İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İyi Bir İncil Vaizi Olun

İyi Bir İncil Vaizi Olun

“İncil vaizliği işini yap ve hizmetini eksiksiz şekilde yerine getir” (2. TİM. 4:5).

1. Yehova neden ilk ve en büyük müjdecidir?

“İNCİL” sözcüğünün karşılığı olan Yunanca ifade “iyi haber” veya “müjde” anlamına gelir. Bu nedenle Kutsal Kitaptaki iyi haberi duyuran kişilere incil vaizi ya da müjdeci denir. Yehova Tanrı hem ilk hem de en büyük müjdecidir. O, ilk insan çiftinin isyanından hemen sonra iyi bir haber bildirerek İblis Şeytan’ın yok edileceğini duyurdu (Başl. 3:15). Yehova yüzyıllar içinde, isminin nasıl temize çıkacağını, Şeytan’ın yol açtığı zararın nasıl telafi edileceğini ve Âdem ile Havva’nın kaybettiği nimetlerin tekrar nasıl kazanılabileceğini açıkladı. Tüm bu haberler Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitapta kayıtlıdır.

2. (a) İyi haberin duyurulması işinde meleklerin payı nedir? (b) İsa cemaatlerdeki müjdeciler için nasıl bir örnek bıraktı?

2 Melekler de müjdecidir. Onlar iyi haberi hem kendileri müjdeler hem de diğer incil vaizlerine hizmetleri sırasında destek olurlar (Luka 1:19; 2:10; Elçi. 8:26, 27, 35; Vah. 14:6). Peki başmelek Mikael hakkında ne denebilir? Yeryüzünde olduğu dönem boyunca İsa’nın yaşamının odak noktası iyi haberi duyurmaktı. Dolayısıyla İsa’nın takipçilerinin de en önemli işi iyi haberi duyurmak olmalı (Luka 4:16-21).

3. (a) Duyurduğumuz iyi haber nedir? (b) Hangi sorular bizi yakından ilgilendirir?

3 İsa öğrencilerini iyi haberi duyurmakla görevlendirdi (Mat. 28:19, 20; Elçi. 1:8). Elçi Pavlus hizmet arkadaşı Timoteos’a şu öğüdü verdi: “İncil vaizliği işini yap ve hizmetini eksiksiz şekilde yerine getir” (2. Tim. 4:5). İsa’nın takipçileri olarak duyurduğumuz iyi haber nedir? Göklerdeki Babamız Yehova’nın bizi sevdiği gerçeği bu haberin bir kısmıdır (Yuhanna 3:16; 1. Petrus 5:7). Gökte kurduğu Krallık bu sevgisinin açık kanıtıdır. Bu nedenle, Krallık yönetimine boyun eğen, Tanrı’ya itaat eden ve doğru olanı yapan herkesin O’nunla dost olabileceğini insanlara duyuruyoruz (Mezm. 15:1, 2). Yehova haksız yere çekilen tüm acılara son verecek. Geçmişteki kötü anıların yol açtığı  kederi ortadan kaldıracak. Bundan daha iyi bir haber olabilir mi? (İşa. 65:17). İyi haberin müjdecileri olduğumuzdan şu iki soru bizi yakından ilgilendirir: Günümüzde insanların iyi haberi işitmesi neden önemlidir? İncil vaizliği işini nasıl başarıyla yerine getirebiliriz?

İYİ HABER İNSANLARA NEDEN DUYURULMALI?

Etkili sorular insanların, inançlarının ardındaki nedenleri saptamasına yardım eder

4. İnsanlara Tanrı hakkında ne gibi yalanlar söyleniyor?

