İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“İman Yolunda Kararlı Olun”

“İman Yolunda Kararlı Olun”

“İman yolunda kararlı . . . . güçlü olun” (1. KOR. 16:13).

İLAHİLER: 60, 64

1. (a) Celile Gölü’ndeki bir fırtına sırasında Petrus neler yaşadı? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Petrus neden batmaya başladı?

ELÇİ Petrus ve başka birkaç öğrenci geceleyin Celile Gölü’nde fırtınaya karşı kürek çekerek karşı yakaya geçmeye çalışıyorlardı. Birdenbire İsa’yı suyun üzerinde yürürken gördüler. O zaman Petrus efendisi İsa’ya seslendi ve suyun üzerinde ona doğru yürümek istediğini söyledi. İsa ona gel deyince, Petrus tekneden indi ve dalgaların üzerinde mucizevi şekilde yürüyerek İsa’ya doğru ilerledi. Ancak çok geçmeden batmaya başladı. Neden? Fırtınaya baktı ve korkuya kapıldı. Bunun üzerine İsa’ya seslendi, o da onu hemen tuttu ve “Ey az imanlı, neden kuşkuya kapıldın?” dedi (Mat. 14:24-32).

2. Şimdi hangi noktaları ele alacağız?

2 Şimdi Petrus’un yaşadığı olayın imanla bağlantılı olan üç yönüne bakalım: (1) Petrus Tanrı’nın kendisini destekleyeceğine iman ettiğini ilk başta nasıl gösterdi? (2) Petrus neden imanını kaybetmeye başladı? (3) Petrus imanını nasıl tekrar kazanabildi? Bu noktaları incelemek iman yolunda nasıl kararlı olabileceğimizi görmemize yardım edebilir (1. Kor. 16:13).

 TANRI’NIN BİZİ DESTEKLEYECEĞİNE İMAN EDELİM

3. Petrus neden tekneden indi? Biz ne bakımdan benzer bir şey yaptık?

3 Petrus suyun üzerinde yürümek için tekneden indiğinde bunu imanından dolayı yaptı. Onu İsa çağırmıştı ve İsa’yı destekleyen Tanrı’nın kendisini de destekleyeceğine güvendi. Benzer şekilde biz de kendimizi Yehova’ya adayıp vaftiz edildiğimizde bunu imanımızdan dolayı yaptık. Bizi takipçisi olmamız, adımlarını izlememiz için İsa çağırdı. Hem İsa’ya hem de Tanrı’ya iman ettik, onların bizi çeşitli yollarla destekleyeceğine güvendik (Yuhn. 14:1; 1. Petrus 2:21’i okuyun).

4, 5. İman neden çok değerli bir niteliktir?

4 İman gerçekten insanın sahip olabileceği çok değerli bir niteliktir. Petrus’un imanı onun suyun üzerinde yürümesini sağladığı gibi biz de imanımız sayesinde insani bakış açısından imkânsız gibi görülen şeyler başarabiliyoruz (Mat. 21:21, 22). Örneğin birçoğumuz tutum ve davranışlarımızda öylesine köklü bir değişiklik yaptık ki eski halimizi bilenler şimdi bizi tanımakta zorluk çekiyor. Biz Yehova’ya iman ettiğimiz için bu adımları attık, O da çabalarımızı destekledi (Koloseliler 3:5-10’u okuyun). İmanımız gelişip hayatımızı Yehova’ya adadığımızda O’nun dostu olduk, bu kesinlikle kendi kendimize elde edebileceğimiz bir şey değildi (Efes. 2:8).

5 İmanımız bize güç vermeye devam ediyor. İnsanüstü düşmanımız İblis’in saldırılarına iman sayesinde karşı koyabiliyoruz (Efes. 6:16). Ayrıca zor zamanlar yaşadığımızda Yehova’ya olan güvenimiz daha az kaygı duymamıza yardım ediyor. Yehova, iman gösterip Krallığı ilk plana koyarsak maddi ihtiyaçlarımızı karşılayacağına söz veriyor (Mat. 6:30-34). Üstelik imanımız sayesinde kendi çabalarımızla asla elde edemeyeceğimiz bir armağan alacağız: Sonsuz yaşam! (Yuhn. 3:16).

DİKKATİMİZ DAĞILIRSA İMANIMIZI KAYBEDEBİLİRİZ

6, 7. (a) Petrus’un maruz kaldığı fırtınayı ve dalgaları neye benzetebiliriz? (b) İmanımızın azalabileceği ihtimalini neden ciddiye almalıyız?

