İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Kurtuluşunuz Yaklaşıyor”!

“Kurtuluşunuz Yaklaşıyor”!

“Doğrulun ve başınızı yukarı kaldırın, çünkü kurtuluşunuz yaklaşıyor” (LUKA 21:28).

İLAHİLER: 133, 43

1. MS 66’da hangi olaylar yaşandı? (Makalenin başındaki resme bakın.)

KENDİNİZİ MS 66’da Yeruşalim’de yaşayan bir Hıristiyanın yerine koyun. Şu ana dek birçok olaya tanık oldunuz. Önce Romalı vali Florus kutsal mabet hazinesinden 17 talanta el koydu. Hemen ardından Yahudiler ayaklanarak Yeruşalim’deki Roma askerlerini katletti ve bağımsızlığını ilan etti. Fakat Roma buna hemen karşılık verdi. Üç ay içinde Suriye valisi Romalı Cestius Gallus 30.000 askeriyle birlikte oraya geldi. Askerler hızla Yeruşalim’in dış kesimlerindeki yerleşim yerlerine girdi ve Yahudi isyancılar geri çekilip mabet alanına sığındı. Ardından Roma askerleri mabet alanını çevreleyen duvarın altını oymaya başladı. Şehirde bir panik havası var. Peki tüm bunların görgü tanığı olarak siz neler hissediyorsunuz?

2. MS 66’da Hıristiyanların ne yapması gerekti? Bu nasıl mümkün oldu?

2 Kuşkusuz İsa’nın şu sözlerini hatırlıyorsunuz: “Ordugâh kurmuş orduların Yeruşalim’i kuşattığını gördüğünüzde  bilin ki, onun yıkımı yakındır” (Luka 21:20). Ancak bu uyarıyla birlikte verilen talimatlara nasıl uyabileceğinizi muhtemelen merak ediyorsunuz. Çünkü İsa şöyle demişti: “O zaman Yahudiye’de olanlar dağlara kaçmaya başlasın, Yeruşalim’in içinde bulunanlar şehirden uzaklaşsın, dışında olanlar ise şehre girmesin” (Luka 21:21). Peki bu kadar asker Yeruşalim’i kuşatmışken oradan nasıl uzaklaşabilirsiniz? Birden şaşırtıcı bir şey oluyor. Gözlerinize inanamasanız da Roma askerleri geri çekiliyor. Önceden bildirildiği gibi onların saldırı süresi ‘kısaltılıyor’ (Mat. 24:22). Artık İsa’nın talimatlarına uyabilirsiniz. Yeruşalim ve civarındaki diğer sadık Hıristiyanlarla birlikte hemen Ürdün Irmağı’nın karşı tarafındaki dağlara kaçıyorsunuz. * Sonra MS 70’te yeni bir Roma ordusu Yeruşalim’e saldırıyor ve şehri yok ediyor. Fakat İsa’nın talimatlarına uyduğunuz için siz hayatta kalıyorsunuz.

3. (a) Hıristiyanlar yakında birinci yüzyıldakine benzer hangi durumla karşılaşacak? (b) Bu makalede neyi ele alacağız?

3 Yakında, hem de çok yakında her birimiz benzer bir durumla karşılaşacağız. İsa Hıristiyanları Yeruşalim’in yıkımı hakkında uyarmakla kalmamış, birinci yüzyılda gerçekleşecek bu olayları kullanarak “büyük sıkıntı” aniden patlak verdiğinde neler olacağını da açıklamıştı (Mat. 24:3, 21, 29). Dünya çapında yaşanacak bu felakette ‘büyük bir kalabalığın’ hayatta kalacak olması sevindiricidir (Vahiy 7:9, 13, 14’ü okuyun). Kutsal Kitap bizi bekleyen bu olaylar hakkında ne anlatır? Kurtuluşumuz söz konusu olduğundan bu sorunun cevabıyla yakından ilgilenmeliyiz. Şimdi, gelecekte gerçekleşecek bu olayların şahsen bizi nasıl etkileyeceğini ayrıntılı şekilde ele alalım.

