İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’ya İtaat Edin, Yemin ve Vaatlerinden Yararlanın

Tanrı’ya İtaat Edin, Yemin ve Vaatlerinden Yararlanın

‘Tanrı daha büyük birinin üzerine yemin edemeyeceğinden Kendi varlığı üzerine yemin etti’ (İBR. 6:13).

1. Yehova’nın sözleri günahkâr insanlarınkinden nasıl farklıdır?

YEHOVA ‘güvenilir Tanrı’dır’ (Mezm. 31:5). Günahkâr insanlara her zaman güvenilemez, fakat ‘Tanrı’nın yalan söylemesi imkânsızdır’ (İbr. 6:18; Sayılar 23:19’u okuyun). O, insanların iyiliği için ne amaçladıysa daima yerine getirmiştir. Örneğin her yaratılış döneminin başında söylediği her şey gerçekten de “oldu.” Altıncı yaratılış gününün sonunda ise “Tanrı yaptığı her şeye baktı; hepsi çok iyiydi” (Başl. 1:6, 7, 30, 31).

2. Tanrı’nın dinlenme günü nedir? O, bu günü neden “kutsal olarak ayırdı”?

2 Yehova Tanrı yarattığı şeylere tekrar baktıktan sonra yedinci günün başladığını söyledi. Bu 24 saatlik bir gün değil, Tanrı’nın yaratma işini bırakarak dinlenmeye çekildiği uzun bir dönemdi (Başl. 2:2). Tanrı’nın dinlenme günü hâlâ devam etmektedir (İbr. 4:9, 10). Kutsal Kitap bu günün tam olarak ne zaman başladığını söylemese de, anlaşılan o gün 6.000 yıl kadar önce, Âdem’in karısı Havva’nın yaratılışından bir süre sonra başladı. Şu anda önümüzde İsa Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığı var. Bu dönemin sonunda, Tanrı’nın yeryüzünü kusursuz insanların sonsuza dek yaşayacağı bir cennet yapma amacı kesinlikle gerçekleşecek (Başl. 1:27, 28; Vah. 20:6). Böyle harika bir geleceğe sahip olacağımıza güvenebilir miyiz? Kesinlikle evet! Çünkü Tanrı “yedinci günü kutsadı ve kutsal olarak ayırdı.” Bu, nasıl bir sorun ortaya çıkarsa çıksın dinlenme gününün sonunda Tanrı’nın amacının mutlaka yerine gelmiş olacağının garantisiydi (Başl. 2:3).

3. (a) Tanrı’nın dinlenme günü başladıktan sonra hangi isyan çıktı? (b) Yehova bu isyanı sona erdirme amacını nasıl açıkladı?

 3 Tanrı’nın dinlenme günü başladıktan sonra bir felaket meydana geldi. Bir melek olan Şeytan Tanrı’ya rakip oldu. O ilk yalanı söyledi ve Havva’yı kandırarak Yehova’ya itaatsizlik etmesini sağladı (1. Tim. 2:14). Ardından Havva kocasını da bu isyana dahil etti (Başl. 3:1-6). Şeytan’ın, Yehova’nın sözlerinin güvenilirliği hakkında şüphe uyandırdığı bu kritik zamanda bile Yehova amacının yerine geleceğini kanıtlamak için yemin etme ihtiyacı hissetmedi. Bunun yerine, belirlediği zamanda anlaşılacak olan şu sözlerle bu isyana nasıl son vereceğini bildirdi: “Seninle [Şeytan’la] kadın arasına, senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım. O [vaat edilen soy] senin başını ezecek, sen onun topuğunu yaralayacaksın” (Başl. 3:15; Vah. 12:9).

YEMİN: YASAL BİR GÜVENCE

4, 5. İbrahim zaman zaman karşısındakine yasal bir güvence vermek için ne yaptı?

