduğu görülüyor. Samanyolu Gökadamızın içindeki ve dışındaki sayısız gezegeni düşünecek olursak, Yehova’nın Dünyayı sadece yaşanabilir değil, rahat, güzel ve insanlar için güvenli bir yer olacak şekilde yarattığı açıktır (İşa. 45:18). Bu Yehova’nın bizi ne kadar sevdiğini gösteriyor (Eyüp 38:4, 7 ve Mezmur 8:3-5’i okuyun).

7. Tanrı’nın insanları yaratma şekli bizi gerçekten sevdiğini nasıl gösterir?

7 Yehova’nın bizim için muhteşem bir yuva yaratmış olduğu açıktır, ancak O mutlu olmamız ve hayattan doyum alabilmemiz için fiziksel ihtiyaçlarımızın karşılanmasından daha fazlasının gerektiğini de bilir. Bir çocuk anne babasının sevgi ve  ilgisini hissettiğinde gerçekten güvende olduğunu bilir. Yehova insanları Kendi benzeri olarak yarattı, sevgisini ve ilgisini algılayıp buna karşılık vermeleri için onlara manevi kapasite verdi (Başl. 1:27). İsa da şöyle demişti: “Ne mutlu ruhi ihtiyacının farkında olanlara” (Mat. 5:3). Yehova sevgi dolu bir Baba olarak, zevk alabilmemiz için bize hem fiziksel hem ruhi açıdan ‘her şeyi bol bol sağlar’ (1. Tim. 6:17; Mezm. 145:16).

YEHOVA SEVGİYLE BİZE HAKİKATİ ÖĞRETİR

8. Yehova bize hakikati neden öğretir?

8 Babalar çocuklarını sever ve kandırılmamaları, yanlış yola sürüklenmemeleri için onları korumaya çalışır. Ancak birçok anne baba Tanrı’nın Sözünde bulunan standartları kendileri reddettiğinden çocuklarına doğru bir yönlendirme sağlayamıyor. Bunun sonucu da genelde kafa karışıklığı ve hüsran oluyor (Özd. 14:12). Yehova ise ‘hakikat Allahıdır’, yani hakikati açıklayan O’dur (Mezm. 31:5, Kitabı Mukaddes). O çocuklarını sever ve hayatlarının her alanında, özellikle de tapınmayla ilgili konularda rehber olması için onlara hakikat ışığını vermekten zevk alır (Mezmur 43:3’ü okuyun). Peki Yehova hangi hakikatleri açıkladı ve bu bizi sevdiğini nasıl gösterir?

İsa’nın takipçisi babalar çocuklarına hakikati öğreterek ve gökteki Babalarıyla yakın bir ilişkileri olmasına yardım ederek Yehova’yı örnek alır (8-10. paragraflara bakın)

9, 10. Yehova (a) Kendisiyle ilgili (b) bizimle ilgili hakikatleri açıklayarak sevgisini nasıl gösterir?

9 Her şeyden önce Yehova bize Kendisiyle ilgili hakikati açıklar. Kendi özel ismini bildirir; bu isim Kutsal Kitapta diğer bütün isimlerden daha çok geçer. Böylece O’nu tanımamıza izin vererek bize daha da yaklaşır (Yak. 4:8). Yehova ayrıca niteliklerini ve nasıl bir Tanrı olduğunu açıklar. Gözlemlenebilen evren yoluyla O’nun gücünü ve hikmetini açıkça görürüz (Rom. 1:20). Kutsal Yazılarda da adaletini ve özellikle de sınırsız sevgisini açıklar. Yehova hem güçlü ve hikmetli hem de adil ve sevgi dolu bir babadır, bu da çocuklarının Kendisiyle yakın bir ilişkiye sahip olmasını kolaylaştırır.

