İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’yı Tanıyan Bir Yüreğe Sahip misiniz?

Yehova’yı Tanıyan Bir Yüreğe Sahip misiniz?

“Onlara öyle bir yürek vereceğim ki, Benim Yehova olduğumu anlayacaklar. . . . . Onlar Benim halkım olacak” (YER. 24:7).

1, 2. Bazıları için incir neden değerli bir meyvedir? Yehova’nın incirlerle ilgili sözleri bizim için neden önemlidir?

KURU ya da taze incir sever misiniz? Bu meyve çoğu insanın hoşuna gittiği için dünyanın birçok yerinde yetiştirilir. Eski dönemlerde yaşamış Yahudiler için de incir çok değerli bir meyveydi (Nahm. 3:12; Luka 13:6-9). İncirde lif, antioksidan ve mineraller bulunduğundan bazıları kalbe iyi geldiğini söyler.

2 Yehova bir keresinde insanların yürekleriyle incirler arasında bağlantı kurmuştu. Tabii Tanrı, incirin ne kadar besleyici bir meyve olduğundan bahsetmedi. O’nun sözlerinin mecazi bir anlamı vardı. Yehova’nın Yeremya peygamber aracılığıyla söyledikleri, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için çok yararlı olabilir. O halde Yehova’nın söylediklerini incelerken, bu sözlerin İsa’nın takipçileri için ne anlama gelebileceğini düşünelim.

3. Yeremya kitabının 24. bölümünde sözü edilen incirler neyi temsil ediyordu?

3 Öncelikle, Yeremya’nın günlerinde Tanrı’nın incirler hakkında söylediği bir şeye bakalım. MÖ 617’de Yahuda ulusu ruhi açıdan çok kötü durumdaydı. Tanrı, Yeremya’ya gelecekte neler olacağıyla ilgili bir görüntü vermişti. Bu görüntüde iki grup insanı temsil eden iki sepet incir göstermişti. Sepetlerden birindeki incirler “çok iyiydi”, diğer sepettekiler ise ‘çok kötüydü’ (Yeremya 24:1-3’ü okuyun). Kötü incirler, Kral Nabukadnezar ve orduları tarafından çok kötü bir muamele görecek olan Kral Tsedekiya ve ona benzeyen diğer kişileri simgeliyordu. Peki Hezekiel, Daniel ve üç arkadaşı, ayrıca kısa bir süre sonra Babil’e götürülecek bazı Yahudiler için ne denebilirdi? Onlar iyi incirlerle temsil ediliyordu. İçlerinden bazıları daha sonra Yeruşalim’e geri dönüp mabedi yeniden inşa edecekti ve böyle de oldu (Yer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10).

4. Tanrı’nın iyi incirler hakkında söyledikleri bize neden cesaret veriyor?

 4 Yehova iyi incirlerle temsil edilen kişiler için şunları söyledi: “Onlara öyle bir yürek vereceğim ki, Benim Yehova olduğumu anlayacaklar. . . . . Onlar benim halkım olacak” (Yer. 24:7). İncelediğimiz makalenin tema ayeti olan bu sözler bize gerçekten çok cesaret veriyor. Tanrı, insanlara Kendisinin kim olduğunu anlamalarını sağlayacak ‘bir yürek vermeye’ isteklidir. Burada geçen “yürek” ifadesi kişinin eğilimleriyle bağlantılıdır. Elbette siz de Yehova’yı tanıyan bir yüreğe sahip olmayı ve O’nun toplumunun bir parçası olarak yaşamayı istiyorsunuz. Bunun için şunları yapmalısınız: Tanrı’nın Sözünü incelemek ve öğrendiklerinizi uygulamak, tövbe etmek ve eski yaşam tarzınızı bırakmak, yaşamınızı Tanrı’ya adamak ve Babanın, Oğlun ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edilmek (Mat. 28:19, 20; Elçi. 3:19). Belki de bu adımları zaten attınız. Ya da Yehova’nın Şahitleriyle düzenli olarak görüşüyorsunuz ve bunları yapmaya yeni başladınız.

