İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Cesur Olun, Yehova Yanınızda!

Cesur Olun, Yehova Yanınızda!

‘Cesur ve güçlü ol. Tanrın Yehova, senin yanında’ (YEŞU 1:9).

1, 2. (a) Sıkıntılarla başa çıkmamıza hangi nitelikler yardım eder? (b) İman nasıl tanımlanabilir? Örnek verin.

YEHOVA’YA hizmet etmek bize sevinç veriyor. Fakat hepimiz her insanın karşılaştığı türden sıkıntılar yaşıyor ve ‘doğruluk uğruna acı çekiyoruz’ (1. Pet. 3:14; 5:8, 9; 1. Kor. 10:13). Böyle sıkıntıların üstesinden gelmek için imana ve cesarete ihtiyacımız var.

2 İman nedir? Elçi Pavlus şunları yazdı: “İman, ümit edilen şeylerle ilgili güvenceli bir bekleyiş, görülmeyen gerçeklere dair kanıtların açıkça görülmesidir” (İbr. 11:1). ‘Güvenceli bekleyiş’ olarak çevrilen Yunanca ifade o dönemde ticari belgelerde sıkça kullanılırdı ve gelecekte sahip olunacak bir şeyi teminat altına alma fikri taşırdı. Bu sebeple, başka bir Kutsal Kitap çevirisinde aynı ayet şöyle tercüme edilmiştir: “İman, ümit edilen şeylerin tapu senedidir. Göremediğimiz şeylerin var olduğundan emin olmaktır” (The Simple English Bible). Eğer bir mülk bizim üzerimize tapuluysa, o mülkün bize ait olduğundan kuşku duymayız. Tanrı’nın vaatlerini yerine getireceğine iman etmek, değerli bir mülkün tapusuna sahip olmak gibidir. İmanımız sayesinde hem Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşeceğinden hem de gözümüzle görmesek bile Kutsal Kitapta söylenen her şeyin gerçek olduğundan emin oluruz.

3, 4. (a) Cesaret nedir? (b) İmanımızı ve cesaretimizi artırmanın bir yolu nedir?

3 Bir sözlüğe göre cesaret, “zorluklar ve tehlikeler karşısında korkusuzca konuşmak ve davranmak için ruhsal, duygusal ve ahlaksal açıdan güçlü olmak” anlamına gelir (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible). Cesareti olan bir kişi yüreklidir; korkusuzca, hatta yiğitçe davranır (Mar. 6:49, 50; 2. Tim. 1:7).

4 İman ve cesaret değerli niteliklerdir. Peki, bu niteliklere yeterince sahip olmadığımızı düşünüyorsak ne yapabiliriz? Kutsal Kitapta, bu nitelikleri geliştirip yaşamında sergilemiş sayısız kişiden söz edilir.  Dolayısıyla bu kişilerin yaşamını inceleyerek imanımızı ve cesaretimizi artırabiliriz. Bu konuda bazı örnekler görelim.

YEHOVA YEŞU’YLA BİRLİKTEYDİ

5. Yeşu’nun görevinde başarılı olabilmek için neye ihtiyacı vardı?

5 Şimdi 3.500 yıl öncesine gidelim. İsrailoğullarının Mısır esaretinden kurtulmasının üzerinden kırk yıl geçmişti. Halka önderlik eden Musa peygamber 120 yaşındaydı. Nebo Dağı’na çıkıp Vaat Edilmiş Topraklara uzaktan baktı ve orada öldü. Onun yerine “ruhun verdiği hikmetle dolu” bir adam olan Yeşu seçildi (Tekr. 34:1-9). Bu sırada İsrailoğulları Kenan topraklarını ele geçirmek üzereydi. Başarılı bir önder olabilmek için Yeşu’nun Tanrı’dan gelen hikmete ihtiyacı olacaktı. Ayrıca Yehova’ya iman etmesi, cesur ve güçlü biri olduğunu göstermesi gerekecekti (Tekr. 31:22, 23).