10 Yehova iyiliğimiz için bizimle ilgili hakikatleri, kurduğu düzendeki yerimizi de açıklar. Bu şekilde O’nun evrensel ailesi içindeki barış ve uyuma katkıda bulunabiliriz. Kutsal Kitaptan insanların kendilerini yönetme hakkıyla ve Tanrı’dan bağımsız olmak üzere yaratılmadığını öğrendik. Bu gerçeği reddetmenin sonuçları kötü olur (Yer. 10:23). Yalnızca Tanrı’nın otoritesini kabul ederek barış ve uyum içinde yaşayabiliriz. Mutluluğumuz buna bağlıdır. Bize bu önemli hakikatleri açıklamayı tercih ettiği için Yehova’nın bizi çok sevdiğinden emin olabiliriz.

11. Yehova’nın hangi vaadi bize olan sevgisini ve ilgisini gösterir?

11 Sevgi dolu bir baba çocuklarının geleceğini ciddiyetle düşünür, onların hayatta gerçek ve anlamlı bir amaçlarının olmasını ister. Ne yazık ki çoğu insanın gelecek hakkında hiçbir fikri yok ya da hayatlarını kalıcı yarar sağlamayan hedefler peşinde harcıyorlar (Mezm. 90:10). Tanrı’nın çocukları olarak biz gerçekten sevildiğimizi hissediyoruz, çünkü Yehova bize muhteşem bir gelecek vaat etti. Bu hayatımıza gerçek bir anlam ve amaç katıyor.

YEHOVA ÇOCUKLARINA ÖĞÜT VERİR VE ONLARI TERBİYE EDER

12. Yehova’nın Kain ve Baruk’a verdiği öğüt onlara olan sevgisini ve ilgisini nasıl gösterdi?

12 “Neden öfkelendin, niçin suratını astın? İyi olanı yaparsan, gözümde yükselmez misin? . . . . Sen [günaha] üstün gelecek  misin?” (Başl. 4:6, 7). Kain çok tehlikeli bir eğilim gösterdiğinde Yehova onu bu sözlerle uyardı. Bu hem zamanında verilen bir öğüttü hem de onu doğruya yöneltmeyi amaçlıyordu. Ancak ne yazık ki Kain bu uyarıya kulak asmadı ve sonuçta çok acı çekti (Başl. 4:11-13). Yeremya’nın yazmanı Baruk ise morali bozulduğunda ve kendini tükenmiş hissettiğinde Yehova gerçek sorununun ne olduğunu görebilmesine yardım etmek için ona öğüt verdi. Kain’in tersine Baruk Yehova’nın öğüdünü dinledi ve böylece hayatı kurtuldu (Yer. 45:2-5).

13. Yehova sadık kullarının sınavlarla karşılaşmasına neden izin veriyor?

13 Pavlus, “Yehova sevdiğini terbiye eder ve aslında, oğlu olarak kabul ettiğini cezalandırır” diye yazmıştı (İbr. 12:6). Ancak terbiye ceza vermekle sınırlı değildir; çok farklı şekillerde olabilir. Kutsal Kitapta, çok ağır sınavlara maruz kalmış birçok sadık insanın örneği anlatılır, bu sınavlar bazen terbiye ve eğitim de içermişti. Yusuf, Musa ve Davut’u düşünelim. Onların yaşamını anlatan kayıtlar Kutsal Kitaptaki en detaylı ve en etkileyici kayıtlar arasındadır. Bu kayıtlarda Yehova’nın sınavlar sırasında nasıl onlarla birlikte olduğunu ve Yehova tarafından nasıl etkili bir şekilde kullanıldıklarını görüyoruz. Böylece O’nun sadık kullarına olan ilgisini ve sevgisini daha çok hissedebiliyoruz (Özdeyişler 3:11, 12’yi okuyun).

14. Yehova tarafından terbiye edildiğimizde O’nun sevgisini nasıl hissedebiliriz?

14 Yehova’dan gelen terbiye O’nun sevgisinin başka bir yönünü de görmemize yardım eder. Yanlış yapan kişiler, Yehova tarafından terbiye edildiğinde olumlu  karşılık verip tövbe ederlerse Yehova onları “bol bol bağışlar” (İşa. 55:7). Bu ne anlama gelir? Davut Yehova’nın bağışlayıcılığını etkileyici sözlerle tarif etti: “O ki, bütün suçlarını affeden, bütün dertlerine şifa verendir; hayatını ölüm çukurundan kurtarır, seni vefalı sevgi ve merhametle taçlandırır. . . . . Gündoğusu günbatısından ne kadar uzaksa, suçlarımızı bizden o kadar uzaklaştırdı” (Mezm. 103:3, 4, 12). Yehova’nın öğütlerine hatta terbiyesine her zaman duyarlı olalım, bunu O’nun sınırsız sevgisinin bir ifadesi olarak görelim ve hemen olumlu karşılık verelim (Mezm. 30:5).