6 Petrus suyun üzerinde yürürken rüzgâra ve dalgalara maruz kalmıştı; yaşamımızı Tanrı’ya adadığımızda karşılaştığımız zorluklar ve tuzaklar da buna benzer. Bunlar çok ciddi olsa bile Yehova’nın desteğiyle ayakta kalabiliriz. Petrus’un ani bir rüzgâr ya da büyük bir dalga yüzünden batmadığını hatırlayalım. Olayın nasıl geliştiğini tekrar düşünelim: “Fırtınayı görünce korktu” (Mat. 14:30). Petrus İsa’dan gözlerini ayırdı, ondan sonra imanı sarsılmaya başladı. Benzer şekilde biz de “fırtınaya” bakmaya başlar, onun ne kadar güçlü olduğunu düşünür ve Yehova’nın bizi destekleyeceğinden şüphe duyarsak batmaya başlayabiliriz.

7 Kutsal Kitap imanımızın azalmasını ya da onu yitirmeyi “bizi kolayca saran günah” olarak tarif eder, o halde imanımızın azalabileceği ihtimalini hiçbir zaman hafife almamalıyız (İbr. 12:1). Petrus’un yaşadıklarından da gördüğümüz gibi zihnimizi yanlış şeylere odakladığımızda imanımız kolayca zayıflayabilir. Böyle bir tehlike içinde olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Şimdi kendimizi sınamak için bazı sorulara bakalım.

8. Tanrı’nın vaatleri bize nasıl eskisi kadar gerçek gelmeyebilir?

8 Tanrı’nın vaatleri benim için hâlâ eskisi kadar gerçek mi? Örneğin Tanrı bu ortamı yok edeceğine söz verdi. Ancak dünyanın bize sunduğu eğlence seçenekleri dikkatimizi dağıtıp Tanrı’nın bu vaadine olan  imanımızı azaltıyor mu? Eğer böyleyse sonun gerçekten yakın olduğundan şüphe etmeye başlayabiliriz (Hab. 2:3). Bir örnek daha verelim. Tanrı fidyeye dayanarak bizi bağışlayacağına söz veriyor. Ancak geçmişte yaptığımız bir hatadan dolayı suçluluk duygusuna saplanıp kalırsak Yehova’nın günahlarımızı gerçekten ‘sildiğinden’ şüphe etmeye başlayabiliriz (Elçi. 3:19). Bunun sonucu olarak Tanrı’ya hizmet ederken duyduğumuz sevinci yitirip faaliyetsiz duruma gelebiliriz.

9. Tüm dikkatimizi kişisel uğraşlara verirsek bunun sonucu ne olabilir?

9 Tanrı’ya olan hizmetimde eskisi kadar gayretli miyim? Elçi Pavlus, Yehova için gayretle çalışırsak ‘ümidimizin gerçekleşeceğine dair tam güveni sonuna kadar koruyabileceğimizi’ söyledi. Öte yandan, tüm dikkatimizi kazancı iyi olan ancak tapınmamızı aksatabilecek bir işe ya da benzer kişisel uğraşlara vermeye başlarsak ne olabilir? İmanımız zayıflayabilir, ‘gevşek davranmaya’ ve Yehova için koşullarımızın elverdiğinden daha az şey yapmaya başlayabiliriz (İbr. 6:10-12).

10. Başkalarını affederek Yehova’ya imanımızı nasıl gösterebiliriz?

10 Affetmekte zorlanıyor muyum? Biri bizi kırdığında ya da yanlış bir şey yaptığında kendi duygularımıza odaklanmaya başlayabiliriz. O zaman o kişiyi azarlama ya da artık onunla konuşmama eğilimine kapılabiliriz. Öte yandan onu bağışlarsak Yehova’ya olan imanımızı göstermiş oluruz. Nasıl? İşlediğimiz günahlar bizi Tanrı’ya borçlu duruma getirdiği gibi bize yanlış davrananlar da bize borçlanmış olur (Luka 11:4, dipnot). Onları bağışladığımızda Tanrı’nın onayını kazanırız; bunun onlara borçlarını ödeterek kazanacaklarımızdan çok daha değerli olacağına  güvenmeliyiz. İsa’nın öğrencileri de affetmenin iman gerektirdiğinin farkındaydı. İsa, defalarca günah işleyen kişileri bile affetmeleri gerektiğini söylediğinde onlar “İmanımızı artır” diye yalvarmışlardı (Luka 17:1-5).