6. (a) Yeşu 23:6’ya göre ne yapmak için cesarete ihtiyacımız var? (b) Elçiler 4:18-20 ve 5:29’daki sözlerden ne öğreniyoruz?

6 Kenan topraklarının ele geçirilmesi uzun yıllar almıştı. Bu savaş yılları boyunca Yeşu’nun hikmet, cesaret ve iman yansıtan davranışları İsrailoğullarına güven vermiş olmalı. Halk cephede yiğitçe savaşmanın yanı sıra, Tanrı’ya itaat etmek için de çok cesur olmalıydı. Yeşu ölmeden önce İsrailoğullarına şöyle dedi: “Musa’nın kanun kitabında yazılı olan her şeye uymak, onları yerine getirmek için çok cesur olun. O sözlerden sağa sola sapmayın” (Yeşu 23:6). Her zaman, özellikle de insanlar Tanrı’nın isteğine aykırı davranmamızı istediğinde, Yehova’ya itaat etmek için bizim de cesarete ihtiyacımız var (Elçiler 4:18-20; 5:29’u okuyun). Eğer Yehova’dan yardım diler ve O’na güvenirsek, O da bize doğru olanı yapma cesareti verecektir.

İŞİMİZDE NASIL BAŞARILI OLABİLİRİZ?

7. Cesurca davranmak ve başarılı olabilmek için Yeşu’nun ne yapması gerekiyordu?

7 Tanrı’nın isteğini yerine getirme cesaretine sahip olabilmek için O’nun Sözünü incelemeli ve öğrendiklerimizi uygulamalıyız. Yehova, Musa’nın ardılı olarak Yeşu’yu seçtiğinde ona şöyle dedi: “Kulum Musa’nın sana emrettiği tüm kanunlara uymak için çok cesur ve güçlü ol. . . . . Bu kanun kitabında yazılanlar dilinden düşmesin. Orada yazılanlara tam olarak uymak için, onu gece gündüz, üzerinde düşünerek oku. O zaman akıllıca hareket eder ve işinde başarılı olursun” (Yeşu 1:7, 8). Yeşu bu öğüdü uyguladı ve ‘işinde başarılı oldu.’ Eğer ona verilen öğüdü biz de uygularsak cesaretimiz artar ve Tanrı’ya sunduğumuz hizmette başarılı olabiliriz.

2013 yılının ayeti: ‘Cesur ve güçlü ol. Tanrın Yehova, senin yanında’ (Yeşu 1:9).

8. 2013 yılının ayeti nedir? Bu sözlerin size nasıl yardımcı olacağını düşünüyorsunuz?

8 Yeşu Yehova’nın devamen söylediği şu sözlerden de büyük güç almış olmalı: “Cesur ve güçlü ol. Korkma, dehşete kapılma! Çünkü her nereye gidersen Ben, Tanrın Yehova, senin yanında olacağım” (Yeşu 1:9). Yehova bizim de yanımızda. O halde karşılaştığımız sıkıntılar ne olursa olsun ‘korkmayalım ve dehşete kapılmayalım.’ Özellikle de şu sözler dikkat çekicidir: ‘Cesur ve güçlü ol. Tanrın Yehova, senin yanında.’ Yeşu 1:9’daki bu sözler 2013 yılının ayeti olarak seçildi. Yeşu’ya  söylenen bu sözlerin yanı sıra şimdi ele alacağımız iman ve cesaret örnekleri de önümüzdeki aylarda hepimizi güçlendirecek.

TAVIRLARINI CESURCA KORUDULAR

9. Rahab nasıl iman ve cesaret gösterdi?

9 Yeşu, Kenan topraklarına iki casus gönderdiğinde fahişe Rahab onları sakladı ve düşmanları yanlış tarafa yönlendirdi. Onun imanlı ve cesaretli tutumu sayesinde, Eriha şehri harap edildiğinde hem kendisi hem de ev halkı hayatta kaldı (İbr. 11:30, 31; Yak. 2:25). Tabii ki, Rahab Yehova’yı memnun etmek için sonradan ahlaksız yaşam tarzını bıraktı. Bugün de İsa’nın takipçisi olmaya karar veren bazı kişiler, iman ve cesaret göstererek Tanrı’yı memnun etmek üzere yaşamlarında benzer değişiklikler yapıyor.

