İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova Kimleri Onurlandırır?

Yehova Kimleri Onurlandırır?

‘Alçakgönüllülük insana onur kazandırır’ (ÖZD. 29:23).

1, 2. (a) Kutsal Yazılarda “onur” olarak çevrilen İbranice ifade hangi anlamı içerir? (b) Bu makalede hangi soruları ele alacağız?

ONUR duyulan bir kişiden söz edildiğinde genelde aklımıza, zengin, zeki ya da başarılı olduğu için toplumda saygı gören, itibarlı biri gelir. Kutsal Yazılarda “onur”, “itibar”, “övgü” ya da “ihtişam” olarak geçen ifadelerin İbranicedeki karşılıkları “ağırlık” anlamı içerir. Eski devirlerde para değerli metallerden yapılırdı; dolayısıyla para ne kadar ağırsa değeri de o kadar yüksekti. Bu nedenle “onur” olarak çevrilen İbranice ifade değerli ya da etkileyici anlamına gelebilir.

2 İnsanlar genellikle güç, mevki ya da ün sahibi kişilere onur vermeye eğilimlidir. Peki Tanrı onur vereceği insanlarda hangi özellikleri arar? Özdeyişler 22:4 şöyle der: “Alçakgönüllülüğün ve Yehova korkusunun sonucu servet, onur ve yaşamdır.” İsa’nın öğrencilerinden Yakup da şöyle yazdı: “Yehova’nın önünde kendinizi alçaltın, O sizi yükseltecektir” (Yak. 4:10). Yehova’nın insanlara onur vermesi ne anlama gelir? Bizi bu onurdan mahrum edebilecek etkenler nelerdir? Başkalarının da bu onuru kazanmasına nasıl yardım edebiliriz?

3-5. Yehova bizi nasıl onurlandırır?

3 Mezmur yazarı, Yehova’nın onu sağ elinden tutacağına ve onurlandıracağına güvendiğini dile getirdi (Mezmur 73:23, 24’ü okuyun). Peki Yehova bizi nasıl onurlandırır? Yehova alçakgönüllü kullarına birçok yolla nimetler vererek onları onurlandırır. Kendi isteğini anlamaları için onlara anlayış verir (1. Kor. 2:7). Emirlerine itaat edenlere Kendisiyle yakın dost olma onurunu bahşeder (Yak. 4:8).

4 Ayrıca, Yehova kullarına hazine değerindeki kutsal hizmeti emanet etmiştir (2. Kor. 4:1, 7). İyi haberi duyurmak bize onur kazandırır. Bu hizmeti yerine getirerek hem Yehova’yı yüceltiriz hem de başkalarına iyilik ederiz. Yehova şunu vaat ediyor: “Beni  yücelteni Ben de yüceltirim” (1. Sam. 2:30). Bu ayrıcalığa sahip kişiler Yehova’nın önünde iyi bir ad edinerek ve Tanrı’nın diğer hizmetkârlarından övgü alarak onurlandırılırlar (Özd. 11:16; 22:1).

5 ‘Yehova’ya ümit bağlayan ve O’nun yolundan ayrılmayan’ kişileri nasıl bir gelecek bekliyor? Onlara şu vaat verilmiştir: “[Yehova] yeryüzünü mülk edinmen için seni yükseltecek, kötülerin kökünün kazındığını o zaman göreceksin” (Mezm. 37:34). Onlar sonsuz yaşama kavuşmayı özlemle bekliyor. Bu, başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir onurdur (Mezm. 37:29).

“BEN İNSANLARDAN GELECEK ÖVGÜYÜ İSTEMEM”

6, 7. Birçokları İsa’ya neden iman etmek istemedi?

6 Yehova’nın bize kazandırmak istediği onuru elde etmemize hangi etkenler engel olabilir? Bunlardan biri, Tanrı’nın onaylamadığı kişilerin fikirlerine fazla önem vermektir. Elçi Yuhanna İsa’nın zamanında yetkili konumda olan bazıları hakkında şunları yazmıştı: “Aslında yöneticilerden birçoğu bile [İsa’ya] iman etti. Fakat Ferisiler yüzünden, havradan atılmamak için onu kabul ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü onlar insanların gözünde itibarlı olmayı, Tanrı’nın gözünde itibarlı olmaktan daha çok seviyorlardı” (Yuhn. 12:42, 43). Bu yöneticiler Ferisilerin fikirlerine bu kadar önem verdikleri için çok şey kaybettiler.