4 Düşünün ki biri, babanızın sizi ve ailenizi terk ettiğini söylüyor. Onu tanıdığını iddia eden bu kişi babanızın sizi görmek istemediğini, gerçekleri sizden sakladığını ve aslında zalim biri olduğunu anlatıyor. Hatta bazı kişiler sizi babanızın öldüğüne inandırmaya çalışıyor, bu yüzden de onunla iletişim kurma çabalarınızın işe yaramayacağını söylüyor. Aynı şekilde bugün birçokları Yaratıcımız hakkında böyle asılsız iddialarda bulunuyor. O’nun anlaşılması imkânsız, gizemli ya da zalim bir Tanrı olduğu söyleniyor. Örneğin bazı din adamları, Tanrı’nın kötü insanlara bir azap yerinde sonsuza dek işkence edeceğini öğretiyor. Başkaları da büyük acılara yol açan doğal felaketlerden Tanrı’yı sorumlu tutuyor. Onlar bunun Tanrı’dan bir ceza olduğuna inanıyor. Ancak bildiğimiz gibi bu felaketlerde kötülerle birlikte iyi insanlar da ölüyor.

Sorular hakikati kabul etmeleri için zihin ve yüreklerini açar

5, 6. Evrim teorisi ve yanlış dinsel öğretiler insanları nasıl etkiliyor?

5 Birçokları da Tanrı’nın var olmadığını iddia ediyor. Örneğin, evrim teorisini ele alalım. Bu teoriyi savunan birçok kişi bir Yaratıcının olmadığına ve yaşamın kendiliğinden başladığına inanıyor. Hatta bazıları insanların hayvanlardan türediğini ve zaman zaman onlar gibi acımasızca ya da bencilce davranmalarının normal olduğunu söylüyor. Onlar güçlü olanların zayıf olanlar üzerinde zalimce baskı kurmasının doğanın bir kanunu olduğunu ileri sürüyor. Bu nedenle birçok kişi adaletsizliğin hiçbir zaman sona ermeyeceğine inanıyor. Gördüğümüz gibi, evrime inanan kişilerin geleceğe dair herhangi bir ümitleri yoktur.

6 Kuşkusuz evrim teorisinin ve yanlış dinsel öğretilerin insanların son günlerde yaşadığı acılarda payı var (Rom. 1:28-31; 2. Tim. 3:1-5). Bu öğretiler insanlara gelecekle ilgili gerçek bir iyi haber sağlamıyor. Aksine, elçi Pavlus’un da belirttiği gibi, onları ‘zihnen karanlıkta ve Tanrı’nın sunduğu yaşama yabancılaşmış’ durumda bırakıyor (Efes. 4:17-19) Dahası, evrim teorisi ve diğer yanlış öğretiler insanların Tanrı’dan gelen iyi haberi kabul etmesini de engelliyor (Efesoslular 2:11-13’ü okuyun).

Sorular doğru sonuca ulaşmak için akıl yürütmelerini sağlar

7, 8. İyi haberi tam olarak kavrayabilmenin tek yolu nedir?

7 Tanrı’ya yaklaşabilmek için öncelikle O’nun varlığına inanmak ve O’nu tanımamız gerektiğine ikna olmak gerekir. Tanrı hakkında bilgi sahibi olmaları için insanları yaratılışı gözlemlemeye teşvik edebiliriz. Tanrı’nın yarattığı eserleri objektif bir bakış açısıyla incelediğimizde O’nun hikmetine ve gücüne şahit oluruz (Rom. 1:19, 20). Yüce Yaratıcımızın evrendeki her şeyi muhteşem şekilde yarattığını göstermek için Hayat Nasıl Başladı? ve Yaşamın Kökeni Hakkında Beş Önemli Soru başlıklı kitapçıkları kullanabiliriz. Fakat şu gibi önemli soruların cevabını hiç kimse sadece yaratılışa bakarak bulamaz: Tanrı acı çekmemize neden izin veriyor? Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili amacı nedir? Tanrı insanlarla kişisel olarak ilgileniyor mu?