10. Rut hangi şartlar altındayken hakiki tapınmadan yana tavır aldı? Bunun sonucunda hangi nimetleri tattı?

10 Yeşu’nun ölümünden sonra, Moablı Rut da hakiki tapınmadan yana cesurca tavır aldı. İsrailoğullarından biriyle evlenip sonradan dul kalan Rut, Yehova Tanrı hakkında muhtemelen biraz bilgi sahibiydi. Onun Naomi adındaki dul kayınvalidesi de Moab’da yaşıyordu, fakat o İsrailoğullarına ait Beytlehem şehrine dönmeye karar verdi. Naomi yol boyunca Rut’a ısrarla kendi halkına dönmesini söyledi ancak Rut ona şu karşılığı verdi: “Seni terk etmemi, bırakıp gitmemi isteme. . . . . Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak” (Rut 1:16). Rut bu söylediklerinde samimiydi. O sonradan Naomi’nin akrabası Boaz ile evlendi ve bir oğlu oldu. Böylece Davut ve İsa’nın soy hattında yer alma ayrıcalığına sahip oldu. Evet, Yehova onun imanlı ve cesur davranışını ödüllendirdi (Rut 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6).

BİRÇOKLARI HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

11. Yehoyada ve Yehoşeba nasıl cesaret gösterdiler? Böylece neyi başardılar?

11 Kendi çıkarları yerine, Tanrı’nın isteğine ve iman kardeşlerinin iyiliğine önem veren kişilerin Yehova’nın desteğine sahip olduğunu görmek, bize güç ve cesaret kazandırıyor. Örneğin, başkâhin Yehoyada ve eşi Yehoşeba’yı düşünelim. Onlar Kral Ahazya öldükten sonra, hayatlarını tehlikeye atarak Ahazya’nın oğlu Yehoaş’ı altı yıl boyunca sakladılar. Çünkü kralın annesi Atalya, kraliyet soyundan gelen herkesi öldürmüş ve tahtı ele geçirmişti. Yedinci yılda Yehoyada, Yehoaş’ın kral ilan edilmesini ve Atalya’nın öldürülmesini sağladı (2. Kral. 11:1-16). Yehoyada daha sonra mabedin onarılmasında kral Yehoaş’a yardım etti. Yehoyada 130 yaşında öldü ve kralların yanına gömüldü, “çünkü İsrail’de Tanrı için ve O’nun evi için iyi şeyler yapmıştı” (2. Tar. 24:15, 16). Ayrıca, onun ve eşinin cesur davranışları sayesinde Davut’un Mesih’e kadar uzanan kraliyet soyu da korunmuş oldu.

12. Ebed-melek hangi cesur davranışta bulundu?

12 Kral Tsedekiya’nın evinde bir saray görevlisi olan Ebed-melek de Yeremya için hayatını tehlikeye attı. Yahuda yöneticileri haksız yere Yeremya’yı düzeni bozmakla suçlayınca kral, Yeremya’nın çamurlu bir sarnıca atılarak ölüme terk edilmesine izin vermişti (Yer. 38:4-6). Birçok insanın Yeremya’dan nefret ettiği bir ortamda Ebed-melek tehlikeyi göze alıp Yeremya için Tsedekiya’dan yardım istedi. Tsedekiya buna olumlu karşılık verdi. Ebed-melek de yanına 30 adam alıp Yeremya’yı kurtardı. Tanrı, Ebed-melek’e Yeruşalim’deki Babil istilası sırasında hayatta kalacağına dair güvence verdi (Yer. 39:15-18). Yehova Kendi isteğini yerine getirmek için cesaret gösteren herkesi ödüllendirir.

13. Üç İbrani genç nasıl cesaret gösterdi? Onların yaşadıklarından biz nasıl yarar görebiliriz?