BÜYÜK SIKINTININ BAŞLANGICI

4. Büyük sıkıntı hangi olayla başlayacak? Bu nasıl gerçekleşecek?

4 Büyük sıkıntı nasıl başlayacak? Vahiy kitabı bu soruyu “Büyük Babil”in yıkımını anlatarak cevaplar (Vah. 17:5-7). Orada tüm sahte dinlerin bir fahişeye benzetilmesi çok yerindedir! Çünkü din adamları Tanrı’ya sadakatsizlik etmektedir. Onlar İsa’yı ve Krallığını vefayla desteklemek yerine, sırf siyasi güç elde etmek için insan yöneticileri destekliyor ve Kutsal Kitap öğretilerini görmezden geliyorlar. Meshedilmişlerin sunduğu “temiz ibadet” ile onların sunduğu ibadet arasında ne büyük bir zıtlık var! (Yak. 1:27; 2. Kor. 11:2; Vah. 14:4). Peki Büyük Babil’i kim yok edecek? Yehova Tanrı ‘kızıl canavarın on boynuzunun’ yüreğinde bu arzuyu uyandıracak. ‘Kızıl canavar’ Birleşmiş Milletleri, “on boynuz” da bu teşkilatı destekleyen şu anki tüm siyasi güçleri simgeler (Vahiy 17:3, 16-18’i okuyun).

5, 6. Büyük Babil’in yıkımı sahte dinlere mensup herkesin ölümüyle mi sonuçlanacak? Açıklayın.

5 Öyleyse Büyük Babil’in yıkımı sahte dinlere mensup herkesin ölümüyle mi sonuçlanacak? Hayır. Zekeriya peygamber o zaman neler olacağını Tanrı ilhamıyla kaleme almıştı. Kayıt, daha önce sahte dine mensup birinden söz ederek şöyle der: “‘Ben peygamber değilim’ diyecek, ‘Toprak işçisiyim, gençliğimde beni satın alan adamın kölesiyim.’ Biri  ona ‘Kollarının arasındaki bu yaralar ne?’ diye soracak. Ve o ‘Sevgililerimin evinde yediğim dayağın yaraları’ demek zorunda kalacak” (Zek. 13:4-6). Anlaşılan bazı din adamları bile dinlerini uygulamayı bırakacaklar ve daha önce bu sahte dinlerden birine mensup olduklarını inkâr edecekler.

6 O zaman Tanrı’nın toplumu neler yaşayacak? İsa şöyle dedi: “Aslında o günler kısaltılmasaydı hiç kimse kurtulamazdı; fakat seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak” (Mat. 24:22). Gördüğümüz gibi MS 66’da Yeruşalim’deki sıkıntı dönemi ‘kısaltıldı.’ Bu, ‘seçilmiş olanlara’, yani meshedilmiş Hıristiyanlara şehirden ve civarından kaçma fırsatı verdi. Benzer şekilde gelecekteki büyük sıkıntının ilk kısmı da “seçilmiş olanlar” için “kısaltılacak.” ‘On boynuzun’, yani siyasi güçlerin Tanrı’nın toplumunu yok etmesine izin verilmeyecek. Aksine kısa bir sakinlik dönemi yaşanacak.

SINAV VE HÜKÜM ZAMANI

7, 8. (a) Sahte dinin yıkımından sonra hangi fırsat doğacak? (b) O zaman Tanrı’nın toplumu hangi yönden herkesten farklı olacak?

7 Sahte dinsel teşkilatlar yıkıldıktan sonra ne olacak? Bu, yüreğimizde gerçekten neler olduğunu ortaya çıkarma zamanı olacak. İnsanlığın büyük kısmı “dağlardaki kayalıklara” benzetilen insan teşkilatlarına sığınacak (Vah. 6:15-17). Fakat Yehova’nın toplumu O’nun sağladığı sığınağa kaçacak. Birinci yüzyıldaki ara dönem Yahudilerin kitleler halinde Hıristiyanlığı benimsediği bir dönem olmamıştı. Bu, zaten Hıristiyan olan kişilerin harekete geçmesi ve itaat etmesi gereken bir dönemdi. Benzer şekilde büyük sıkıntıdaki ara dönemde de insanların akın akın hakikate gelmesini bekleyemeyiz. Bu dönem gerçek Hıristiyanlara Yehova’ya sevgilerini kanıtlama ve Mesih’in kardeşlerini destekleme fırsatı verecek (Mat. 25:34-40).