5. Yeremya’nın yazdığı kitap çoğunlukla kimlerle ilgiliydi?

5 Az önce değindiğimiz adımlardan bazılarını ya da hepsini atmış olsak bile tutum ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Bunun nedenini, Yeremya’nın yüreğimiz hakkında başka neler söylediğine bakarak görebiliriz. Yeremya kitabının bazı bölümlerinde Yahuda’nın çevresindeki uluslardan bahsedilir. Fakat kitabın büyük kısmı, Yahuda krallarından beşinin hüküm sürdüğü dönemdeki Yahuda halkıyla ilgilidir (Yer. 1:15, 16). Evet Yeremya’nın yazdıkları özellikle kadın, erkek ve çocuklardan oluşan, kendini Yehova’ya adamış bir ulusun fertleri hakkındaydı. Bu kişilerin ataları gönüllü olarak Yehova’nın halkı olmayı seçmişti (Çık. 19:3-8). Yeremya’nın günlerinde de halk, kendilerini Yehova’ya adadıklarını şu sözlerle doğruladılar: “Sana geldik, çünkü Sen bizim Tanrımızsın, ey Yehova” (Yer. 3:22). Acaba onların yürekleri ne durumdaydı?

MECAZİ KALP AMELİYATINA İHTİYAÇLARI VARDI

6. Tanrı’nın yürekle ilgili sözleri bizi neden ilgilendirmelidir?

6 Günümüzde doktorlar, ileri teknolojiyi kullanarak kalbin durumunu ve nasıl çalıştığını görebilirler. Fakat Yehova mecazi kalbimizi, yani yüreğimizi de görebilir. O şöyle söylüyor: ‘Yürek en büyük haindir, ondan her şey beklenir. Onu kim anlayabilir? Ben Yehova, herkese tuttuğu yola, yaptıklarının sonucuna göre karşılık vermek için insanın yüreğini yoklarım’ (Yer. 17:9, 10). Burada geçen ‘yüreği yoklamak’ ifadesiyle, 70 ya da 80 yıl içinde yaklaşık 3 milyar kez atan kalbimizin incelenmesi kastedilmez. Yehova burada mecazi yüreğimizden bahseder. Ayetteki ‘yürek’ kelimesi arzuları, düşünceleri, mizacı, tutumu ve hedefleriyle içteki insana atfeder. Tanrı yüreğinizi inceleyebilir ve bunu bir ölçüde siz de yapabilirsiniz.

7. Yeremya, o dönemdeki Yahudilerin yüreği hakkında neler söyledi?

7 Yüreğimizi incelemeye başlamadan önce şu soru üzerinde düşünebiliriz: Yeremya’nın yaşadığı dönemde, Yahudilerin çoğunun yüreği ne durumdaydı? Buna cevap vermek için Yeremya’nın kaleme aldığı şu ilginç ifadeyi tekrar hatırlayalım: ‘İsrail evinin yüreği sünnetsiz.’ Yehova burada, Kanunun Yahudi erkeklerden talep ettiği sünnetten bahsetmiyordu. Bunu nereden biliyoruz? Yehova şöyle demişti: “İşte, . . . . sünnet edildiği halde sünnetsiz olan herkesten hesap soracağım günler geliyor.” Sünnetli olan Yahudi erkeklerin, aslında ‘yürekleri sünnetsizdi’ (Yer. 9:25, 26). Peki bu ne anlama geliyordu?

8, 9. Yeremya’nın dönemindeki çoğu Yahudi’nin yüreğiyle ilgili ne yapması gerekiyordu?