 13 Tanrı’nın iman ve cesaret gösteren kişileri ödüllendirdiğini kanıtlayan bir diğer örnek de, MÖ yedinci yüzyılda yaşayan üç İbrani gencin başından geçenlerdir. Kral Nabukadnezar Babil’in önde gelen kişilerini bir araya toplamış ve herkesin devasa bir altın heykelin önünde eğilmesini istemişti. Bunu yapmayan kişiler alev alev yanan bir fırına atılacaktı. Üç İbrani genç, Nabukadnezar’a saygılı bir şekilde şöyle dediler: “Fırına atılırsak, kulluk ettiğimiz Tanrımız bizi kurtarabilir. Alev alev yanan fırından ve senin elinden bizi O kurtarır ey kral. Ama kurtarmasa da ey kral, bil ki, senin tanrılarına kulluk etmeyiz ve diktiğin altın heykele tapınmayız” (Dan. 3:16-18). Daniel 3:19-30’daki kayıt bu üç İbrani gencin heyecan verici kurtuluşunu anlatır. Her ne kadar bugün alev alev yanan bir fırına atılma tehdidiyle karşı karşıya olmasak da, sadakatimizi sınayan durumlarla karşılaşıyoruz. Eğer imanımızı ve cesaretimizi ortaya koyarsak, Yehova’nın bizi de ödüllendireceğinden emin olabiliriz.

14. Daniel nasıl cesaret gösterdi? Bunun sonucu ne oldu?

14 İman ve cesaret konusunda bir diğer örnek Daniel’dir. Onun düşmanları, Kral Darius’a baskı yaparak şöyle dediler: “Ey kral, otuz gün boyunca senden başka bir insandan veya tanrıdan dilekte bulunan kişi aslanlar çukuruna atılsın.” Bunun üzerine kral bu isteklerine uygun bir yasa çıkardı. Daniel bunu “öğrenir öğrenmez evine gitti. Üst kattaki odasının Yeruşalim’e bakan pencereleri açıktı. Bundan önce de her zaman yaptığı gibi, yine günde üç kez diz çöküp dua ederek Tanrısına şükürler sundu” (Dan. 6:6-10). Cesur bir adam olan Daniel bu davranışı nedeniyle aslanlar çukuruna atıldı, fakat Yehova onu kurtardı (Dan. 6:16-23).

15. (a) Akuila ile Priskilla iman ve cesaret konusunda nasıl örnek oldular? (b) İsa’nın Yuhanna 13:34’teki sözleri ne anlama gelir? İsa’nın birçok takipçisi böyle bir sevgiyi nasıl gösteriyor?

15 Kutsal Kitapta ayrıntıları tam olarak verilmese de Akuila ile Priskilla, Pavlus uğruna “canlarını ortaya koydular” (Elçi. 18:2; Rom. 16:3, 4). Onlar İsa’nın şu sözleriyle uyumlu olarak cesurca davrandılar: “Size birbirinizi sevin diye yeni bir emir veriyorum; siz de birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin” (Yuhn. 13:34). Musa Kanunu her kişinin komşusunu kendisi gibi sevmesini talep ediyordu (Lev. 19:18). O halde, İsa’nın emri hangi açıdan ‘yeniydi’? Bu emir onun yaptığı gibi başkaları uğruna canımızı vermeye hazır olmayı içeriyordu. Günümüzde de İsa’nın birçok takipçisi,  iman kardeşlerinin acımasızca zulüm görmesine ya da öldürülmesine engel olmak için ‘canlarını ortaya koyarak’ sevgisini gösteriyor (1. Yuhanna 3:16’yı okuyun).

İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri uzlaşmayı reddetti

16, 17. İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri hangi iman sınavıyla karşılaştı? Günümüzde de İsa’nın bazı takipçilerinin imanı nasıl sınandı?