7 İsa henüz hizmetinin başlarındayken, birçok kişinin ona neden iman etmeyeceğini açıkladı (Yuhanna 5:39-44’ü okuyun). İsrail milleti Mesih’in gelişini yüzyıllardır bekliyordu. İsa hakikati öğretmeye başladığı sıralarda, bazı kişiler Daniel’in peygamberlik sözlerine dayanarak Mesih’in ortaya çıkma vaktinin geldiğini fark etmiş olmalıydı. Bundan aylar önce Vaftizci Yahya iyi haberi duyurmaya başladığında birçokları “Acaba Mesih bu mu?” diye düşünmüştü (Luka 3:15). Şimdiyse uzun zamandır bekledikleri Mesih aralarındaydı. Fakat Kutsal Yazılar hakkında öğretim veren Kanun uzmanları onu kabul etmediler. İsa bunun nedenini açıklamak için onlara şöyle sordu: “Birbirinizden övgü kabul edip de, tek Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsanız nasıl iman edebilirsiniz?”

8, 9. İnsanlardan gelen onur Tanrı’dan gelen onurdan nasıl daha önemli hale gelebilir? Bir örnekle açıklayın.

8 İnsanlar tarafından övülmek, yani onurlandırılmak bizim için Tanrı tarafından onurlandırılmaktan nasıl daha önemli hale gelebilir? Bunu daha iyi anlamak için onuru ışığa benzetebiliriz. Görkemli evrenimiz olağanüstü bir parlaklığa sahiptir. Bulutsuz bir gecede gökyüzündeki milyonlarca yıldıza en son ne zaman baktığınızı hatırlıyor musunuz? Yıldızların ihtişamı gerçekten çok etkileyicidir (1. Kor. 15:40, 41). Fakat bazı şehirlerde o kadar çok ışık var ki yıldızları görmeniz neredeyse imkânsızdır. Bunun nedeni sokaklardaki, stadyumlardaki ve binalardaki ışıkların yıldızlardan daha parlak ya da daha güzel olması mı? Hayır! Şehir ışıkları bize daha yakın olduğu için Yehova’nın yarattığı yıldızları göremeyiz. Gece gökyüzünün güzelliğinden zevk alabilmek için yapay ışık kaynaklarının etkisini bir şekilde engellemeliyiz ya da bu etkiden uzaklaşmalıyız.

9 Benzer şekilde, eğer yüreğimizde insanlardan onur kazanma eğilimi varsa, Yehova’nın bize vermek istediği onurun gözümüzdeki değeri azalır. Birçok kişi ailesinin ya da tanıdıklarının ne düşüneceğinden korktuğu için Krallıkla ilgili mesajı kabul etmiyor. Acaba insanların onayını kazanma arzusu Tanrı’nın  vaftiz edilmiş hizmetkârlarını bile etkileyebilir mi? Oldukça iyi tanındığı bir sahada iyi haberi duyurmak üzere görevlendirilen bir genci düşünelim. İnsanlar onun Yehova’nın Şahidi olduğunu bilmediği için korkup bu görevden kaçacak mı? Ya da teokratik hedefleri olduğu için alaya alınan birini düşünelim. Kararlarının, ruhi konularda net bir anlayışa sahip olmayan kişilerden etkilenmesine izin verecek mi? İsa’nın günah işleyen bir takipçisinin durumunu da düşünebiliriz. Cemaatteki saygınlığını kaybetmekten ya da sevdiklerini düş kırıklığına uğratmaktan korktuğu için suçunu saklayacak mı? Eğer bu kişi Yehova’yla ilişkisini düzeltmeye gerçekten önem veriyorsa, ‘cemaatin ihtiyarlarını çağırıp’ onlardan yardım isteyecektir (Yakup 5:14-16’yı okuyun).

10. (a) İnsanların bizim hakkımızdaki düşünceleri hakkında uygun bakış açısı nedir? (b) Alçakgönüllü olmak bize ne kazandırır?

10 İsa’nın bir takipçisi olarak olgunluğa doğru ilerlerken bir iman kardeşimizin bize öğüt verdiğini düşünelim. İnsanların saygısını kaybetme korkusu, kendimizi haklı çıkarma eğilimi ya da gurur nedeniyle hemen savunmaya geçmezsek kardeşimizin içtenlikle söylediği sözlerden yararlanabiliriz. Ya da bir iman kardeşinizle birlikte bir proje üzerinde çalıştığınızı düşünelim. Güzel fikirleriniz ve harcadığınız emek sonucunda kimin övgü alacağını düşünüp kaygılanır mıydınız? Eğer bu durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, alçakgönüllü olmanın size her zaman onur kazandıracağını unutmayın (Özd. 29:23).