8 Bu sınav zamanında neler olacağını tam olarak bilmesek de o sırada bir ölçüde özveride bulunmamız gerekebilir. Birinci yüzyılda Hıristiyanların hayatta kalabilmek için mallarını arkalarında bırakmaları ve sıkıntılara dayanmaları gerekti (Mar. 13:15-18). Sadık kalabilmek için maddi şeylerden vazgeçmeye hazır olacak mıyız? Yehova’ya sadakatimizi kanıtlamak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olacak mıyız? Bir düşünün! O zaman, her şeye rağmen Tanrımıza ibadet etmeye devam ederek Daniel peygamberi örnek alanlar sadece biz olacağız (Dan. 6:10, 11).

9, 10. (a) Tanrı’nın toplumu büyük sıkıntı sırasında hangi mesajı duyuracak? (b) O zaman Tanrı’nın toplumunun düşmanları ne yapacak?

9 Bu, ‘Krallığın iyi haberini’ duyurma zamanı olmayacak. Artık o mesajı duyurma zamanı geçmiş, “son” için belirlenen zaman gelmiş olacak! (Mat. 24:14). Kuşkusuz Tanrı’nın toplumu sarsıcı bir hüküm mesajı bildirecek. Bu mesaj, Şeytan’ın kötü dünyasının tamamen yok edilmek üzere olduğu ilanını kapsayabilir. Kutsal Kitap bu mesajı dolu tanelerine benzeterek şöyle der: “İnsanların üzerine gökten, her biri yaklaşık bir talant ağırlığında büyük dolu taneleri yağdı. İnsanlar dolu belası yüzünden Tanrı’ya küfretti, çünkü bu bela çok büyüktü” (Vah. 16:21).

10 Bunların hiçbiri düşmanlarımızın gözünden kaçmayacak. Hezekiel peygamber, bir milletler koalisyonu olan  Magoglu Gog’un neler yapacağını Tanrı ilhamıyla şöyle açıkladı: “Ulu Rab Yehova şöyle diyor: ‘O gün aklına bazı düşünceler gelecek ve haince planlar kuracaksın. Diyeceksin ki, “Savunmasız köyleri olan o diyara saldıracağım. Huzur ve güvenlik içinde yaşayan o insanların üzerine yürüyeceğim. Onların hepsi duvarsız köylerde oturuyor, ne kapıları ne de kapı sürgüleri var.” Viraneye çevrilen ve sonra yeniden oturulan yerlere, milletler arasından toplanıp getirilmiş, şimdi servetini artıran, mal mülk edinen ve dünyanın göbeğinde oturan insanlara saldırmak, onları yağmalayıp büyük ganimet elde etmek için elini kaldıracaksın’” (Hez. 38:10-12). Tanrı’nın toplumu sanki “dünyanın göbeğinde” oturuyormuş gibi, herkesten farklı bir grup olarak göze çarpacak. Milletler artık bu duruma katlanamayacak. Evet, Yehova’nın meshedilmiş kullarına ve onları destekleyenlere saldırmak isteyecekler.

11. (a) Büyük sıkıntıda gerçekleşecek olayların sırası hakkında neyi akılda tutmalıyız? (b) Gökteki alametler insanlarda nasıl bir etki yaratacak?

11 Daha sonra neler olacağını incelerken, Tanrı’nın Sözünün olayların tam olarak hangi sırayla gerçekleşeceğini açıklamadığını akılda tutmalıyız. Anlaşılan bazı olaylar aynı anda gerçekleşecek. İsa bu ortamın sonuyla ilgili peygamberlik sözünde şöyle dedi: “Güneşte, ayda ve yıldızlarda alametler olacak; yeryüzünde de, denizin gürlemesinden ve çalkantısından dolayı ne yapacağını bilemeyen milletler ıstırap çekecekler. İnsanlar korkudan ve yeryüzünde gerçekleşecek olayları beklemekten baygınlık geçirecekler; çünkü göklerin kudretleri sarsılacak. O zaman İnsanoğlunun bulutta, büyük güç ve ihtişamla geldiğini görecekler” (Luka 21:25-27; Markos 13:24-26’yı okuyun). Bu peygamberlik sözü yerine gelirken fiziksel gökyüzünde de korkutucu alametler ve olaylar gerçekleşecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Durum ne olursa olsun alametler Tanrı’nın düşmanlarında korku ve paniğe yol açacak.