4 Tanrı’nın Âdem ve Havva’ya verdiği kelime haznesinin içinde muhtemelen yemin ifadeleri yoktu. Çünkü Tanrı’yı seven ve örnek alan kusursuz varlıkların yemin etmeye ihtiyacı yoktur; onlar zaten her zaman doğruyu söyler ve birbirlerine tamamen güvenirler. Fakat insanlar günah ve kusurlulukla tanışınca her şey değişti. Yalan ve hile yavaş yavaş insanlar arasında yaygınlaştı. Bu nedenle önemli meselelerin doğruluğu hakkında yemin etmek zorunlu hale geldi.

5 İbrahim en azından üç olayda karşısındakine yasal bir güvence vermek için yemin etti (Başl. 21:22-24; 24:2-4, 9). Örneğin bir defasında Elam kralı ve müttefiklerini yendikten sonra yemin etti. O olayda Salem ve Sodom kralları İbrahim’i karşılamaya çıkmıştı. Salem kralı Melkisedek aynı zamanda “Yüceler Yücesi Tanrı’nın kâhiniydi.” O İbrahim için hayırdua etti ve düşmanları karşısında ona zafer kazandırdığı için Tanrı’yı yüceltti (Başl. 14:17-20). Ardından Sodom kralı, halkını istilacı orduların elinden kurtardığı için İbrahim’i ödüllendirmek istedi. Fakat İbrahim şöyle yemin etti: “Yeri göğü Yaratan Yüceler Yücesi Tanrı Yehova’nın önünde el kaldırıp ant ederim ki, ‘Abram’ı ben zengin ettim’ demeyesin diye, senden ne bir iplik ne de çarık bağı alacağım; senden asla bir şey almayacağım” (Başl. 14:21-23).

YEHOVA İBRAHİM’E YEMİN EDEREK VAATTE BULUNUR

6. (a) İbrahim bize nasıl örnek oldu? (b) İbrahim’in itaatinden biz nasıl yararlanacağız?

6 Yehova Tanrı da günahkâr insanlık için şuna benzer ifadeler kullanarak yemin etmiştir: “‘Varlığım üzerine ant ederim ki’ . . . . Ulu Rab Yehova’nın sözü” (Hez. 17:16). Kutsal Kitapta Yehova’nın yemin ettiği 40’tan fazla olay anlatılır. Herhalde en bilineni Tanrı’nın İbrahim’e söyledikleridir. Yehova uzun bir dönem içinde İbrahim’le bazı ahitler yaptı. Tüm bu ahitlerden, vaat edilen Soyun, oğlu İshak aracılığıyla İbrahim’den geleceği görülür (Başl. 12:1-3, 7; 13:14-17; 15:5, 18; 21:12). Sonra Yehova İbrahim’den biricik oğlunu kurban etmesini isteyerek onu sınadı. İbrahim hemen itaat etti ve İshak’ı sunmak üzereyken Tanrı’nın meleği onu durdurdu. Ardından Tanrı, İbrahim’e şöyle yemin etti:  “Varlığım üzerine yemin ederim ki, bunu yaptığın, oğlunu, biricik evladını esirgemediğin için, sana nimetler vereceğim ve soyunu göğün yıldızları, deniz kıyısındaki kum taneleri kadar çoğaltacağım. Senin soyun düşmanlarının kapısını ele geçirecek. Senin soyun aracılığıyla yeryüzündeki tüm milletler nimetler elde edecek, çünkü sözümü dinledin” (Başl. 22:1-3, 9-12, 15-18).

7, 8. (a) Tanrı İbrahim’e neden yemin etti? (b) Tanrı’nın İbrahim’e vaadi ve yemini ‘başka koyunlara’ nasıl yarar sağlayacak?

7 Tanrı neden İbrahim’e vaatlerinin yerine geleceğiyle ilgili yemin etmişti? Bunu, “soyun” ikincil kısmını oluşturarak Mesih’le birlikte mirasçı olacak kişilere güvence vermek ve imanlarını güçlendirmek amacıyla yaptı (İbraniler 6:13-18’i okuyun; Gal. 3:29). Pavlus’un da açıkladığı gibi Yehova “bir antla sözünü pekiştirdi. Böylelikle, Tanrı’nın yalan söylemesi imkânsız olan bu iki değişmez şey [vaadi ve yemini] sayesinde, . . . . önümüze konulan ümide büyük bir cesaretle sarılabiliriz.”