11. Aldığımız övgülere yüreğimizde verdiğimiz karşılık nasıl olmalı? Neden?

11 Gözetmenler ve böyle bir hizmete “erişmeye istekli” olanlar da insanlardan övgü beklemek konusunda dikkatli olmalıdır (1. Tim. 3:1; 1. Sel. 2:6). Yaptığı iyi bir iş nedeniyle içtenlikle övülen bir biraderi düşünün. Buna nasıl tepki göstermeli? Elbette Kral Saul’un yaptığı gibi kendi onuruna bir anıt dikmesi beklenmez (1. Sam. 15:12). Fakat bu başarısının ancak Yehova’nın lütfu sayesinde mümkün olduğunu kabul ediyor mu? Ayrıca gelecekte kazanabileceği her türlü başarının da Tanrı’nın bereketine ve yardımına bağlı olduğunu kabul etmeye hazır mı? (1. Pet. 4:11). Aldığımız övgülere yüreğimizde verdiğimiz karşılık kimden onur beklediğimizi ortaya koyar (Özd. 27:21).

“BABANIZIN ARZULARINI YERİNE GETİRMEK İSTİYORSUNUZ”

12. Bazı Yahudilerin İsa’yı dinlemesine engel olan neydi?

12 Tanrı’dan gelen onuru elde etmemizi engelleyebilecek diğer bir etken de kendi arzularımızdır. Yüreğimizdeki yanlış arzular Tanrı’nın sözlerini dinlememize engel olabilir (Yuhanna 8:43-47’yi okuyun). İsa, bazı Yahudilerin onun sözlerini dinlememesinin nedenini şöyle açıkladı: “Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz.”

13, 14. (a) Araştırmacılar beynimizin insan seslerini algılamasıyla ilgili ne söylüyor? (b) Kimi dinleyeceğimize nasıl karar veririz?

13 Bazen sadece duymak istediklerimizi duyarız (2. Pet. 3:5). Yehova bizi çok önemli bir yetenekle yaratmıştır; istemediğimiz sesleri duymayız. Bir an için durun ve birbirinden farklı kaç ses duyduğunuza dikkat edin. Büyük ihtimalle az önce bu seslerin hiçbirinin farkında değildiniz. Beyindeki limbik sistem, çevreden gelen farklı seslere rağmen kişinin tek bir noktaya odaklanmasına yardım eder. Ancak araştırmacılar, özellikle insan sesi söz konusu olduğunda aynı anda duyulan farklı sesleri ayırt etmenin çok daha zor olduğunu söylüyor. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Bizimle  aynı anda konuşan iki kişi varsa, hangisini dinleyeceğimize karar vermemiz gerekir. Elbette, seçimimiz kimi dinlemek istediğimize bağlı olacaktır. Örneğin, babaları İblis’in arzularını yerine getirmek isteyen Yahudiler, İsa’yı dinlemedi.

14 Hepimiz her gün hikmetli seçimler yapmakla akılsızca davranmak arasında karar vermek zorunda kalıyoruz. Sanki hem hikmet hem de akılsızlık durmadan bize sesleniyor (Özd. 9:1-5, 13-17). Kimin sesini dinliyoruz? Bu, kimi memnun etmek istediğimize bağlıdır. İsa’nın koyunları onun sesini dinler ve onu izler (Yuhn. 10:16, 27). Onlar “hakikatin tarafında” yer alır ve “yabancıların sesini tanımazlar” (Yuhn. 18:37; 10:5). Alçakgönüllü olan bu kişiler Yehova’dan nimetler alır (Özd. 3:13, 16; 8:1, 18).

