İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Her Yerde Yehova’nın Sesini Dinleyin

Her Yerde Yehova’nın Sesini Dinleyin

“Arkandan ‘Yol budur. Bu yoldan gidin’ diyen sesi kendi kulağınla işiteceksin” (İŞA. 30:21).

1, 2. Yehova insanlarla nasıl iletişim kurar?

YEHOVA Kutsal Kitabın kaleme alındığı yıllar boyunca insanlara farklı yollarla rehberlik etti. Bazı kişilere melekler, rüyalar ya da görüntüler aracılığıyla gelecekteki olayları açıkladı. Ayrıca onlara bazı özel görevler verdi (Say. 7:89; Hez. 1:1; Dan. 2:19). Başkalarına da insanlar arasından seçtiği temsilciler aracılığıyla talimatlar verdi. Yehova’nın Sözü, toplumuna hangi yolla ulaşmış olursa olsun, O’nun emirlerine ve talimatlarına itaat edenler birçok nimet elde etti.

2 Günümüzde Yehova Kutsal Kitap, kutsal ruhu ve cemaat aracılığıyla toplumuna rehberlik ediyor (Elçi. 9:31; 15:28; 2. Tim. 3:16, 17). Yehova bize o kadar açık bir rehberlik sağlıyor ki, “Yol budur. Bu yoldan gidin” diyen sesi kendi kulaklarımızla duyar gibiyiz (İşa. 30:21). Ayrıca “sadık ve sağgörülü hizmetkâr” aracılığıyla cemaatlere önderlik eden İsa bize Yehova’nın sözlerini iletiyor (Mat. 24:45). Sağlanan bu rehberliği ciddiye almalıyız, çünkü sonsuz yaşama sahip olmamız Yehova’ya itaatimize bağlıdır (İbr. 5:9).

3. Yehova’nın sesini dinlememize neler engel olabilir? (Makalenin başındaki resme bakın.)

3 İblis Şeytan, Yehova’nın sesini dinlememizi engellemek için dikkatimizi dağıtmaya çalışıyor. Ayrıca “hain” olan yüreğimiz de Yehova’nın talimatlarına kulak vermemizi  engelleyebilir (Yer. 17:9). Şimdi bu engelleri nasıl aşabileceğimizi ele alalım. Ayrıca nerede olursak olalım Yehova ile iyi bir iletişimin O’na yakın kalmamıza nasıl yardım edeceğini görelim.

ŞEYTAN’IN TUZAKLARINDAN KAÇINMAK

4. Şeytan insanların düşünüşünü nasıl etkilemeye çalışıyor?

4 Şeytan yanıltıcı bilgiler ve propagandalarla insanların düşünüşünü etkilemeye çalışıyor (1. Yuhanna 5:19’u okuyun). Günümüzde gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon ve internet aracılığıyla dünyanın en ücra yerlerine bile bilgi akışı sağlanıyor. Bu kaynaklar bazen yararlı bilgiler içerse de, genellikle Yehova’nın standartlarına aykırı davranışları destekler (Yer. 2:13). Örneğin haber ve eğlence dünyası aynı cinsiyetten kişilerin evlenmelerinin yanlış olmadığını savunuyor; ayrıca birçok insan Kutsal Kitabın eşcinsellikle ilgili söylediklerinin fazla tutucu olduğunu düşünüyor (1. Kor. 6:9, 10).

5. Şeytan’ın propagandalarının etkisine kapılmaktan nasıl kaçınabiliriz?

5 Doğruluğu seven bir kişi, Şeytan’ın propagandalarının etkisine kapılmaktan nasıl kaçınabilir? İyiyi kötüyü nasıl ayırt edebilir? “[Tanrı’nın] sözüne göre kendine dikkat ederek” (Mezm. 119:9). Tanrı’nın yazılı Sözü doğru bilgilerle yanıltıcı propagandaları ayırt etmemiz için gerekli rehberliği sağlar (Özd. 23:23). İsa Kutsal Yazılardan alıntı yaparak şöyle demişti: “İnsan . . . . Yehova’nın ağzından çıkan her sözle yaşar” (Mat. 4:4). Dolayısıyla Kutsal Kitaptaki ilkeleri yaşamımızda nasıl uygulayacağımızı öğrenmeliyiz. Örneğin Musa Yehova’nın zinayla ilgili kanununu kaydetmeden uzun zaman önce, Yusuf böyle bir davranışın Tanrı’ya karşı günah olacağını anlamıştı. Bu nedenle Potifar’ın karısı onu ayartmaya çalıştığında Yehova’ya itaatsizlik etmeyi aklından bile geçirmedi (Başlangıç 39:7-9’u okuyun). Potifar’ın karısı bir süre baskı yapmış olsa da Yusuf onun etkisine kapılarak Yehova’nın sesini duymazdan gelmedi. Biz de iyiyi kötüyü ayırt etmek için Yehova’nın sesini dinlemeli ve Şeytan’ın propagandalarına kulağımızı tıkamalıyız.