11. Ne yaparsak Kutsal Yazılara dayalı bir öğütten yararlanamayız?

11 Kutsal Kitaba dayalı bir öğüt verildiğinde güceniyor muyum? Öğütten faydalanmak yerine öğütte ya da bunu bize veren kişide gördüğümüz bir kusura odaklanıyor olabiliriz (Özd. 19:20). Böyle yaptığımızda düşüncelerimizi Tanrı’nın düşünceleriyle uyumlu hale getirme fırsatını kaçırabiliriz.

12. Birinin Yehova’nın toplumuna önderlik eden kişiler hakkında sürekli olumsuz konuşması onunla ilgili ne gösterir?

12 Cemaatteki tayin edilmiş biraderlere söyleniyor muyum? İsrailoğulları diyarı keşfe giden on imansız adamın olumsuz raporlarına odaklandığında Musa’ya ve Harun’a söylenmeye başladılar. Bunun üzerine Yehova Musa’ya, “Bu halk Bana daha ne kadar . . . . iman etmeyecek?” diye sordu (Say. 14:2-4, 11). Evet, İsrailoğullarının söylenmeleri aslında Musa’yı ve Harun’u tayin eden Tanrı’ya güvenmediklerini gösterdi. Benzer şekilde Tanrı’nın toplumuna önderlik etmek için kullandığı biraderler hakkında sürekli olumsuz konuşursak bu Tanrı’ya imanımızın zayıfladığını göstermez mi?

13. İmanımızda bir zayıflık gördüğümüzde neden cesaretsizliğe kapılmamalıyız?

13 Kendinizi sınadığınızda imanınızda bir zayıflık fark ederseniz cesaretsizliğe kapılmayın. Petrus bir elçi olduğu halde korkuya ve şüpheye kapılmıştı. Aslında İsa tüm elçilerini birkaç kez “az imanlılar” diye azarlamıştı (Mat. 16:8). Yine de Petrus’un yaşadıklarından önemli bir ders çıkarabiliriz. İmanı sarsılmaya ve suya batmaya başladıktan sonra neler yaptığına bakalım.

İMANINIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN İSA’YA BAKIN

14, 15. (a) Petrus suya batmaya başladığında ne yaptı? (b) İsa’yı göremediğimize göre gözümüzü ondan ayırmamayı nasıl başarabiliriz?

14 Petrus fırtınaya bakıp suya batmaya başladığında kendi çabalarıyla tekneye dönmeye çalışabilirdi. Çünkü iyi bir yüzücüydü ve doğal tepkisi yüzmek olabilirdi (Yuhn. 21:7). Ancak kendine güvenmektense dikkatini tekrar İsa’ya verdi ve onun yardımını kabul etti. İmanımızın zayıflamaya başladığını fark edersek Petrus’u örnek almalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz?

15 Petrus dikkatini tekrar İsa’ya verdiği gibi biz de “imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’dan gözümüzü hiç ayırmayalım” (İbraniler 12:2, 3’ü okuyun). Elbette Petrus gibi İsa’yı gerçek anlamda göremeyiz. Ancak İsa’nın öğrettiklerini ve yaptıklarını inceleyip onu örnek alırsak gözümüzü ondan hiç ayırmamış oluruz. Şimdi onun bıraktığı örneğe dayanarak hangi adımları atabileceğimize bakalım. Eğer bu adımları atarsak imanımızı güçlendirmek için gereken yardımı alabiliriz.

İsa’nın bıraktığı örneğe odaklanarak ve adımlarını izleyerek sağlam bir imana sahip olabiliriz (15. paragrafa bakın)

16. İmanımızı güçlendirmek için Kutsal Kitabı nasıl inceleyebiliriz?

16 Kutsal Kitaba olan güveninizi güçlendirin. İsa Kutsal Kitabın Tanrı’nın Sözü olduğundan ve yaşam için en iyi rehberliği sağladığından emindi (Yuhn. 17:17). İsa’yla aynı güvene sahip olmak için biz de Kutsal Kitabı her gün okumalı, incelemeli ve öğrendiklerimiz üzerinde derin düşünmeliyiz. Genel anlamda bir inceleme yapmanın yanı sıra zihninizde bazı sorular varsa o konuları derinlemesine araştırın. Örneğin son günlerde yaşadığımızla ilgili Kutsal Yazılardaki ayrıntıları inceleyerek bu ortamın sonunun gerçekten yakın olduğuna dair inancınızı güçlendirebilirsiniz. Kutsal Kitapta bulunan çok sayıdaki gerçekleşmiş peygamberlik sözünü inceleyerek Yehova’nın gelecekle ilgili vaatlerine güveninizi artırabilirsiniz.  Öğütlerinin yararlı olduğuna imanınızı güçlendirmek için Kutsal Kitabın insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini inceleyebilirsiniz * (1. Sel. 2:13).