8 Tanrı ve amaçları hakkındaki iyi haberi tam olarak kavrayabilmenin tek yolu Kutsal Kitabı incelemektir. İnsanların merak ettikleri sorulara cevap bulmasına yardımcı olmak bizim için büyük bir ayrıcalıktır. Fakat yüreklerine erişebilmek için sadece bilgi vermekle kalmamalı aynı zamanda onları ikna etmeliyiz (2. Tim.  3:14). İsa’nın öğretim verirken uyguladığı yöntemleri örnek alarak ikna etme yeteneğimizi geliştirebiliriz. İsa neden başarılı bir öğretmendi? Bunun bir nedeni soruları etkili şekilde kullanmasıydı. Biz onu nasıl örnek alabiliriz?

BAŞARILI İNCİL VAİZLERİ SORULARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANIR

9. İnsanlara yardımcı olabilmek için öncelikle ne yapmamız gerekir?

9 İyi haberi duyururken İsa gibi neden sorular sormalıyız? Şu durumu gözünüzde canlandırın: Doktorunuz size müjdeli bir haberi olduğunu ve ciddi bir ameliyat geçirirseniz sağlığınıza kavuşacağınızı söylüyor. Herhalde ona inanırdınız değil mi? Ancak bunları size sağlığınızla ilgili hiçbir soru sormadan önce söylemiş olsaydı ne düşünürdünüz? Ona yine de güvenir miydiniz? Büyük ihtimalle hayır. Bir doktor ne kadar yetenekli olursa olsun, doğru bir tedavi uygulayabilmek için öncelikle sorular sormalı ve şikâyetlerinizi dinlemelidir. Benzer şekilde biz de insanların Krallık hakkındaki iyi haberi kabul etmeleri için soruları etkili şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Onlara gerçekten yardımcı olabilmek için ruhi açıdan ne durumda olduklarını net şekilde anlamamız şarttır.

İnsanların yüreklerine erişebilmek için onları ikna etmeliyiz

10, 11. İsa’nın öğretim tarzını örnek alarak neler başarabiliriz?

10 İsa iyi seçilmiş sorular sorarak insanları tanıyabileceğini ve onları düşünmeye yöneltip fikirlerini dile getirmelerine yardımcı olabileceğini biliyordu. Örneğin, öğrencilerine alçakgönüllülük hakkında bir ders vermek istediğinde önce onları düşünmeye yönelten bir soru sordu (Mar. 9:33). Başka bir seferinde, Petrus’un ilkeler üzerinde akıl yürütmesine yardımcı olmak için ona iki seçenekli bir soru sordu (Mat. 17:24-26). Öğrencilerinin yüreğinde ne olduğunu ortaya çıkarmak için de art arda birkaç soru sormuştu (Matta 16:13-17’yi okuyun). İsa sorular sorarak ve açıklamalarda bulunarak gerçekleri ortaya koymaktan fazlasını yaptı. İnsanların yüreğine hitap ederek onları iyi haberle uyumlu davranmak üzere harekete geçirdi.

11 İsa’yı örnek alarak soruları etkili şekilde kullanırsak hizmetimizde en az şu üç noktada başarılı oluruz: İnsanlara yardım etmenin en iyi yolunu saptayabiliriz, itiraz eden kişilerle sohbeti sürdürebiliriz ve alçakgönüllü kişilere kendilerini ruhen nasıl geliştirebileceklerini öğretebiliriz. Şimdi, soruları etkili şekilde nasıl kullanabileceğimizi gösteren üç durumu ele alalım.

12-14. Çocuğunuzun iyi haberi kendinden emin bir şekilde duyurmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz? Örnek verin.

12 Durum 1: Çocuğunuz sınıf arkadaşlarıyla konuşurken yaratılış hakkındaki inancını savunmakta zorlandığını söyleseydi, bir anne ya da baba olarak ne yapardınız? Şüphesiz Kutsal Kitabın bu konudaki görüşünü paylaşırken onun kendinden emin olmasına yardımcı olmak isterdiniz. Dolayısıyla çocuğunuzu eleştirmek ya da hemen bir öneride bulunmak yerine, İsa’nın öğretme tarzını örnek alıp ona bazı sorular sormanız yararlı olur. Bunu nasıl yapabilirsiniz?