6, 7. Şeytan’ın yanıltıcı sözlerine kulak vermekten nasıl kaçınabiliriz?

6 Birbiriyle çelişen dinsel öğretiler bu dünyada öylesine yaygındır ki, birçok insan hakiki dini aramanın boş bir çaba olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte Yehova, sesini dinlemek isteyen kişilere her zaman rehberlik sağlamaya hazırdır. İki sesi aynı anda dinlemek mümkün değildir; o halde kimin sesini dinleyeceğimize karar vermeliyiz. İsa’nın ‘sesini tanımalı’ ve onu dinlemeliyiz. Çünkü Yehova koyunlarını ona emanet etmiştir (Yuhanna 10:3-5’i okuyun).

7 İsa “Duyduklarınıza dikkat edin”  dedi (Mar. 4:24). Yehova’nın öğüdü açıktır ve doğrudur, fakat ondan faydalanmak için doğru tutuma sahip olmalıyız. Dikkat etmezsek, Tanrı’nın sevgi dolu öğüdü yerine Şeytan’ın yanıltıcı sözlerine kulak verebiliriz. Bu dünyaya ait müzik, video, TV şovları ve kitapların ya da Yehova’ya hizmet etmeyen arkadaşlarımızın, eğitmenlerin ve sözde uzmanların yaşamımızı etkilemesine asla izin vermeyelim (Kol. 2:8).

8. (a) Yüreğimiz bizi Şeytan’ın saldırılarına karşı nasıl savunmasız bırakabilir? (b) Yürek durumumuzla ilgili belirtileri umursamadığımızda neler olabilir?

8 Şeytan günahkâr eğilimlerimiz olduğunu bilir ve bu arzuları tatmin etmemiz için bizi kandırmaya çalışır. O bu şekilde bizi etkilemeye çalışırken sadakatimizi korumak zor olabilir (Yuhn. 8:44-47). Bu sınavla nasıl başa çıkabiliriz? Sadece anın tadını çıkarmaya odaklanıp sonunda günah işleyen bir kişinin durumunu düşünelim (Rom. 7:15). Belki de o böyle bir şeyi asla yapmayacağını düşünüyordu. Peki bu duruma nasıl geldi? Muhtemelen bu kişi Yehova’nın sesine karşı yavaş yavaş duyarsızlaşmaya başladı. Yürek durumunun kötüleştiğini gösteren belirtileri ya fark edemedi ya da umursamadı. Belki de dua etmeyi bıraktı, duyuru işini ve ibadetleri aksatmaya başladı. Sonunda, arzularına yenik düşerek yanlış olduğunu bildiği şeyi yaptı. Uyanık kalıp imanımızın zayıfladığını gösteren her belirtiyi fark eder ve durumu düzeltmek için hemen harekete geçersek böyle bir felaketten kaçınabiliriz. Ayrıca Yehova’nın sesine kulak verirsek hakikate isyan edenlerin fikirlerinden de uzak dururuz (Özd. 11:9).

9. İçimizdeki yanlış eğilimleri fark etmek neden önemlidir?

9 Hastalıklarda erken teşhis hayat kurtarabilir. Benzer şekilde içimizdeki yanlış eğilimleri fark edersek felaketleri önleyebiliriz. Kendimizde yanlış bir eğilim gördüğümüz anda harekete geçmemiz akıllıca olacaktır. Böylece “İblis’in isteklerini yapmak üzere onun tuzağına canlı canlı düşmüş” olmayız (2. Tim. 2:26). Düşünüşümüzün ve arzularımızın bizi Yehova’dan uzaklaştırdığını fark edersek ne yapmalıyız? Hiç vakit kaybetmeden alçakgönüllülükle Yehova’ya yönelmeli, O’nun öğüdüne kulak vermeli ve sözlerine yüreğimizi açmalıyız (İşa. 44:22). Aksi takdirde, verdiğimiz yanlış bir karar bizde o kadar ciddi yaralar açabilir ki, bu ortamda  büyük acılar yaşamak zorunda kalabiliriz. Bu acı sonuçlardan kaçınmak için hemen harekete geçmemiz çok daha iyi olmaz mı?