17. İsa ağır sınavlarda nasıl sadık kalabildi? Biz onu nasıl örnek alabiliriz?

17 Yehova’nın vaat ettiği nimetlere odaklanın. İsa ‘önüne konulan sevince’ odaklandığından son derece ağır sınavlara rağmen sadık kalabildi (İbr. 12:2). Dünyanın sunduğu şeylerin dikkatini dağıtmasına asla izin vermedi (Mat. 4:8-10). Siz de Yehova’nın size verdiği harika vaatler üzerinde düşünerek İsa’yı örnek alabilirsiniz. Tanrı bu kötü sistemi ortadan kaldırdıktan sonra neler yapmak istiyorsunuz? Bunları bir yere yazın ya da resmini çizin, böylece kendinizi yeni dünyada görebilirsiniz. Diriltilecekler arasından en çok konuşmak istediğiniz kişilerin adlarını ve onlara ne sormak istediğinizi yazın. Tanrı’nın vaatlerini genel anlamda insanlığa değil, şahsen size verilmiş vaatler olarak görün.

18. Dua imanınızı güçlendirmenize nasıl yardım edebilir?

18 İmanınızın artması için dua edin. İsa öğrencilerine Yehova’dan kutsal ruhu dilemeyi öğretti (Luka 11:9, 13). Kutsal ruhu dilerken onun meyvesinin bir özelliği olan imanınızın artması için de dua edin. Duanızda belirgin ifadeler kullanın. Kendinizde imanınızın zayıflamaya başladığını gösteren bir eğilim fark ederseniz, örneğin bağışlamak size zor geliyorsa, bunu yenebilmek için doğrudan yardım dileyebilirsiniz.

19. Bir dostta ne aramalıyız?

19 İmanlı kişilerle arkadaşlık edin. İsa arkadaşlarını, özellikle de yakın ilişkide olacağı kişileri dikkatle seçti. En yakın dostları yani elçileri, emirlerine uyarak imanlarını ve vefalarını kanıtlamış kişilerdi (Yuhanna 15:14, 15’i okuyun). Siz de dostlarınızı, İsa’ya itaat ederek imanlarını ortaya koyan insanlar arasından seçin. Ayrıca iyi arkadaşlığın bir işaretinin dürüst iletişim olduğunu da unutmayın. Bazen bu, öğüt vermek ya da öğüdü kabul etmek anlamına gelebilir (Özd. 27:9).

20. Başkalarının imanını güçlendirmeye yardım etmenin bize nasıl faydası olur?

20 Başkalarının imanının güçlenmesine yardım edin. İsa sözleri ve davranışlarıyla öğrencilerinin imanını güçlendirdi (Mar. 11:20-24). Biz de onu örnek almalıyız. Bunu yaptığımızda hem başkalarının imanını hem de kendi imanımızı güçlendirmiş olacağız (Özd. 11:25). Tanrı’nın Sözünü duyururken ve öğretirken Tanrı’nın varlığını, bizimle ilgilendiğini ve Kutsal Kitabın O’nun ilhamı olduğunu kanıtlayan gerçekleri vurgulayın. Kardeşlerinizin de imanlarını güçlendirmesine yardım edin. Herhangi biri, belki tayin edilmiş biraderlere söylenmeye başlayarak kuşkuları olduğunu gösterirse ondan hemen uzaklaşmayın. Bunun yerine nazik ve anlayışlı davranarak imanını tekrar kazanmasına yardım edin (Yahd. 22, 23). Öğrenciyseniz ve derste evrim teorisi ele alınıyorsa yaratılışa olan inancınızı cesurca savunun, sözlerinizin başkalarını nasıl etkileyeceğini görmek sizi şaşırtabilir.

21. Yehova iman konusunda her birimize ne vaat etti?

21 Petrus, Tanrı’nın İsa aracılığıyla sağladığı yardımla korkularını ve şüphelerini yendi, bu sayede güçlü bir iman kazanarak ilk Hıristiyan cemaatinin sağlam direklerinden biri oldu. Yehova benzer şekilde bizim de sağlam bir imanımızın olmasına yardım ediyor (1. Petrus 5:9, 10’u okuyun). İmanımızı güçlendirmek harcadığımız her çabaya değer, çünkü imanımız sayesinde alacağımız nimetler hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

^ p. 16 Örneğin Gözcü Kulesi’nin halka yönelik baskısında yer alan “Kutsal Kitap Hayatları Değiştirir” başlıklı makale dizisine bakabilirsiniz.