YEHOVA BİZİ KORUR

15. Toplumunun Yehova için değerli olduğunu hangi şey gösterir?

15 Sevgi dolu bir babanın önceliklerinden biri tabii ki ailesini olası zararlara ve ciddi tehlikelere karşı korumaktır. Elbette gökteki Babamız Yehova da bunu yapar. Mezmur yazarı Yehova hakkında, “O vefalı kullarının canını korur; kötülerin elinden onları kurtarır” demişti (Mezm. 97:10). Örneğin gözlerinizin sizin için ne kadar değerli olduğunu düşünün. Yehova da Kendi toplumu için böyle hisseder (Zekeriya 2:8’i okuyun). Toplumu O’nun için çok değerlidir!

16, 17. Yehova’nın geçmişte olduğu gibi bugün de toplumunu hangi yollarla koruduğunu açıklayın.

16 Yehova toplumunu korumak için meleklerini de kullanır (Mezm. 91:11). Tek bir melek Yeruşalim’i istilacı Asurlulardan kurtarmak için bir gecede 185.000 kişilik bir orduyu yok etmişti (2. Kral. 19:35). Petrus, Pavlus ve başkaları da melekler aracılığıyla hapishaneden kurtulmuştu (Elçi. 5:18-20; 12:6-11). Yehova’nın gücü bugün de her şeye yeter. Afrika’daki bir büroyu ziyaret eden merkez büro temsilcisi siyasi ve dini çatışmaların ülkeyi harap ettiğini rapor etti. Savaş, yağmalama, tecavüz ve adam öldürme ülkede karışıklığa ve anarşiye yol açtı. Kardeşlerimizden birçoğu bu olaylarda sahip oldukları şeyleri ve geçim kaynaklarını kaybettiyse de hiçbiri hayatını kaybetmedi. Nasıl oldukları sorulduğunda hepsi büyük bir gülümsemeyle “Her şey yolunda, Yehova’ya şükür” diye cevap verdi. Onlar Yehova’nın sevgisini gerçekten hissetmişti.

17 Yehova İstefanos’un olayında olduğu gibi zaman zaman düşmanlarının sadık hizmetçilerini öldürmelerine izin vermiştir. Ancak Şeytan’ın sinsi oyunlarına karşı vaktinde uyarılar vererek toplumunu korumuştur (Efes. 6:10-12). Sözü ve teşkilatının çıkardığı yayınlar zenginliğin aldatıcılığı, ahlaksızlık ve şiddet içeren eğlenceler, internetin yanlış kullanımı ve bunun gibi konularla ilgili gerçekleri görmemize yardım ediyor. Gerçekten de Yehova sevgi dolu bir baba gibi toplumunun güvenliği ve iyiliğiyle ilgileniyor.

BÜYÜK BİR AYRICALIK

18. Yehova’nın size olan sevgisi hakkında ne hissediyorsunuz?

18 Yehova’nın bize sevgisini gösterdiği muhteşem yollardan yalnızca birkaçını görmemize rağmen biz de Musa gibi hissediyoruz. O Yehova’ya hizmet ettiği uzun yılları düşünerek şöyle demişti: “Bizi sabahleyin vefalı sevginle doyur ki, sevinçle haykıralım, ömrümüz boyunca neşeli olalım” (Mezm. 90:14). Yehova’nın bize olan sevgisini anlamak ve bunu yaşayarak görmek bugün tadabileceğimiz ayrıcalıkların en büyüklerinden biridir. Elçi Yuhanna gibi biz de şöyle diyoruz: “Babamızdan ne büyük bir sevgi gördüğümüzü düşünün” (1. Yuhn. 3:1).