Ruhi faaliyetlere düzenli katılmak bizi Şeytan’ın tuzaklarından korur (4-9. paragraflara bakın)

GURUR VE AÇGÖZLÜLÜĞÜ YENMEK

10, 11. (a) Gururlu birinin özellikleri nelerdir? (b) Korah, Datan ve Abiram’la ilgili olaydan hangi dersi alıyoruz?

10 Yüreğimizin bizi yanlış yola saptırabileceğini unutmamalıyız. Günahkâr eğilimlerin üzerimizde gerçekten güçlü bir etkisi var. Örneğin, gurur ve açgözlülüğün Yehova’nın sesini dinlememize nasıl engel olabileceğini ve bizi nasıl felakete sürükleyebileceğini ele alalım. Gururlu biri kendini başkalarından üstün görür. İstediği her şeyi yapabileceğini ve kimsenin ona bir şey söylemeye hakkı olmadığını düşünür. Bu nedenle iman kardeşlerinden, ihtiyarlardan hatta Tanrı’nın teşkilatından öğüt ve yönlendirme almaya ihtiyacı olmadığını zanneder. Böyle biri için Yehova’nın sesi giderek belirsizleşir.

11 İsrailoğullarının çöldeki yolculuğu sırasında Korah, Datan ve Abiram, Musa ve Harun’a isyan etti. Onlar gururun etkisine kapılarak Yehova’ya tapınma konusunda bağımsız davranmaya başladılar. Yehova bu durumda ne yaptı? Onları yok etti (Say. 26:8-10). Bu olaydan çok önemli bir ders alıyoruz. Yehova’ya isyan felaketle sonuçlanır. Kutsal Kitap bizi şöyle uyarır: ‘Gururun ardından yıkım gelir’ (Özd. 16:18; İşa. 13:11).

12, 13. (a) Açgözlülüğün felakete yol açabileceğini gösteren bir örnek verin. (b) Eğer engellenmezse açgözlülüğün nasıl hızla gelişebileceğini açıklayın.

12 Açgözlülük konusunu da ele alalım. Açgözlü biri genellikle başına buyruk ve haddini bilmez davranır; başkasına ait olan şeylere göz diker. Arami ordu komutanı Naaman, cüzamı iyileşince Elişa peygambere hediyeler vermek istedi, fakat Elişa bunları kabul etmedi. Elişa’nın hizmetkârı Gehazi ise bu hediyelere göz dikti. Kendi kendine şöyle dedi: “Yehova’nın hakkı için, ben [Naaman’ın] arkasından koşup ondan mutlaka bir şey alırım.” Gerçekten de Gehazi, Elişa’nın haberi olmadan Naaman’ın arkasından koştu ve düpedüz yalan söyleyerek “bir talant gümüş ve iki takım giysi” istedi. Peki sonunda açgözlü Gehazi’ye ne oldu? Cüzamla vuruldu (2. Kral. 5:20-27).

13 Açgözlülük küçük bir arzuyla başlasa da, eğer engellenmezse hızla gelişir ve kişiliğimizi ele geçirir. Akan’la ilgili kayıttan açgözlülüğün gücünü görebiliriz. Akan’da bu eğilimin ne kadar hızlı geliştiğine dikkat edin. O şöyle dedi: “Ganimet arasında Şinar işi güzel bir kaftan, iki yüz şekel gümüş ve elli şekel ağırlığında bir altın külçe görünce dayanamayıp aldım.” Akan bu yanlış arzuya karşı koymak yerine eşyaları çaldı ve çadırına sakladı. Yaptıkları ortaya çıkınca Yeşu ona “Yehova da bugün senin başına felaket getirecek” dedi. Akan ve ailesi hemen o gün taşlanarak öldürüldü (Yeşu 7:11, 21, 24, 25). Açgözlülük bizi her zaman etkileyebilecek bir tehlikedir. Bu nedenle “her türlü açgözlülükten sakının” öğüdü çok yerindedir (Luka 12:15). Zaman zaman yanlış ya da ahlaksız düşünceler aklımıza gelebilirse de zihnimizi kontrol altında tutmalıyız. Yanlış arzuların güçlenerek günah işlememize neden olmasına izin vermemeliyiz (Yakup 1:14, 15’i okuyun).

