İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Krallık Yönetiminin 100 Yılı Sizi Nasıl Etkiliyor?

Krallık Yönetiminin 100 Yılı Sizi Nasıl Etkiliyor?

“Yehova Tanrı, Senin işlerin ne olağanüstü, ne muhteşem! Ey çağların Kralı” (VAH. 15:3).

1, 2. Tanrı’nın Krallığı neyi gerçekleştirecek? Krallığın geleceğinden neden emin olabiliriz?

İSA MESİH, MS 31 yılının bir ilkbahar günü Kefernahum yakınlarında bir dağda takipçilerine şöyle dua etmelerini söyledi: “Krallığın gelsin” (Mat. 6:10). Bugün birçok kişinin Krallığın gelip gelmeyeceği konusunda şüpheleri var. Fakat biz Tanrı’nın Krallığının gelmesi için yaptığımız samimi duaların cevaplanacağından eminiz.

2 Yehova gökteki ve yeryüzündeki ailesini birleştirmek için Krallığını kullanacak. O, amacını mutlaka gerçekleştirecek (İşa. 55:10, 11). Aslında son 100 yılda gerçekleşen heyecan verici olaylar Yehova’nın zaten Kral olduğunu ve milyonlarca sadık tebaası için olağanüstü ve muhteşem şeyler yaptığını kanıtlıyor (Zek. 14:9; Vah. 15:3). Fakat Yehova’nın Kral olmasıyla Tanrı’nın Krallığının gelmesi aynı şey değildir. Bunların arasındaki fark nedir ve bu iki olay bizi nasıl etkiler?

YEHOVA’NIN ATADIĞI KRAL TAHTA GEÇİYOR

3. (a) İsa ne zaman ve nerede kral oldu? (b) Krallığın 1914 yılında kurulduğunu nasıl kanıtlarsınız? (Dipnota bakın.)

3 Tanrı’nın hizmetçileri, Daniel tarafından 2.500 yıl önce kaydedilen şu sözlerin anlamını 19. yüzyılın sonuna doğru kavramaya başladılar: “Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak” (Dan. 2:44). Mukaddes Kitap Tetkikçileri, onlarca yıl boyunca 1914’ün çok önemli  bir yıl olacağını duyurdular. O dönemde birçok insan gelecek hakkında çok iyimserdi. Bir yazar şöyle demişti: “1914 dünyası ümit ve vaatlerle doluydu.” Fakat o yıl I. Dünya Savaşı patlak verince Kutsal Kitabın önceden söyledikleri gerçekleşti. Savaşın ardından gelen kıtlıklar, depremler, salgın hastalıklar ve diğer peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi İsa Mesih’in 1914’te Tanrı’nın Krallığının kralı olarak hüküm sürmeye başladığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. * Yehova, oğlu Mesih’i kral olarak tahta geçirdiğinde farklı bir anlamda Kral olmuş oldu.

4. İsa tahta geçtiğinde ilk olarak ne yaptı? Sonra kimlerle ilgilenmeye başladı?

4 İsa Mesih tahta geçtiğinde ilk olarak Babasının baş düşmanı İblis Şeytan’a savaş açtı. İsa ve melekleri Şeytan ve cinlerini gökten attılar. Bu olay gökte büyük sevinç yarattıysa da yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş sıkıntılara yol açtı (Vahiy 12:7-9, 12’yi okuyun). Ardından kral yeryüzündeki tebaalarını Tanrı’nın isteğini yerine getirmeleri için arındırmaya, eğitmeye ve teşkilatlandırmaya başladı. Şimdi onların bu üç alanda Krallık yönetimine boyun eğerek bize nasıl örnek olduklarını inceleyelim.

KRAL MESİH SADIK TEBAALARINI ARINDIRIYOR

5. 1914 ile 1919 yılının başları arasında hangi temizlik gerçekleşti?

5 Kral İsa göğü Şeytan ve cinlerinin yozlaştırıcı etkisinden temizledikten sonra, Yehova onu yeryüzündeki takipçilerinin ruhi durumunu denetlemek ve onları arındırmakla görevlendirdi. Malaki peygamber bunu ruhi bir temizlik olarak tarif eder (Mal. 3:1-3). Tarih bu temizliğin 1914 ile 1919 yılının başları arasında gerçekleştiğini gösteriyor. * Yehova’nın evrensel ailesinin bir parçası olmak istiyorsak kutsal, yani temiz olmalıyız (1. Pet. 1:15, 16). Kendimizi sahte din veya siyasetle hiçbir şekilde kirletmemeliyiz.

