İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

‘Vaktinde Verilen’ Ruhi Gıdadan Yararlanıyor musunuz?

‘Vaktinde Verilen’ Ruhi Gıdadan Yararlanıyor musunuz?

İNSANLIK tarihinin en sıkıntılı döneminde yaşıyoruz (2. Tim. 3:1-5). Yehova’ya olan sevgimiz ve O’nun doğruluk standartlarına göre yaşama kararlılığımız her gün sınanıyor. İsa böyle sıkıntılı bir dönemin geleceğini biliyordu ve takipçilerine sona kadar dayanmaları için gereken yardımı sağlayacağı konusunda güvence verdi (Mat. 24:3, 13; 28:20). Onları güçlendirmek amacıyla “yiyeceklerini vaktinde” verecek bir sadık hizmetkâr atadı (Mat. 24:45, 46).

1919 yılından beri sadık hizmetkâr Tanrı’nın toplumuna çeşitli dillerden gelen ‘evin hizmetkârlarını’ ruhen besliyor (Mat. 24:14; Vah. 22:17). Ancak Kutsal Kitaba dayalı yayınlarımız her dilde aynı miktarda mevcut değil ve herkes bunlara elektronik formatta ulaşamıyor. Örneğin sadece jw.org’da bulunan bazı videolar ve makaleler birçok dilde yayımlanmıyor. Peki bu durum ruhen güçlü kalmak için gereken ruhi gıdadan bazılarımızın mahrum kaldığı anlamına mı gelir? Doğru sonuca varmamıza yardım edecek dört önemli sorunun cevabı üzerinde düşünelim.

 1. Yehova bizi ruhen beslemek amacıyla öncelikle hangi malzemeyi kullanıyor?

Şeytan, İsa’yı ayartmak için ona taşı ekmeğe çevirmesini söylediğinde İsa şöyle yanıt verdi: “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Yehova’nın ağzından çıkan her sözle yaşar” (Mat. 4:3, 4). Yehova’nın sözleri Kutsal Kitapta kayıtlıdır (2. Pet. 1:20, 21). Dolayısıyla ruhi gıdamızı oluşturan başlıca malzeme Kutsal Kitaptır (2. Tim. 3:16, 17).

Yehova’nın teşkilatı, Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’nin 120’den fazla dile tümüyle ya da kısmen tercüme edilmesini sağlamıştır ve bu dillerin sayısı her yıl giderek artmaktadır. Bu çeviriye ek olarak başka milyonlarca Kutsal Kitap çevirisinin tamamı ya da bir kısmı binlerce dilde mevcuttur. Bu büyük başarı Tanrı’nın isteğiyle uyumludur, çünkü “O’nun isteği her tür insanın hakikatle ilgili tam bilgi edinmesi ve kurtulmasıdır” (1. Tim. 2:3, 4). Yehova’nın “gözünden uzak hiçbir varlık yoktur”, bu nedenle O’nun ‘ruhi ihtiyacının farkında olan’ kişileri teşkilatına çekeceğine ve onlar için ruhi gıda sağlayacağına emin olabiliriz (İbr. 4:13; Mat. 5:3, 6; Yuhn. 6:44; 10:14).

2. Ruhi gıdanın sağlanmasında yayınlarımızın nasıl bir rolü var?

Bir kişi imanını güçlendirmek için Kutsal Kitabı okumaktan daha fazlasını yapmalıdır. Okuduklarını anlamalı ve öğrendiklerini uygulamalıdır (Yak. 1:22-25). Birinci yüzyılda yaşamış bir Habeş saray görevlisi bu gerçeğin farkındaydı. Tanrı’nın Sözünü okurken incil vaizi Filipus ona şunu sordu: “Okuduğunu gerçekten anlıyor musun?” Saray görevlisi şöyle cevap verdi: “Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim?” (Elçi. 8:26-31) Bunun üzerine Filipus, saray görevlisinin Tanrı’nın Sözünden tam bilgi edinmesine yardım etti. Saray görevlisi öğrendiklerinden öyle etkilendi ki hemen vaftiz edilmek istedi (Elçi. 8:32-38). Benzer şekilde Kutsal Kitaba dayalı yayınlarımız da bizim hakikat hakkında tam bilgi edinmemize yardım eder. Okuduklarımız yüreğimizi etkiler ve öğrendiklerimizi uygulamak üzere bizi harekete geçirir (Kol. 1:9, 10).

Yehova’nın toplumu sadık hizmetkârın hazırladığı yayınlar sayesinde ruhen bol bol besleniyor (İşa. 65:13). Örneğin, 210’dan fazla dilde yayımlanan Gözcü Kulesi dergisi, Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerini açıklar, derin ruhi hakikatlerle ilgili anlayışımızı artırır ve Kutsal Kitap ilkelerine göre yaşamamız için bizi harekete geçirir. Yaklaşık 100 dilde yayımlanan Uyanış! dergisi ise Yehova’nın yarattığı eserlerle ilgili bilgi verir ve Kutsal Kitaptaki pratik öğütleri nasıl uygulayacağımızı gösterir (Özd. 3:21-23; Rom. 1:20). Sadık hizmetkâr 680’den fazla dilde Kutsal Kitaba dayalı yayınlar hazırlıyor. Siz Kutsal Kitabı her gün okumak üzere zaman ayırıyor musunuz? Aylık dergileri ve her yıl çıkan yeni yayınları okuyor musunuz?