13 Çocuğunuzla birlikte Yaşamın Kökeni Hakkında Beş Önemli Soru başlıklı kitapçıktaki kısımları okuduktan sonra, ona hangi bilgileri ilginç ya da düşündürücü bulduğunu sorun. Bir Yaratıcının varlığına inanmasının ve O’nun isteklerini yapmasının nedenlerini saptaması için onu  kendi düşüncelerini gözden geçirmeye teşvik edin (Rom. 12:2). Belirttiği nedenlerin sizinkilerle aynı olmak zorunda olmadığını söyleyin.

14 Çocuğunuza bir sınıf arkadaşıyla konuşurken, birlikte izlediğiniz yöntemi uygulayabileceğini açıklayın. Yaratılış hakkında bazı gerçekleri belirttikten sonra arkadaşına ne düşündüğünü sorabilir. Örneğin, sınıf arkadaşından Yaşamın Kökeni kitapçığının 21. sayfasındaki çerçeveyi okumasını isteyebilir. Sonra şöyle sorabilir: ‘Bilgisayar çağının en gelişmiş veri depolama aygıtı bile DNA’nın kapasitesiyle yarışamaz deniyor; sen ne dersin?’ Sınıf arkadaşı muhtemelen bu düşünceye katılacaktır. Çocuğunuz daha sonra da şöyle sorabilir: ‘Bilgisayar mühendisleri bile bunu başaramıyorsa, zekâsı olmayan cansız maddeler bunu nasıl kendi kendine yapmış olabilir?’ İnancı hakkında konuşurken kendini daha rahat hissetmesi için çocuğunuzla düzenli olarak alıştırma yapabilirsiniz. Soruları etkili şekilde kullanması için onu eğitirseniz, incil vaizliği işini başarıyla yerine getirmesine yardımcı olursunuz.

15. Bir ateiste yardımcı olmak için soruları nasıl kullanabiliriz?

15 Durum 2: İyi haberi duyururken, bir Yaratıcının varlığından şüphe duyan kişilerle de karşılaşıyoruz. Örneğin, ev sahibi ateist olduğunu söyleyebilir. Böyle bir durumda sohbeti sonlandırmak yerine ona saygılı bir şekilde ne kadar zamandır ateist olduğunu ve bu düşünceyi benimsemesine neyin yol açtığını sorabiliriz. Cevabını dinledikten ve bu konuya önem verdiği için onu övdükten sonra, yaşamın yaratılışla başladığını anlatan bir yayını okumak isteyip istemediğini sorabiliriz. Ev sahibi açık fikirli biriyse, herhalde böyle bir yayını reddetmenin mantıklı olmayacağını kabul edecektir. Bu durumda kişiye Hayat Nasıl Başladı? ya da Yaşamın Kökeni Hakkında Beş Önemli Soru başlıklı  yayınlardan birini sunabiliriz. Saygılı şekilde sorulan düşünülmüş sorular kişinin yüreğini iyi habere açmasına yardım eder.

16. Kutsal Kitabı incelemesine yardım ettiğimiz bir kişinin, cevaplarını doğrudan yayından okuyarak vermesi neyle sonuçlanabilir?