6. Ruhi gıda nasıl sağlanıyor? Bu gıda neden yaşamsaldır?

6 İsa krallık yetkisini ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârı’ atamak için kullandı. Bu hizmetkâr İsa’nın gözetimi altındaki ‘tek sürüyü’ oluşturan herkese düzenli olarak sağlıklı ruhi gıda sağlayacaktı (Mat. 24:45-47; Yuhn. 10:16). Meshedilmiş biraderlerden oluşan küçük bir grup 1919’dan beri ‘evin hizmetkârlarını’ beslemek gibi ağır bir sorumluluğu sadakatle yerine getiriyor. Bu kanal bize bol bol ruhi gıda sağlıyor. Böylece imanımızı güçlendirebiliyoruz ve ruhen, ahlaken, zihnen ve fiziksel olarak temiz kalmaya daha da kararlı oluyoruz. Ayrıca bu ruhi gıda şu anda yeryüzünde yapılan en önemli faaliyette tam bir paya sahip olmamız için bizi eğitiyor ve yeterli kılıyor. Bu düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanıyor musunuz?

KRAL TEBAALARINI HİZMET İÇİN EĞİTİYOR

7. İsa yeryüzündeyken hangi önemli faaliyeti başlattı? Bu faaliyet ne zamana dek sürecekti?

7 İsa yeryüzündeki hizmetine başladığında şöyle dedi: “Tanrı’nın krallığı hakkındaki iyi haberi diğer şehirlere de bildirmeliyim, çünkü ben bunun için gönderildim” (Luka 4:43). Hizmeti üç buçuk yıl boyunca onun hayatının odak noktasıydı. Öğrencilerine de şu talimatı verdi: “Gittiğiniz her yerde, ‘Göklerin krallığı yaklaştı’ haberini duyurun” (Mat.  10:7). Diriltildikten sonra, takipçilerinin iyi haberi “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” ulaştıracağını söyledi (Elçi. 1:8). İsa bu ortamın sonuna dek, bu önemli faaliyeti yerine getiren öğrencilerinin yanında olacağına söz verdi (Mat. 28:19, 20).

8. İsa yeryüzündeki takipçilerini nasıl harekete geçirdi?

8 ‘Krallığın iyi haberi’ 1919’da yeni bir anlam kazandı (Mat. 24:14). İsa kral olarak gökte hüküm sürüyordu ve yeryüzündeki arındırılmış tebaalarından küçük bir grup oluşturmuştu. Onlar İsa’nın heyecan verici talimatına istekli bir tutumla karşılık verdiler ve Tanrı’nın Krallığının kurulduğu haberini tüm yeryüzünde duyurdular (Elçi. 10:42). Örneğin 1922’nin Eylül ayında Cedar Point’te (Ohio, ABD) düzenlenen uluslararası kongreye Krallığı destekleyen yaklaşık 20.000 kişi katılmıştı. Rutherford biraderin “Göklerin Krallığı Yakındır” temalı konuşmasını dinleyenlerin ne kadar heyecanlandığını bir düşünün. O, konuşmasında şöyle demişti: “İşte, kralımız hüküm sürüyor! Bunu insanlara duyuracak kişiler sizlersiniz. O halde kralı ve Krallığını ilan edin, ilan edin, ilan edin!” Ertesi gün 2.000 delege tarla hizmetine çıktı, hatta bazıları iyi haberi duyurmak için kongre alanından 70 kilometre kadar uzağa gittiler. Bir birader duygularını şöyle dile getirdi: “Krallığı ilan etme davetini ve toplanan kalabalığın gayretini hayatım boyunca unutmayacağım!” Elbette böyle düşünen tek kişi o değildi.

9, 10. (a) Müjdecileri eğitmek için hangi düzenlemeler yapılmıştır? (b) Bu düzenlemelerden kişisel olarak nasıl yararlanıyorsunuz?