Yehova’nın teşkilatı yayınlara ek olarak toplantılarda, büyük ibadetlerde ve bölge ibadetlerinde sunulan konuşmaların planlarını hazırlıyor. Bu tür buluşmalarda yapılan konuşma, temsil, gösteri ve söyleşilerden yarar görüyor musunuz? Yehova gerçekten bize ruhi bir ziyafet veriyor (İşa. 25:6).

 3. Kendi dilinizde tüm yayınlara sahip değilseniz bu, ruhen yeterli beslenmediğiniz anlamına mı gelir?

Elbette hayır. Yehova’nın bazı hizmetçilerinin diğerlerinden daha fazla ruhi gıdaya sahip olması bizi şaşırtmamalı. Neden? Elçileri düşünelim. Onlar birinci yüzyıldaki diğer birçok öğrenciden daha fazla bilgiye sahipti (Mar. 4:10; 9:35-37). Fakat bu, diğer öğrencilerin ruhen yetersiz beslendiği anlamına gelmiyordu; onlar ihtiyaçları olan ruhi gıdayı alıyorlardı (Efes. 4:20-24; 1. Pet. 1:8).

Unutmayalım ki, İsa’nın yeryüzündeyken yaptığı ve söylediği birçok şey İncillere kaydedilmemiştir. Elçi Yuhanna şöyle yazmıştı: “Aslında, İsa’nın yaptığı daha birçok şey vardır ki, her ayrıntısı yazılsaydı, yazılan kitaplar sanırım dünyaya sığmazdı” (Yuhn. 21:25). Elbette İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri onun hakkında bizden daha fazla bilgiye sahipti. Fakat Yehova, İsa’nın adımlarını izleyebilmemiz için bize de onun hakkında yeterince bilgi sağlamıştır (1. Pet. 2:21).

Elçi Pavlus’un birinci yüzyıldaki cemaatlere gönderdiği mektupları da düşünün. Bu mektuplardan en az birinin Kutsal Kitapta yer almadığını biliyoruz (Kol. 4:16). Peki bu mektubun Kutsal Kitapta yer almaması yeterli ruhi gıdaya sahip olmadığımız anlamına mı gelir? Hayır. Yehova ihtiyaçlarımızı bilir ve güçlü kalmamız için gereken ruhi gıdayı sağlar (Mat. 6:8).

Yehova ihtiyaçlarımızı bilir ve güçlü kalmamız için gereken ruhi gıdayı sağlar

Bugün Yehova’nın hizmetçilerinden bazıları daha çok ruhi gıdaya ulaşabiliyor. Konuştuğunuz dilde sadece birkaç yayın mı var? Öyle olsa bile Yehova’nın sizinle ilgilendiğinden emin olabilirsiniz. Elinizde olan yayınları inceleyin ve mümkünse anladığınız dilde yapılan bir ibadete katılın. Yehova bu yolla sizi ruhen güçlendirmeye devam edecek (Mezm. 1:2; İbr. 10:24, 25).

4. Jw.org’da yayımlanan malzemelere erişiminizin olmaması ruhen zayıflayacağınız anlamına mı gelir?

Web sitemizde dergilerimiz ve Kutsal Kitabı incelemeye yardımcı olan diğer yayınlarımız yer alıyor. Sitede evli çiftlere, gençlere ve çocuklara yararlı olacak bilgiler de bulunuyor. Aileler, bu malzemeleri Aile İbadetlerinde ele almaktan yarar görüyor. Bunlara ek olarak web sitemiz Gilead mezuniyeti ve yıllık toplantı gibi özel programlar, Yehova’nın toplumunu etkileyen doğal felaketler ve hukuki gelişmeler hakkında dünya çapındaki kardeşleri sürekli bilgilendiriyor (1. Pet. 5:8, 9). Ayrıca web sitemiz duyuru işinde kullanabileceğimiz etkili bir araçtır. Bu sayede iyi haber, faaliyetimizin kısıtlı ya da yasak olduğu yerlere bile erişiyor.

Bununla birlikte web sitemize erişiminiz olsun ya da olmasın ruhen güçlü kalabilirsiniz. Sadık hizmetkâr, İsa’nın her bir takipçisini ruhen beslemek amacıyla yeterince basılı malzeme sağlıyor. Dolayısıyla sırf jw.org’a girebilmek için kendinizi elektronik bir cihaz almak zorunda hissetmeyin. İnternete giremeyenler için web sitemizdeki bazı malzemeleri basmak üzere kişisel düzenlemeler yapılabilir; ancak cemaatlerin böyle bir sorumluluğu yoktur.

İsa’ya ruhi ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda verdiği sözü tuttuğu için minnettarız. Sıkıntılarla dolu bu son günlerin sonuna hızla yaklaşırken, Yehova’nın ruhi ‘yiyeceğimizi vaktinde vermeye’ devam edeceğine güvenebiliriz.