8 “Yüreği sünnetsiz” ifadesinin anlamını kavrayabilmek için Yehova’nın  Yahudilere yaptığı şu uyarıya bakabiliriz: ‘Ey Yahuda halkı ve Yeruşalim’de yaşayanlar yüreğinizi sünnet edin; yoksa kötülükleriniz yüzünden, öfkemi kimse söndüremez.’ Onların kötülükleri içlerinden, yani yüreklerinden kaynaklanıyordu (Markos 7:20-23’ü okuyun). Evet Tanrı, Yeremya aracılığıyla Yahudilerin yaptığı kötülüklerin kaynağıyla ilgili doğru bir teşhis koydu. Onların yüreği isyankârdı. Niyetleri ve düşünceleri Tanrı’yı memnun etmiyordu (Yeremya 5:23, 24; 7:24-26’yı okuyun). Yehova onlara şöyle dedi: “Yehova için sünnet olun, yüreğinizi sünnet edin” (Yer. 4:4; 18:11, 12).

9 Bu nedenle Yeremya’nın dönemindeki Yahudilerin –tıpkı Musa’nın zamanında olduğu gibi– mecazi bir kalp ameliyatı olmaları, başka sözlerle ‘yüreklerinin sünnet edilmesi’ gerekiyordu (Tekr. 10:16; 30:6). Bu ifade, yüreklerini duyarsız hale getiren her şeyden kurtulmaları anlamına geliyordu. Yani Tanrı’nın emirlerine ters gelen düşüncelerden, arzulardan ve niyetlerden uzak durmalıydılar (Elçi. 7:51).

BUGÜN YEHOVA’YI TANIYAN BİR YÜREĞE SAHİP OLMAK

10. Tıpkı Davut gibi biz de neyi istemeliyiz?

10 Mecazi yüreğin anlamını kavramamıza yardım ettiği için Yehova’ya minnettar olmalıyız. Fakat bazıları, ‘Tüm bunlar bugün Yehova’ya zaten hizmet eden bizleri neden ilgilendirsin ki?’ diye sorabilir. Elbette günümüzde İsa’nın takipçilerinin cemaatindeki çoğu kişi Yehova’ya sadakatle hizmet ediyor, başka sözlerle onlar geçmişteki Yahudiler gibi ‘kötü incirler’ değil. Tersine Tanrı’nın hizmetçileri kendilerini O’na adamış temiz insanlardır. Yine de, Davut’un Yehova’ya söylediği şu sözler üzerinde düşünmeliyiz: “Beni incele, ey Tanrım, yüreğimdekileri bil, beni yokla, kaygılarımı anla. Bende zararlı bir eğilim var mı gör” (Mezm. 17:3; 139:23, 24).

11, 12. (a) Neden her birimiz kendi yüreğini yoklamalıdır? (b) Yehova’dan neyi beklememeliyiz?

11 Yehova, her birimizin O’nun onayına sahip olmasını ve bu durumu korumasını istiyor. Yeremya, Tanrı’nın gözünde doğru olanlar hakkında şunları söyledi: “Ey göklerin hâkimi Yehova, doğru insanı yoklarsın; onun yüreğindekini, gönlündekini görürsün” (Yer. 20:12). Mutlak Güce Sahip Tanrı, doğru kişilerin bile yüreğini yokluyorsa bizim de kendi yüreğimizi yoklamamız gerekmez mi? (Mezmur 11:5’i okuyun). Bunu yaparsak düzeltmemiz gereken bir tutum ya da hedefi veya derinlerdeki yanlış bir duyguyu fark edebiliriz. Bunun yanı sıra, kendimizde yüreğimizin duyarlılığını azaltan bir şey de dikkatimizi çekebilir; başka sözlerle yüreğimizin sünnet edilmesi gerektiğini, yani kesilip çıkarılması gereken bir kısmı olduğunu görebiliriz. Böyle yapmak mecazi bir kalp ameliyatı gibidir. Siz de yüreğinizi yoklamanın iyi olacağını düşünüyorsanız, bunu yaparken hangi şeylere dikkat etmelisiniz? Ayrıca gerekli olan değişiklikleri nasıl yapabilirsiniz? (Yer. 4:4).