14. Kendimizde gurur ya da açgözlülük eğilimi olduğunu fark ediyorsak ne yapmalıyız?

14 Gurur da açgözlülük de felakete yol açabilir. Yanlış bir davranışın sonuçları üzerinde düşünmek Yehova’nın sesini dinlemeye kararlı olmamızı sağlar  (Tekr. 32:29). Yehova Tanrı Kutsal Kitapta bize doğru yolu açıklamakla kalmaz, bu yolda yürümenin yararlarını da anlatır. Ayrıca yanlış yolda yürümenin sonuçlarını görmemize yardım eder. Eğer yüreğimiz gurur ya da açgözlülük yüzünden bizi yanlış bir şey yapmaya yöneltiyorsa, o davranışın sonuçları üzerinde düşünmek akıllıca olacaktır. Yapacağımız bir hatanın bizi, sevdiklerimizi ve özellikle de Yehova’yla ilişkimizi nasıl etkileyeceğini düşünmeliyiz.

YEHOVA’YLA İLETİŞİMİNİZİ KORUYUN

15. Yehova’yla iletişimimizi korumak konusunda İsa’dan ne öğreniyoruz?

15 Yehova bizim için en iyisini ister (Mezm. 1:1-3). İhtiyacımız olduğunda bize rehberlik sağlamaya hazırdır (İbraniler 4:16’yı okuyun). İsa kusursuz olmasına rağmen Yehova’ya güvendiği için sürekli dua ederek O’nunla iletişimini korudu. Yehova da İsa’yı destekledi ve olağanüstü yollarla ona rehberlik sağladı. Örneğin İsa’ya hizmet etmeleri için meleklerini gönderdi, kutsal ruhuyla ona yardım etti ve 12 elçinin seçiminde ona yol gösterdi. Hatta göklerden konuşarak İsa’yı desteklediğini ve onayladığını söyledi (Mat. 3:17; 17:5; Mar. 1:12, 13; Luka 6:12, 13; Yuhn. 12:28). Biz de İsa gibi Yehova Tanrı’ya dua ederek yüreğimizi O’na dökmeliyiz (Mezm. 62:7, 8; İbr. 5:7). Bu sayede Yehova’ya yakın kalabilir ve O’nu yücelten bir yaşam sürebiliriz.

16. Yehova O’nun sesini dinlememize nasıl yardım eder?

16 Yehova herkese öğütleriyle yol göstermeye hazırdır fakat bu konuda kimseyi zorlamaz. Dua edip istersek bize kutsal ruhunu bol bol verir (Luka 11:10-13’ü okuyun). Bununla birlikte ‘nasıl dinlediğimize dikkat etmemiz’ önemlidir (Luka 8:18). Örneğin cinsel ahlaksızlıkla ilgili bir eğilimimizi yenmek konusunda Yehova’dan yardım isterken, pornografik görüntülere bakmaya ya da ahlaksız filmler izlemeye devam etmek ikiyüzlülük olur. Yehova’dan yardım almak için her zaman O’nun kutsal ruhunun etkin olduğu ortamlarda bulunmalıyız. Örneğin, cemaat ibadetlerinde O’nun ruhunun olduğunu biliyoruz. Yehova’ya hizmet eden birçok kişi ibadetlerde söylenenleri dinleyerek yüreklerinde gelişen yanlış arzuları fark etti ve gerekli düzeltmeleri yapabildi. Böylece felaketlerden korunmuş oldular (Mezm. 73:12-17; 143:10).

YEHOVA’YI DİKKATLE DİNLEMEYE DEVAM EDİN

17. Kendimize güvenmek neden tehlikelidir?

17 Eski İsrail kralı Davut’u düşünelim. O henüz çok gençken Filistî dev Golyat’ı yenmişti. Davut daha sonra asker, kral, kurtarıcı ve tüm İsrail milleti adına karar veren biri oldu. Fakat Davut kendine güvendiğinde yüreği onu aldattı ve Bat-şeba’yla büyük bir günah işledi; hatta kocası Uriya’nın öldürülmesini sağladı. Bununla birlikte Yehova onu terbiye ettiğinde alçakgönüllü şekilde suçunu kabul etti ve Yehova’yla ilişkisini düzeltti (Mezm. 51:4, 6, 10, 11).

18. Yehova’nın sesini her zaman dinlememize ne yardım eder?

18 Kendimize fazla güvenmemek ve 1. Korintoslular 10:12’deki öğüdü dinlemek çok önemlidir. ‘Adımlarımıza yön vermek’ bize düşmediğinden ya Yehova’nın ya da O’nun düşmanı olan Şeytan’ın sesini dinleyeceğiz (Yer. 10:23). O halde durmadan dua edelim, kutsal ruhun yönlendirmesini izleyelim ve her zaman Yehova’nın sesini dikkatle dinleyelim.