İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Onlardaki Fazlalık Diğerlerinin Eksiğini Giderdi

Onlardaki Fazlalık Diğerlerinin Eksiğini Giderdi

MİLATTAN SONRA 49 yılıydı. “Cemaatin direkleri sayılan” Petrus, Yakup ve Yuhanna, elçi Pavlus ile hizmet arkadaşı Barnabas’a bir görev verdi. Onlara hem milletlere iyi haberi duyurmalarını hem de yoksul Hıristiyanları unutmamalarını söylediler (Gal. 2:9, 10). Peki bu sorumluluklarını nasıl yerine getirdiler?

Pavlus’un mektupları onun bu konuya verdiği önemi ortaya koyuyor. Örneğin, Korintos’taki Hıristiyanlara şöyle yazdı: “Kardeşlerle ilgili para yardımı konusunda siz de Galatya cemaatlerine verdiğim talimata uyun. Her biriniz haftanın ilk günü kendi maddi gücüne göre kenara bir miktar ayırsın, böylece ben geldiğimde toplama işi olmasın. Oraya geldiğimde, bağışınızı sizin mektuplarla onay verdiğiniz kişiler eliyle Yeruşalim’e göndereceğim” (1. Kor. 16:1-3).

Pavlus, Korintoslulara yazdığı ikinci mektupta yardım toplama işine tekrar değinerek, ‘amaç, başkalarının eksiğinin sizde şu anda bulunan fazlalıkla giderilmesidir’ dedi (2. Kor. 8:12-15).

Pavlus MS 56’da Roma’daki Hıristiyanlara mektup yazdığında, yardım toplama işi tamamlanmak üzereydi. O mektubunda şöyle dedi: “Kutsal kişilere hizmet etmek üzere Yeruşalim’e doğru yola çıkıyorum. Makedonya ve Ahaya’dakiler, Yeruşalim’deki yoksul kardeşler için memnuniyetle bağışta bulundular” (Rom. 15:25, 26). Kısa süre sonra Pavlus görevini tamamlayıp Yeruşalim’e döndü. Orada tutuklandığında Romalı Vali Feliks’e şöyle dedi: “Milletime bağışlanan yardımları yerine ulaştırmaya ve sunular vermeye gelmiştim” (Elçi. 24:17).

Pavlus’un Makedonyalılar hakkında söylediği şu sözler, birinci yüzyıldaki Hıristiyanların sahip olduğu tutumu anlamamızı sağlar: ‘Bağışlara katılma ayrıcalığına sahip olmak için bize yalvarıp yakardılar.’ O, Korintosluları bu güzel örneği uygulamaya teşvik ederek şöyle dedi: “Gönülsüzce ya da zorlamayla değil, herkes yüreğinde kararlaştırdığı gibi versin, çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.” Cemaatleri böyle bir cömertlik göstermek üzere harekete geçiren neydi? Bu hizmetin ardındaki tek neden ‘kardeşlerin ihtiyacını bol bol karşılamak değil’, aynı zamanda ‘Tanrı’ya sunulan şükürlerle de zenginleşmekti’ (2. Kor. 8:4; 9:7, 12). Bizim cömert davranışlarımızın ardında da aynı nedenler olmalı. Tanrımız Yehova başkalarının iyiliğini düşünerek sergilediğimiz böyle bir tutumu kesinlikle ödüllendirecektir. O’nun bereketi insanı gerçekten zengin eder (Özd. 10:22).

DÜNYA ÇAPINDAKİ FAALİYETİMİZ İÇİN TERCİH EDİLEN BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

Elçi Pavlus’un günlerinde olduğu gibi bugün de birçok kişi, dünya çapındaki faaliyeti desteklemek amacıyla ‘bir miktar para ayırıp’ ibadet yapılan yerlerdeki bağış kutularına atar (1. Kor. 16:2). Cemaatler bu bağışları her ay, kendi ülkelerindeki Yehova’nın Şahitlerinin Bürosuna gönderir. Bunun yanında, bağışların Yehova’nın Şahitlerinin yasal bir kurumuna doğrudan gönderilmesi de mümkündür. Yehova’nın Şahitlerinin ülkenizde hizmet veren yasal kurumunun adını öğrenmek için, ülkenizdeki faaliyetten sorumlu Büro ile temas kurabilirsiniz (Türkiye için “Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Derneği”). Büronun adresine www.jw.org/​contact sitesinden ulaşabilirsiniz. Yapabileceğiniz bağış türleri şunlardır:

DOĞRUDAN BAĞIŞLAR

  • Nakit para, mücevher ya da başka değerli eşyalar doğrudan bağışlanabilir.