9 1922’de 17.000’den fazla Krallık müjdecisi dünya çapında 58 ülkede iyi haberi duyuruyordu. Fakat eğitime ihtiyaçları vardı. Birinci yüzyılda İsa seçilmiş kral olarak öğrencilerini hangi haberi, nerede ve nasıl duyuracaklarıyla ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirmişti (Mat. 10:5-7; Luka 9:1-6; 10:1-11). Bugün de aynı yöntemi izleyen İsa, iyi haberi duyuran herkese bu faaliyeti etkili şekilde yerine getirebilmeleri için gereken talimatları ve araçları sağlıyor (2. Tim. 3:17). O, Hıristiyan cemaati aracılığıyla tebaalarını hizmet için eğitiyor. Onları eğitmek için yaptığı düzenlemelerden biri Vaizlik İbadetidir. Bu ibadet dünyanın her yerinde, 111.000’den fazla cemaatte yapılıyor. Yedi milyondan fazla müjdeci bu ibadet sayesinde iyi haberi ‘her tür insana’ çekici gelebilecek şekilde duyurmak ve öğretmek için yeterli duruma geliyor (1. Korintoslular 9:20-23’ü okuyun).

10 Vaizlik İbadetinin yanı sıra cemaat ihtiyarlarını, öncüleri, bekâr biraderleri, evli çiftleri, Temsil Heyeti üyelerini ve eşlerini, gezici gözetmenleri ve eşlerini ve görevli vaizleri eğitmek için Kutsal Kitap  kursları da düzenlenmektedir. * Evli Çiftler İçin Kutsal Kitap Kursunun bir sınıfı bu eğitime takdirini şöyle dile getirdi: “Özel olarak hazırlanmış bu eğitim, Yehova’ya sevgimizi daha da derinleştirdi ve bizi başkalarına yardım etmek üzere daha yeterli hale getirdi.”

11. İyi haberin muhalefete rağmen duyurulmasını mümkün kılan nedir?

11 Krallığın iyi haberinin geniş çapta duyurulması ve öğretilmesi için harcanan çabalar tabii ki Şeytan’ın gözünden kaçmıyor. O bu faaliyeti durdurmak için hem duyurulan mesaja hem de bunu duyuranlara doğrudan ve dolaylı olarak saldırıyor. Ama çabaları boşuna. Yehova oğlunu ‘her yönetimin, otoritenin, iktidarın ve hâkimiyetin üstünde olan bir konuma getirdi’ (Efes. 1:20-22). İsa kral olarak sahip olduğu yetkiyi Babasının isteğinin gerçekleşmesi için öğrencilerini korumak ve onlara rehberlik etmek üzere kullanıyor. * İyi haber duyuruluyor ve milyonlarca dürüst kişi Yehova’ya ibadet etmeyi öğreniyor. Bu muazzam işte bizim de payımızın olması gerçekten büyük bir ayrıcalık!

KRAL TEBAALARINI FAALİYET İÇİN TEŞKİLATLANDIRIYOR

12. Krallığın kurulmasından bu yana teşkilatlanma alanında yapılan bazı değişiklikler nelerdir?

12 İsa Krallık 1914’te kurulduktan sonra Babasının isteğini yerine getirebilmeleri için öğrencilerinin teşkilatlanma yöntemlerinde değişiklikler yaptı (İşaya 60:17’yi okuyun). 1919’da her cemaate, duyuru faaliyetine önderlik etmesi için bir hizmet yöneticisi atandı. 1927’de pazar günleri evden eve hizmetine çıkılmaya başlandı. 1931’de Kutsal Kitaba dayanan Yehova’nın Şahitleri ismini almak, Yehova’nın toplumunu Krallığı duyurma işinde daha çok şey yapmaya teşvik etti (İşa. 43:10-12). Daha önce cemaatlerde sorumluluk alacak erkekler demokratik seçimlerle belirleniyordu; fakat 1938’de bu yöntem yerini Kutsal Kitap taleplerine göre yapılan teokratik atamalara bıraktı. 1972’de cemaatin gözetimi tek bir kişi yerine ihtiyarlar kuruluna devredildi. Tüm yeterli erkekler ‘Tanrı’nın sürüsünü gütme’ işinde pay sahibi olmaya teşvik edildi (1. Pet. 5:2). 1976’da ise Yönetim Kurulu tüm dünyadaki Krallık faaliyetinin gözetimini sürdürmek için artık altı heyet halinde çalışmaya başladı. İsa takipçilerinin her şeyi Tanrı’nın istediği şekilde yapmasını sağlamak için onları  aşama aşama teşkilatlandırmaya devam etti.