Kurtulacağımızı bilmek geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak (12, 13. paragraflara bakın)

12, 13. (a) İsa “büyük güç ve ihtişamla” geldiğinde ne yapacak? (b) O zaman Tanrı’nın kulları ne yapacak?

12 İsa “büyük güç ve ihtişamla” geldiğinde ne yapacak? Sadık olanları ödüllendirecek, olmayanları ise cezalandıracak (Mat. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30). İsa koyun ve keçiler meselini anlatırken şöyle dedi: “İnsanoğlu bütün meleklerle birlikte ihtişamıyla gelince, o zaman yüce tahtına oturacak. Bütün milletler onun önünde toplanacak ve o, bir çobanın koyunları keçilerden ayırması gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağ yanına, keçileri sol yanına koyacak” (Mat. 25:31-33). Koyunlar ve keçiler hangi hükmü alacak? Mesel şu sözlerle sona eriyor: “Bunlar [keçiler] sonsuz ölüme, fakat doğru kişiler sonsuz yaşama gidecekler” (Mat. 25:46).

13 Keçiler kendilerini ‘sonsuz ölümün’ beklediğini fark edince ne yapacak? “Dövünecekler” (Mat. 24:30). Peki o zaman Mesih’in kardeşleri ve onların sadık arkadaşları ne yapacak? Yehova Tanrı’ya ve oğlu İsa Mesih’e tam bir imanla İsa’nın şu emrine uyacaklar: “Bu şeyler olmaya başlayınca, doğrulun ve başınızı yukarı kaldırın, çünkü kurtuluşunuz yaklaşıyor” (Luka 21:28). Evet,  kurtuluşumuzdan emin şekilde olumlu bir tutuma sahip olacağız.

KRALLIKTA PARLAYACAKLAR

14, 15. (a) Magoglu Gog’un saldırısı başladıktan sonra hangi toplama işi gerçekleşecek? (b) Bu toplama işi nasıl olacak?

14 Magoglu Gog’un Tanrı’nın toplumuna saldırısı başladıktan sonra ne olacak? Kutsal Kitap bunu şöyle anlatır: “[İnsanoğlu] meleklerini gönderecek; kendi seçtiklerini göğün bir ucundan yerin bir ucuna kadar, dünyanın dört bucağından toplayacaklar” (Mar. 13:27; Mat. 24:31). Bu toplama işiyle, meshedilmişlerin ilk seçilmesi ya da artakalan meshedilmişlerin son mühürlenmesi kastedilmez (Mat. 13:37, 38). O mühürlenme büyük sıkıntı patlak vermeden önce gerçekleşmiş olacak (Vah. 7:1-4). Öyleyse İsa’nın bahsettiği toplama işi nedir? 144.000’lerin artakalanının gökteki ödüllerini almasıdır (1. Sel. 4:15-17; Vah. 14:1). Bu olay, Magoglu Gog’un saldırısı başladıktan sonraki bir anda gerçekleşecek (Hez. 38:11). O zaman İsa’nın şu sözleri yerine gelecek: “Doğru kişiler Babalarının krallığında güneş gibi parlayacak” (Mat. 13:43). *

15 Hıristiyan Âlemindeki birçok kişi Hıristiyanların fiziksel bedenleriyle göğe alınacağına inanıyor. Ayrıca onlar İsa’nın yeryüzünü yönetmek için görünür şekilde döneceğini düşünüyor. Fakat Kutsal Kitap açıkça ‘İnsanoğlunun alametinin’ gökte görüneceğini ve onun “göklerin bulutları üzerinde” geleceğini söyler (Mat. 24:30). Bu iki ifade de  İsa’nın dönüşünün görünmez olacağını gösterir. Ayrıca “Etten kemikten olan, Tanrı’nın krallığını miras alamaz.” Dolayısıyla göğe alınacak kişilerin önce ‘son borazan çalındığı sırada bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirilmesi’ gerekecek * (1. Korintoslular 15:50-53’ü okuyun). Evet, sadık meshedilmişlerin artakalanı bir anda göğe toplanacak.