  • Bağışın doğrudan olduğunu belirten bir mektup yazılmalı.

ŞARTLI BAĞIŞ DÜZENLEMESİ

  • Bu düzenlemede, şarta bağlı olarak yapılan para bağışları, bağışta bulunan kimsenin talebi üzerine geri verilebilir.

  • Bağışın şartlı olduğunu belirten bir mektup yazılmalı.

PLANLI BAĞIŞLAR

Dünya çapındaki Krallık faaliyetini desteklemek için, para ya da değerli eşya bağışlarının yanı sıra başka bağış yöntemleri de vardır. Bu yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Kullanmak istediğiniz yöntemlerden hangilerinin ülkenizde geçerli olduğunu öğrenmek için, lütfen önce ülkenizdeki faaliyetten sorumlu Büro ile temas kurun. Yasal talepler ve vergi kanunları ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, bağış yapmak için en uygun yolu seçmeden önce bu konularda bilgi sahibi kişilere danışmak önemlidir.

Sigorta: Yehova’nın Şahitlerinin bir yasal kurumu, hayat sigortasından veya emeklilik gelirinden yararlanacak taraf olarak gösterilebilir.

Banka Hesapları: Yerel banka mevzuatına göre bir düzenlemeyle, bankadaki mevduat hesapları veya kişisel emeklilik hesapları Yehova’nın Şahitlerinin bir kurumunun kullanımına sunulabilir ya da ölüm durumunda bu kuruma devredilebilir.

Hisse Senetleri ve Tahviller: Hisse senetleri ve tahviller, Yehova’nın Şahitlerinin bir kurumuna şartsız olarak bağışlanabilir veya ölüm durumunda devredilecek taraf olarak bu kurum gösterilebilir.

Gayri Menkuller: Satılabilir gayri menkulleri Yehova’nın Şahitlerinin bir kurumuna bağışlamanın bir yolu şartsız bağışta bulunmaktır. Ayrıca, eğer içinde ikamet ediliyorsa bağış yapan kişinin ömür boyu orada yaşaması için de gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Bağış Geliri: Bağış geliri düzenlemesinde, kişi Yehova’nın Şahitlerinin bir kurumuna para veya kıymetli evrak verebilir. Bağış yapan kişi veya tayin ettiği bir başkası, bunun karşılığında ömür boyu her yıl belirli bir ödeme alır. Bazı ülkelerde bağış yapan kişi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği yıl gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

Vasiyet Düzenlemeleri: Yasal olarak düzenlenmiş bir vasiyetnameyle Yehova’nın Şahitlerinin bir kurumuna mülk veya para bırakılabilir.

“Planlı bağış” teriminden anlaşılacağı gibi, bu tür bağışlarda bulunacak kişi bir plan yapmalıdır. Yehova’nın Şahitlerinin dünya çapındaki faaliyetini planlı bir bağış yöntemiyle desteklemek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla, İngilizce ve İspanyolca olarak Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide (Dünya Çapındaki Krallık Hizmetini Desteklemek İçin Planlı Bağışlar) kitapçığı hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta, ölüm durumunda vasiyetname yoluyla ya da şimdiden çeşitli yollarla yapılabilecek bağışlarla ilgili bilgiler bulunur. Vergi ya da diğer alanlardaki kanunlar ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterdiğinden, bu kitapçıkta yer alan bilgiler sizin durumunuza tam olarak uymayabilir. Bu nedenle, kitapçığı okuduktan sonra kendi hukuk danışmanınızdan veya mali müşavirinizden bilgi almanız iyi olur. Planlı bağış yöntemlerini kullanan birçok kişi, hem Yehova’nın Şahitlerinin dünya çapındaki faaliyetlerini destekleyebildi hem de vergi avantajlarından daha çok yararlanabildi. Eğer ülkenizde varsa, bu kitapçığı cemaatinizin yazmanından isteyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için mektupla veya telefonla Yehova’nın Şahitlerinin Türkiye’deki bürosuyla temas kurabilirsiniz.