13. Krallık yönetiminin ilk 100 yılında başarılanlar sizin hayatınızı nasıl etkiledi?

13 Krallığın ilk 100 yılında İsa Mesih’in neler başardığını bir düşünün. Yehova’yı temsil edecek toplumu arındırdı. Şu anda Krallığın iyi haberinin 239 ülke ve bölgede duyurulmasını sağlıyor ve milyonlarca kişiye Yehova’ya nasıl ibadet edebileceklerini öğretiyor. Babasının isteğini gerçekleştirmek için kendilerini gönüllü olarak sunan yedi milyondan fazla sadık kişiyi bir araya getirdi (Mezm. 110:3). Gerçekten de Yehova gökteki Krallık aracılığıyla olağanüstü ve muhteşem şeyler yapıyor. Üstelik önümüzde çok daha heyecan verici olaylar var!

MESİH’İN YÖNETİMİNİN GELECEKTE SAĞLAYACAĞI NİMETLER

14. (a) “Krallığın gelsin” diye dua ettiğimizde Tanrı’dan ne istemiş oluyoruz? (b) 2014 yılının ayeti nedir? Bu neden anlamlıdır?

14 Her ne kadar Yehova oğlunu 1914’te kral olarak tahta geçirdiyse de, bu “Krallığın gelsin” diye yaptığımız duaların tam cevabı değildir (Mat. 6:10). Kutsal Kitapta İsa’nın, ‘düşmanlarının arasında hâkimiyet kuracağı’ bildirilmişti (Mezm. 110:2). Şeytan’ın kontrolündeki insan hükümetleri hâlâ Krallığa muhalefet ediyor. Tanrı’nın Krallığının gelmesi için dua ettiğimizde Kral İsa’nın ve onunla birlikte hüküm sürecek kişilerin insan yönetimlerine bir son vermesini ve Krallığın yeryüzündeki muhaliflerini ortadan kaldırmasını istemiş oluyoruz. Böylece Daniel 2:44’teki şu sözler gerçekleşecek: “[Tanrı’nın Krallığı] bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek.” Krallık bütün siyasi düşmanlarını yok edecek (Vah. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). Bu olayın gerçekleşeceği zaman çok yakın. Tanrı’nın Krallığının kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2014 yılının ayetinin Matta 6:10’a dayanması çok anlamlı: “Krallığın gelsin”!

2014 yılının ayeti: “Krallığın gelsin” (Matta 6:10).

15, 16. (a) Bin Yıllık Hükümdarlık sırasında hangi heyecan verici olaylar yaşanacak? (b) İsa kral olarak en son ne yapacak? Bu Yehova’nın amacı açısından ne anlama gelecek?

15 Kral Mesih Tanrı’nın düşmanlarını yok ettikten sonra Şeytan ve cinlerini bin yıllığına dipsiz derinliklere atacak (Vah. 20:1-3). Bu yozlaştırıcı etkinin ortadan kalkmasıyla, Krallık hemen harekete geçerek tüm insanların İsa’nın fidyesinden yararlanmasını sağlayacak ve Âdem’in günahının etkilerini yok edecek. İsa Mesih ölüm uykusundaki milyonlarca insanı diriltecek ve onlara Yehova’yı tanıtmak için küresel bir eğitim programı düzenleyecek (Vah. 20:12, 13). Tüm yeryüzü Aden bahçesi gibi bir cennete dönüşecek. Tüm sadık insanlar kusursuz hale gelecek.

16 Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığının sonunda Krallık amacını gerçekleştirmiş olacak. Sonra İsa Krallığı Babasına teslim edecek (1. Korintoslular 15:24-28’i okuyun). Artık Yehova’yla yeryüzündeki çocukları arasında bir aracıya gerek kalmayacak. Tanrı’nın gökteki ve yeryüzündeki tüm çocukları O’nun evrensel ailesi olarak gökteki Babalarıyla birlik içinde olacaklar.

17. Krallık için ne yapmaya kararlısınız?

17 Krallık yönetiminin 100 yılında yaşanan heyecan verici olaylar bize her şeyin Yehova’nın kontrolü altında olduğuna ve O’nun yeryüzüyle ilgili amacını gerçekleştireceğine dair güvence veriyor. Tebaaları olarak O’na sadık kalmaya ve kralı ve Krallığı ilan etmeye devam edelim. Bunu yaparken şu dileğimizin gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz: “Krallığın gelsin”!

^ p. 10 15 Eylül 2012 tarihli Gözcü Kulesi dergisinin 13-17. sayfalarında bulunan “Yehova’nın Sevgisinin Kanıtı Olan Teokratik Kurslar” başlıklı makaleye bakın.

^ p. 11 Çeşitli ülkelerde kazanılan hukuki zaferler için 1 Aralık 1998 tarihli Gözcü Kulesi dergisi, sayfa 19-22’ye bakın.