12 Şu kesindir: Yehova, bizi değişmemiz için zorlamayacaktır. O, ‘iyi incirlere’ Kendisinin kim olduğunu anlamalarını sağlayacak ‘bir yürek vereceğini’ söylemişti. Fakat yüreklerinin zorla değişeceğini söylememişti.  Bu kişilerin, Tanrı’yı tanıdıklarını gösteren duyarlı bir yüreğe sahip olma arzusu geliştirmeleri gerekiyordu. Bizim için de aynı şey geçerli.

Yüreğimizi yoklamak ve uygun olmayan arzularımızı düzeltmek nimetlerle sonuçlanır

13, 14. İsa’nın bir takipçisinin yüreği hangi anlamda ona zarar verebilir?

13 İsa şöyle dedi: “Kötü düşünceler, cinayetler, zinalar, cinsel ahlaksızlıklar, hırsızlıklar, yalan tanıklıklar ve küfürler yürekten çıkar” (Mat. 15:19). Örneğin bir kişinin yüreğinde yanlış arzular varsa, bu kişi zina ya da cinsel ahlaksızlık yapabilir. Ve eğer tövbe etmezse Tanrı’nın onayını sonsuza dek kaybeder. Ancak kişi böyle ağır bir günah işlemese bile uygun olmayan arzuların yüreğinde gelişmesine izin veriyor olabilir (Matta 5:27, 28’i okuyun). Böyle bir durumda yüreğimizi yoklamaktan büyük yarar görebiliriz. Bunu yaparsak, belki de karşı cinsten birine uygun olmayan duygular, yani Tanrı’nın onaylamadığı, söküp atmamız gereken gizli arzular beslediğimizi fark edeceğiz.

14 Benzer şekilde bir birader “cinayet” işlemese bile, iman kardeşine karşı yüreğinde öfke gelişmesine izin veriyor ve ondan nefret etmeye başlıyor olabilir (Lev. 19:17). Biraderin, yüreğini duyarsız hale getiren bu duygulardan kurtulması için çok çaba göstermesi gerekir (Mat. 5:21, 22).

15, 16. (a) Bir Hıristiyanın yüreğinin nasıl “sünnetsiz” olabileceğiyle ilgili bir örnek verin. (b) Sizce ‘sünnetsiz bir yürek’ neden Yehova’yı memnun etmez?

15 Neyse ki, İsa’nın takipçilerinin çoğunun bu tarz bir “kalp problemi” yoktur, yani onlar yüreklerinde böyle arzuların ve duyguların kök salmasına izin vermezler. Ancak İsa, ‘kötü düşüncelerden’ de söz etmişti. Bunlar, yaşamın birçok alanında bizi etkileyebilecek görüşler ya da tutumlardır. Örneğin, bir kişinin akrabalarına karşı vefalı olmak konusunda çarpık bir bakış açısı olabilir. Elbette İsa’nın takipçileri, özellikle de insanların birbirine sevgi göstermediği bu “son günlerde” akrabalarına sevgi göstermek ister (2. Tim. 3:1, 3). Fakat bu konuda aşırıya kaçabiliriz. Bugün birçok kişi, “Aile bağları her şeyden önce gelir” diye düşünüyor. Bu nedenle yakın akrabaları incindiğinde bunu kişisel bir mesele haline getiriyor ve her durumda onları savunuyorlar. Dina’nın ağabeylerinin güçlü duygularının nelere yol açtığını bir düşünün! (Başl. 34:13, 25-30). Ayrıca üvey kardeşi Amnon’u öldüren Abşalom’u hatırlayın. Acaba o bunu yapmadan önce yüreğinde hangi duygular vardı? (2. Sam. 13:1-30). Evet, “kötü düşünceler” gerçekten de çok tehlikeli olabilir.