16 Birinci yüzyıldaki Hıristiyanlar, İsa gibi cesurca davranarak sadece Yehova’ya tapındılar (Mat. 4:8-10). Onlar Roma imparatoru onuruna buhur yakmayı reddettiler (Resme bakın). Daniel P. Mannix şunları yazdı: “Onlara kolaylık olması için çoğu zaman arenada üzerinde ateş yanan bir sunak bulundurulduğu halde, Hıristiyanların çok azı tavırlarından vazgeçti. Bir mahkûmun tüm yapması gereken alevin üzerine bir tutam buhur saçmaktı; bunu yaptığında ona buhur sunduğuna dair bir belge verilecek ve özgür bırakılacaktı. Ayrıca bunu yapmakla imparatora tapınmış olmayacağı, yalnızca Roma devletinin başı olarak onun ilahi karakterini kabullenmiş olacağı özenle açıklanıyordu. Yine de, hemen hemen hiçbir Hıristiyan bu kurtulma fırsatından yararlanmadı” (Those About to Die).

17 İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi toplama kamplarına hapsedilen İsa’nın takipçilerine de özgür kalmaları ve ölümden kurtulmaları için defalarca fırsat verildi. Tek yapmaları gereken Yehova’yı reddettiklerini belirten bir belge imzalamaktı. Fakat birkaç kişi dışında kimse uzlaşmadı. Yakın zamanda Ruanda’da çıkan savaş sırasında Tutsi ve Hutu Şahitler canları pahasına birbirlerini korudular. Böyle sıkıntılar karşısında hepimizin cesarete ve imana ihtiyacı var.

YEHOVA’NIN YANIMIZDA OLDUĞUNU UNUTMAYIN!

18, 19. Kutsal Kitapta yer alan hangi iman ve cesaret örnekleri duyuru işini yerine getirmemize yardım eder?

18 Tanrı’nın, yeryüzündeki hizmetkârlarına şimdiye kadar verdiği en büyük işe katılma ayrıcalığına sahibiz. Bu, Krallık mesajını duyurma ve insanları öğrenci olarak yetiştirme işidir (Mat. 24:14; 28:19, 20). İsa’nın, yaşamıyla bize bıraktığı eşsiz örnek için minnettarız. O ‘şehir şehir, köy köy dolaşarak Tanrı’nın krallığını müjdeledi ve duyurdu’ (Luka 8:1). Krallık mesajını duyurmak için bizim de onun gibi imana ve cesarete ihtiyacımız var. Yehova’nın yardımıyla biz de “doğruluk habercisi” Nuh kadar cesur olabiliriz. “Tanrı’dan korkmayan bir insanlık dünyasının başına tufan” gelmek üzereyken, Nuh bir hüküm mesajı duyurmuştu (2. Pet. 2:4, 5).

19 Dua, iyi haberi duyurma işini yerine getirmemize yardım eder. İsa’nın zulüm gören bazı takipçileri, ‘sözü tam bir cesaretle söyleyebilmek’ için Tanrı’ya dua ettiler ve bu duaları cevaplandı (Elçiler 4:29-31’i okuyun). Eğer evden eve hizmeti konusunda çekingenlik yaşıyorsanız, daha çok iman ve cesaret kazanmak için dua edebilirsiniz. Yehova Tanrı bu dualarınızı mutlaka cevaplayacaktır (Mezmur 66:19, 20’yi okuyun). *

20. Yehova’nın hizmetkârları olarak hangi desteğe sahibiz?

20 Sıkıntılarla dolu bu kötü dünyada, Tanrı’nın istediği gibi bir yaşam sürmek kolay değildir. Fakat yalnız olmadığımızı unutmayın. Yehova bizim yanımızda. Cemaatin başı olan İsa Mesih de bize yardım ediyor. Ayrıca dünya çapında 7.000.000’dan fazla iman kardeşimiz var. Onlarla birlikte imanımızı koruyalım ve iyi haberi duyururken 2013 yılının ayetindeki şu sözleri aklımızda tutalım: Cesur ve güçlü ol. Tanrın Yehova, senin yanında’ (Yeşu 1:9).

^ p. 19 Cesaret konusunda daha fazla örnek için 15 Şubat 2012 tarihli Gözcü Kulesi dergisindeki “Çok Cesur ve Güçlü Ol” başlıklı makaleye bakın.