16 Durum 3: Kutsal Kitaptan bilgi edinmesine yardımcı olduğumuz bir kişinin tetkik sırasında sorulara doğrudan yayından okuyarak cevap vermesini yeterli buluyor olabiliriz. Fakat bu durum onun ruhi gelişimini engelleyebilir. Neden mi? Üzerinde düşünmeden cevap veren böyle birinin imanı, kökleri derine inmeyen bir bitkiye benzer. Böyle bir bitki sıcağa maruz kaldığında kısa sürede solar. Benzer şekilde, sorulara düşünmeden yayından okuyarak cevap veren bir kişi de muhalefet karşısında hemen sarsılıp düşebilir (Mat. 13:20, 21). Böyle olumsuz bir sonuçtan kaçınmak için, birlikte inceleme yaptığımız kişiye öğrendikleri hakkında ne düşündüğünü sormamız iyi olur. Bir konuyu ele alırken yayında geçen düşünceye katılıp katılmadığını anlamaya çalışın. Daha da önemlisi, neden böyle düşündüğünü öğrenmeye çalışın. Sonra da doğru sonuca kendisinin ulaşması için Kutsal Yazılar üzerinde akıl yürütmesine yardım edin (İbr. 5:14). Soruları etkili şekilde kullanırsak, birlikte inceleme yaptığımız kişinin imanı, kökleri derinlere inen bir ağaç gibi sağlam olur ve muhalefet karşısında sarsılmaz (Kol. 2:6-8). İncil vaizleri olarak görevimizi yerine getirmek için başka ne yapabiliriz?

BAŞARILI İNCİL VAİZLERİ BİRBİRİNE DESTEK OLUR

17, 18. Bir iman kardeşinizle hizmete çıktığınızda takım gibi çalışmayı nasıl başarabilirsiniz?

17 İsa iyi haberi duyurmaları için öğrencilerini ikişer ikişer gönderdi (Mar. 6:7; Luka 10:1). Elçi Pavlus da iş arkadaşlarından, ‘kendisiyle birlikte omuz omuza mücadele eden’ kişiler olarak bahsetti (Filip. 4:3). Teşkilat Kutsal Yazılarda bulunan bu örneğe uygun olarak 1953 yılında özel bir program başlattı ve deneyimli müjdeciler diğerlerine hizmet konusunda eğitim vermeye başladı.

18 Bir iman kardeşinizle hizmete çıktığınızda takım gibi çalışmayı nasıl başarabilirsiniz? (1. Korintoslular 3:6-9’u okuyun). Okuduğu ayetleri kendi Kutsal Kitabınızı açarak takip edin. Hizmet arkadaşınız ya da ev sahibi konuşurken dikkatinizi onlara verin. Sohbeti can kulağıyla dinleyin, böylece gerektiğinde ev sahibini ikna etmek amacıyla hizmet arkadaşınıza destek olabilirsiniz (Vaiz 4:12). Fakat ev sahibi konuşurken ya da hizmet arkadaşınız bir konu üzerinde etkili bir şahitlikte bulunurken söze girmeyin. Sizin bir anda konuşmaya başlamanız hizmet arkadaşınızın cesaretini kırabilir ve ev sahibinin kafasını karıştırabilir. Elbette bazen sohbete katılmak uygun olabilir. Fakat bir şey söyleyecekseniz bile, sözlerinizin bir iki cümleyi geçmemesine özen gösterin. Sonra da sohbeti hizmet arkadaşınızın sürdürmesine izin verin.

19. Hangi gerçeği unutmamalıyız? Neden?

19 Evden eve hizmetinde bir sonraki kapıya giderken hizmet arkadaşınıza destek olmaya nasıl devam edebilirsiniz? Sunuşunuzu daha etkili hale getirmek hakkında konuşmanız iyi olabilir. Sahanızdaki insanlarla ilgili yorumlarınızla hizmet arkadaşınızın cesaretini kırmamaya dikkat edin. Ayrıca, iman kardeşleriniz hakkında da olumsuz şekilde konuşmaktan kaçının (Özd. 18:24). Hepimizin toprak kaplar olduğunu unutmayın. Yehova kusurlu olmamıza rağmen hazine değerindeki duyuru işini bize emanet etti (2. Korintoslular 4:1, 7’yi okuyun). O halde her birimiz incil vaizliği işimizi yerine getirmek için elimizden geleni yaparak bu hazineye değer verdiğimizi gösterelim.