16, 17. Kuzunun düğününden önce hangi olay gerçekleşmeli?

16 Meshedilmiş 144.000 kişinin hepsi göğe toplandığında artık Kuzunun düğünü için son hazırlıklar başlayabilir (Vah. 19:9). Fakat bu sevinçli olaydan önce gerçekleşmesi gereken bir şey daha var. Daha önce gördüğümüz gibi, Gog 144.000’lerin artakalanı göğe alınmadan kısa süre önce Tanrı’nın toplumuna saldıracak (Hez. 38:16). Bu saldırı neye yol açacak? Yeryüzünde Tanrı’nın toplumu savunmasız görünecek. Onlar Kral Yehoşafat’ın zamanında verilen şu talimata uyacak: “Savaşmanız gerekmeyecek. Yerlerinizi alın, durup bekleyin ve Yehova’nın sizin için sağlayacağı kurtuluşu görün. Ey Yahuda ile Yeruşalim, korkmayın ve dehşete kapılmayın!” (2. Tar. 20:17). Fakat bu saldırı gökte farklı bir etki yaratacak. Vahiy 17:14 tüm meshedilmişlerin gökte olacağı zamana değinerek Tanrı’nın toplumunun düşmanları hakkında şöyle der: “Bunlar Kuzuyla savaşacak, fakat, efendiler Efendisi ve krallar Kralı olduğu için Kuzu galip gelecek. Ayrıca onun yanındaki çağrılmış, seçilmiş ve sadık kişiler de galip gelecek.” İsa gökteki 144.000 kişiyle birlikte Tanrı’nın yeryüzündeki toplumunu kurtarmak için harekete geçecek.

17 Bunun sonucunda yaşanacak Armagedon savaşıyla Yehova’nın kutsal ismi yüceltilecek (Vah. 16:16). O zaman, keçi olduğuna karar verilen herkes ‘sonsuz ölüme gidecek.’ Yeryüzü sonunda tüm kötülüklerden temizlenecek ve büyük kalabalık, büyük sıkıntının son kısmından sağ geçecek. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla, Vahiy kitabının doruğu olan Kuzunun düğünü gerçekleşecek (Vah. 21:1-4). * O sırada yeryüzünde hayatta olan herkes Tanrı’nın onayına sahip olacak ve O’nun büyük sevgisini ve cömertliğini tadacak. Gerçekten muhteşem bir düğün olacak! O günü sabırsızlıkla beklemiyor muyuz? (2. Petrus 3:13’ü okuyun).

18. Önceden bildirilen heyecan verici olaylar çok yakınken neye kararlı olmalıyız?

18 Önümüzde bu heyecan verici olaylar varken her birimiz şu anda ne yapmalı? Petrus Tanrı ilhamıyla şöyle yazdı: “Bütün bu şeyler böyle dağılıp gideceğinden, kutsal davranışlar ve Tanrı’ya bağlılık yansıtan işler açısından ne gibi kişiler olmanız gerektiğini bilin. Ve Yehova’nın gününü aklınızdan hiç çıkarmadan bekleyin. . . . . O halde sevgili kardeşlerim, mademki bu şeyleri bekliyorsunuz, sonuçta O’nun sizi lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulması için elinizden geleni yapın” (2. Pet. 3:11, 12, 14). Öyleyse Barış Kralı İsa’yı destekleyerek ruhen temiz kalmaya kararlı olalım.

^ p. 15 O sırada hayatta olan meshedilmişler fiziksel bedenleriyle göğe alınmayacak (1. Kor. 15:48, 49). İsa’nın bedeni nasıl yok olduysa muhtemelen onların bedenleri de öyle yok olacak.

^ p. 17 Olayların sırası hakkında 45. Mezmur da bir ipucu verir. Bu mezmura göre önce kral savaşır, sonra düğün gerçekleşir.