İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Hatırlıyor musunuz?

Hatırlıyor musunuz?

Gözcü Kulesi’nin son sayılarını dikkatle okudunuz mu? Öyleyse aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışın:

Kutsal Kitaba göre ölüleri yakmak uygun mu?

Bu, kişiye kalmış bir karardır. Kutsal Kitap bu uygulama hakkında herhangi bir yorum yapmaz. Fakat Kral Saul ve oğlu Yonatan’ın cesedinin yakılıp gömüldüğü unutulmamalıdır (1. Sam. 31:2, 8-13; 15/6, sayfa 7).

Tanrı’nın kötü olaylara yol açmadığından neden emin olabiliriz?

Tanrı’nın bütün yolları adildir. O “sadakat Tanrısıdır”, adaletli ve dürüsttür. Ayrıca şefkatli ve merhametlidir (Tekr. 32:4; Mezm. 145:17; Yak. 5:11; 1/7, sayfa 4).

İhtiyacın daha büyük olduğu bir ülkeye taşınanlar hangi zorluklarla karşılaşabilir?

Şu üç zorlukla karşılaşabilirler: (1) farklı bir yaşam tarzına alışmak, (2) ev özlemine dayanmak ve (3) yerel kardeşlere uyum sağlamak. Bu zorluklarla başa çıkan birçok kardeş bol bol nimet tattı (15/7, sayfa 4-5).

Yusuf’un ağabeyleri ona neden düşman oldu?

Bunun bir nedeni Yakup’un Yusuf’a özel bir giysi vererek ona ayrıcalıklı davranmasıydı. Yusuf’un ağabeyleri kıskançlığa kapıldı ve onu köle olarak sattı (1/8, sayfa 11-13).

Yeni broşürler neden çok etkili ve kullanışlı?

Hepsi aynı formatta hazırlandı. Her broşür Kutsal Kitaptan bir ayet okumamızı ve ev sahibine bir soru sormamızı sağlıyor. Kişi hangi cevabı seçerse seçsin, broşürün ikinci sayfasını açıp ona Kutsal Kitabın cevabını gösterebiliriz. Ayrıca tekrar ziyarette ele almak üzere bir soruya dikkat çekebiliriz (15/8, sayfa 13-14).

Süryanice Peşitta nedir?

Aramcanın bir lehçesi olan Süryanice MS ikinci veya üçüncü yüzyılda geniş çapta kullanılmaya başlandı. Anlaşılan Yunanca Kutsal Yazılardan bazı kısımlar ilk olarak Süryaniceye çevrildi. Bu Süryanice Kutsal Kitap Peşitta olarak adlandırıldı (1/9, sayfa 13-14).

İsa’nın takipçisi anne babalar çocuklarına nasıl yol gösterebilir?

Çocukları tanımak için onları dinlemek çok önemlidir. Onları ruhen beslemeye çalışın. Çocuğunuz inancıyla ilgili kuşkulara kapıldığında ona sevgiyle rehberlik edin (15/9, sayfa 18-21).

Tanrı’nın Krallığının yönetimi sırasında hangi şeyler olmayacak?

Sağlık sorunları, ölüm, işsizlik, savaşlar, gıda sıkıntısı ve yoksulluk artık olmayacak (1/10, sayfa 6-7).

Kutsal Kitaptaki hangi ahit başkalarının da Mesih’le hüküm sürmesini sağlar?

İsa, elçileriyle son Fısıh yemeğini yedikten sonra sadık öğrencileriyle bir ahit yaptı; bu genellikle Krallık ahdi olarak adlandırılır (Luka 22:28-30). Bu ahit, onların gökte İsa’yla birlikte hüküm sürmeleri için yasal bir temel sağladı (15/10, sayfa 16-17).

Kutsal Kitaptaki hangi iki olay Şeytan’ın gerçek bir varlık olduğunu gösterir?

Kutsal Yazılar Şeytan’ın İsa’yı ayartmak için onunla konuştuğunu söyler. Ayrıca Eyüp’ün döneminde Şeytan Tanrı’yla konuşmuştu. Bu kayıtlar Şeytan’ın gerçek bir varlık olduğunu kanıtlar (1/11, sayfa 4-5).

Yakup’un Elçiler 15:14’te bahsettiği ‘Tanrı’nın ismini taşıyan toplum’ kimlerden oluşuyordu?

Bu toplum, hem Yahudi Hıristiyanlardan hem de Yahudi olmayan Hıristiyanlardan oluşuyordu. Bu “seçilmiş soy”un amacı, kendilerini çağıran Tanrı’nın ‘üstün niteliklerini her yerde bildirmekti’ (1. Pet. 2:9, 10; 15/11, sayfa 24-25).

Timgad neredeydi ve orada yaşayan bazı insanlar hangi tutuma sahipti?

Timgad Kuzey Afrika’da, bugünkü Cezayir topraklarında yer alan büyük bir Roma şehriydi. Bir yazıttaki şu sözler oradaki bazı insanların yaşam felsefesini yansıtıyor: “Avlanmak, banyo yapmak, oyunlar oynamak, gülmek; işte yaşamak budur!” Bu sözler 1. Korintoslular 15:32’de değinilen tutumu hatırlatıyor (1/12, sayfa 8-10).