İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Biliyor muydunuz?

Biliyor muydunuz?

Yeruşalim’deki mabet MS 70 yılının ardından tekrar inşa edildi mi?

İSA, Yehova’nın mabedi için “burada taş üstünde taş bırakılmayacak” demişti. Bu peygamberlik sözü MS 70 yılında Titus yönetimindeki Roma orduları Yeruşalim’i yerle bir ettiğinde gerçekleşti (Mat. 24:2). Daha sonra İmparator Julian mabedi yeniden inşa etmeye karar verdi.

Büyük Constantinus’un yeğeni olan Julian, Roma’nın son putperest imparatoru olarak bilinir. O, yaşadığı dönemdeki sözde Hıristiyanlardan eğitim almıştı. Ancak, MS 361’de imparator olduktan sonra, aldığı eğitimi ve o günkü yozlaşmış Hıristiyanlığı açıkça reddederek putperestliği seçti. Bu nedenle tarih kitapları ondan “Dönek Julian” olarak bahseder.

Julian, Hıristiyan olduğunu söyleyen kişilerden nefret ediyordu. Bunun bir nedeni muhtemelen altı yaşındayken, babasının ve akrabalarının sözde Hıristiyanlar tarafından öldürdüğüne tanık olmasıydı. Kilise tarihçilerine göre Julian, mabedi tekrar inşa etmeleri için Yahudileri teşvik etti; böylece İsa’nın sahte bir peygamber olduğunu kanıtlayacağını düşünüyordu. *

Julian kuşkusuz mabedi tekrar inşa etmek için planlar yaptı. Tarihçiler, onun gerçekten de bu işe başlayıp başlamadığını ve eğer başladıysa, hangi şeyin bunu tamamlamasına engel olduğunu tartışıyor. Bununla birlikte şu kesindir: Julian, imparator olmasının üzerinden iki yıl geçmeden öldürüldü ve mabetle ilgili planları da onunla birlikte yok oldu.

İsa’nın günlerindeki mabedin tahmini görüntüsü bugünkü yerinde gösteriliyor

^ p. 5 İsa, mabedin bir daha asla yeniden yapılmayacağını söylemedi. O, mabedin yıkılacağını söylemişti ve bu olay MS 70’te gerçekleşti.