“BUNLAR SİZİN İÇİN ONURDUR”

15. Pavlus’un çektiği sıkıntılar başkaları için hangi anlamda bir onurdu?

15 Yehova’nın isteğini yapmak konusundaki kararlı tutumumuz başkalarının da onur kazanmasına yardım eder. Pavlus Efesos cemaatine şunları yazdı: “Uğrunuzda çektiğim sıkıntılar sizi sakın yıldırmasın, çünkü bunlar sizin için onurdur” (Efes. 3:13). Pavlus’un çektiği sıkıntılar Efesoslular için ne anlamda bir ‘onurdu’? Onun zorluklara rağmen hizmetini sürdürmesi, Efesosluların Hıristiyan olarak sahip olduğu ayrıcalıkların önemini ve değerini anlamasını sağladı. Eğer Pavlus sıkıntılar karşısında pes etseydi, onlar Yehova’yla ilişkilerinin, kutsal hizmetlerinin ve sahip oldukları ümidin hiçbir değer taşımadığı fikrine kapılabilirlerdi. Pavlus’un tahammülü İsa’nın öğrencisi olmanın çok değerli olduğunu ve tüm özverilere değdiğini ortaya koydu.

16. Listra’da Pavlus’un başına neler geldi?

16 Pavlus’un gayretinin ve tahammülünün iman kardeşleri üzerinde gerçekten de büyük bir etkisi oldu. Elçiler 14:19, 20’de şunlar anlatılıyor: “Pisidya Antakyası’ndan ve Konya’dan bazı Yahudiler gelip insanları kandırdılar. Kalabalık Pavlus’u taşlayıp ölmüş olduğunu düşünerek [Listra’nın] dışına sürükledi. Fakat Pavlus, öğrenciler başına toplandığı sırada ayağa kalkıp şehre girdi. Ertesi gün de Barnabas’la birlikte Derbe’ye gittiler.” Öldüresiye taşlanan birinin hemen ertesi gün 100 kilometrelik bir yolculuk yaptığını düşünün; üstelik hiçbir araç kullanmadan!

17, 18. (a) Timoteos, Pavlus’un Listra’da taşlanmasına tanık olmuş olabilir mi? (b) Pavlus’un tahammülünün Timoteos üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

17 Pavlus’un yardımına koşan “öğrenciler” arasında Timoteos da var mıydı?  Elçiler kitabındaki kayıt bunu belirtmese de bu mümkündür. Çünkü Pavlus Timoteos’a yazdığı ikinci mektupta şunları söylemişti: “Sen ise benim öğretişimi, yaşam tarzımı, . . . . Antakya’da [şehirden kovulmamı], Konya’da [taşlanmam için yapılan hazırlığı] ve Listra’da [taşlanmamı], katlandığım zulümleri yakından izledin. Yine de, Efendimiz beni tüm bunlardan kurtardı” (2. Tim. 3:10, 11; Elçi. 13:50; 14:5, 19).

18 Timoteos tüm bu olanları “yakından izledi.” O, Pavlus’un nelere katlandığının tam olarak farkındaydı. Pavlus’un yaşadığı sıkıntılara tahammül etmesi Timoteos’u derinden etkiledi. Pavlus Listra’yı ziyaret ettiğinde, Timoteos cemaatte örnek biri olmuştu ve “Listra ve Konya’daki kardeşler onun hakkında çok olumlu konuşuyorlardı” (Elçi. 16:1, 2). Genç Timoteos zaman içinde önemli sorumluluklar alacak duruma geldi (Filip. 2:19, 20; 1. Tim. 1:3).

19. Hizmetteki kararlılığımızın başkaları üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?

19 Tanrı’nın isteğini yerine getirmek konusunda kararlı olursak başkaları üzerinde biz de benzer bir etki yaratabiliriz. Özellikle de ileride Tanrı’nın değerli hizmetkârları olacak gençler için bu çok önemlidir. Gençler tarla hizmetinde bizi izleyerek hem konuşma yeteneklerini geliştirir, hem de zor durumlarla nasıl başa çıkabileceklerini öğrenirler. Pavlus iman kardeşlerinin ‘sonsuz yücelik ve kurtuluş elde etmesi için her şeye dayanmaya devam etti’ (2. Tim. 2:10).

Yaşlı Şahitlerin kararlı tutumu gençler için çok değerlidir

20. Neden her zaman Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya çalışmalıyız?

20 O halde, her zaman “Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya” çalışalım (Yuhn. 5:44; 7:18). Yehova, Kendisinden onur kazanmak için gayret gösteren kişilere sonsuz yaşam verecektir (Romalılar 2:6, 7’yi okuyun). Üstelik ‘iyi işler yapmayı tahammülle sürdürmemiz’ başkalarının da sadık kalmasına ve sonsuz yaşam elde etmesine yardım edebilir. Tanrı’nın vereceği onurdan sizi hiçbir şeyin mahrum etmesine izin vermeyin.