16 Elbette gerçek Hıristiyanlar kimseyi öldürmezler. Ancak bazıları, aile  üyelerinden biri bir kardeş tarafından küçümsendiğinde ya da böyle olduğunu düşündüklerinde, o kardeşe karşı aşırı olumsuz duygular besliyor. Bunun sonucunda da ne kendisi bu kardeşe konukseverlik gösteriyor ne de onun bunu yapmasına izin veriyor (İbr. 13:1, 2). Böyle aşırı olumsuz duygular ve konukseverlik göstermemek sevgisizliğin işaretidir ve hafife alınmamalıdır. Yehova yüreğimizde neler olduğunu bilir; içimizde böyle kötü duygular gördüğünde bizim için “yüreği sünnetsiz” teşhisini koyabilir (Yer. 9:25, 26). Fakat unutmayın ki Yehova şöyle diyor: “Yüreğinizi sünnet edin” (Yer. 4:4).

YEHOVA’YI TANIYAN BİR YÜREĞE SAHİP OLMAK VE ONU KORUMAK

17. Yehova’dan korkmak daha hassas bir yüreğe sahip olmamıza nasıl yardım edebilir?

17 Yüreğinizin Yehova’nın öğütlerine karşı gerektiği kadar duyarlı olmadığını fark edebilirsiniz, yani yüreğiniz bir ölçüde “sünnetsiz” olabilir. Belki kendinizde insan korkusu, göz önünde ya da zengin olma arzusu, hatta inatçılık veya bağımsızlık ruhu gibi zayıflıklar tespit ettiniz. Aslında bu gibi eğilimlerle mücadele eden tek kişi siz değilsiniz (Yer. 7:24; 11:8). Yeremya, yaşadığı dönemdeki sadakatsiz Yahudilerin yüreğinin “inatçı ve isyankâr” olduğunu yazmıştı. Sözlerine şöyle devam etti: “‘Sonbahar ve ilkbahar yağmurlarını yağdıran Tanrımız Yehova’dan korkalım’, demeyi yüreklerinden geçirmiyorlar” (Yer. 5:23, 24). Bu sözler, ‘yüreğimizi sünnet etmek’ için Yehova’ya karşı daha büyük bir korku ve takdir geliştirmemiz gerektiğini gösterir. Böyle sağlıklı bir korku, daha hassas bir yüreğe sahip olmamıza ve Tanrı’nın bizden istediği her şeyi yapmamıza yardım edebilir.

18. Yehova, yeni ahde dahil olanlara hangi vaadi verdi?

18 Böyle bir çaba gösterdiğimiz sürece Yehova bize, Kendisini tanımamızı sağlayacak ‘bir yürek verecektir.’ Aslında Yehova bunu yeni ahde dahil olan meshedilmişler için yapacağını şu sözlerle göstermişti: “Kanunumu içlerine koyup yüreklerine yazacağım; Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da Benim halkım olacak.” Devamen şöyle okuyoruz: “Artık hiçbiri komşusuna, hiçbiri kardeşine ‘Yehova’yı tanıyın!’ demeyecek; çünkü en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi Beni tanıyor olacak. . . . . Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını bir daha anmayacağım” (Yer. 31:31-34). *

19. Hangi şeyi özlemle bekleyebiliriz?

19 Ümidi ister gökte ister yerde yaşamak olsun, yeni ahitten sonsuza dek yararlanmayı bekleyen herkes, Yehova’yı tanımalı ve O’nun toplumunun bir parçası olmalıdır. Tabii bunun için İsa’nın fidyesi aracılığıyla günahlarımızın affedilmesi şarttır. Eğer Yehova bizi bağışlayabiliyorsa, bizim de başkalarını zor da olsa bağışlamamız gerekir. İçinizdeki kinden kurtulmaya istekli olmak yüreğinize iyi gelecektir. Böylece hem Yehova’ya hizmet etme isteğinizi hem de O’nu daha iyi tanıma arzunuzu göstereceksiniz. O zaman Yehova’nın, Yeremya aracılığıyla söylediği şu sözler sizin için de geçerli olacak: “Beni gerçekten arayacak ve tüm yürekten aradığınız için de bulacaksınız. Kendimi size bulduracağım” (Yer. 29:13, 14).

^ p. 18 Yeni ahitle ilgili daha fazla bilgi için, Tanrı’nın Bize Yeremya Aracılığıyla Söyledikleri adlı kitabın 14. bölümüne bakın.