8 Tanrı’nın İbrahim’e ettiği yeminden yararlanacak olanlar meshedilmiş Hıristiyanlarla sınırlı değildir. Yehova İbrahim’in “soyu” aracılığıyla ‘yeryüzündeki tüm milletlerin nimetler elde edeceğine’ dair yemin etmişti (Başl. 22:18). Nimetler elde edecek bu kişilerin arasında cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama ümidine sahip olan itaatli “başka koyunlar” da vardır (Yuhn. 10:16). Ümidiniz ister gökte ister yerde yaşamak olsun, Tanrı’ya itaatli bir yaşam sürmeye devam ederek bu ümide ‘sarılın’ (İbraniler 6:11, 12’yi okuyun).

TANRI’NIN DİĞER YEMİNLERİ

9. İbrahim’in soyu Mısır’da köleyken Tanrı neye yemin etti?

9 Bundan yüzyıllar sonra İbrahim’in soyu Mısır’da köleyken, Yehova Musa’yı onlara gönderdi ve az önce değinilen vaatlerle ilgili tekrar yemin etti (Çık. 6:6-8). Tanrı daha sonra bu olaya atfen şöyle dedi: “İsrail’i seçtiğim gün, elimi kaldırarak . . . . o gün onları Mısır diyarından çıkarıp başka bir memlekete götüreceğime ant ettim. Onlar için seçip kararlaştırdığım o yer süt ve bal akan bir diyardı” (Hez. 20:5, 6).

10. İsrailoğulları Mısır’dan kurtulduktan sonra Tanrı onlara hangi vaatte bulundu?

 10 İsrailoğulları Mısır’dan kurtulduktan sonra Yehova onlara başka bir vaatte daha bulundu: “Sözüme tam olarak itaat eder ve ahdime bağlı kalırsanız, tüm halklar arasında siz Benim özel halkım olursunuz; çünkü tüm yeryüzü Benimdir. Benim için bir kâhinler krallığı ve kutsal bir millet olacaksınız” (Çık. 19:5, 6). Bu çok ayrıcalıklı bir konumdu. Eğer onlar itaatli olurlarsa Tanrı tarafından insanlığa nimetler getirecek bir kâhinler krallığı olarak kullanılabileceklerdi. Yehova İsrailoğulları için yaptıklarını daha sonra anlatırken şöyle dedi: “Yemin ederek seninle bir ahit yaptım” (Hez. 16:8).

11. İsrailoğulları Tanrı’nın seçilmiş halkı olma davetine nasıl karşılık verdi?

11 Yehova o sırada İsrailoğullarını ne itaatli olacaklarına dair yemin etmeleri ne de bu ayrıcalıklı konumu kabul etmeleri için zorladı. Tersine onlar kendi özgür iradeleriyle “Yehova’nın bütün söylediklerini yapacağız” dediler (Çık. 19:8). Üç gün sonra Yehova seçilmiş millet olarak İsrailoğullarından neler istediğini bildirdi. Öncelikle On Emri aldılar, ardından Musa Kutsal Kitapta Çıkış 20. bölüm 22. ayetten 23. bölüm 33. ayete kadar kayıtlı olan diğer emirleri bildirdi. Bunun karşılığında İsrailoğulları ne dedi? “Tüm halk hep bir ağızdan ‘Yehova’nın bütün söylediklerini yapacağız’ diye karşılık verdi” (Çık. 24:3). Daha sonra Musa tüm bunları ‘ahit kitabına’ yazdı ve tüm halk tekrar duysun diye yüksek sesle okudu. Bunun ardından halk üçüncü kez şöyle yemin etti: “Yehova’nın bütün söylediklerini yapacağız ve O’na itaat edeceğiz” (Çık. 24:4, 7, 8).

12. Kanun ahdinin getirdiği yükümlülükler konusunda Yehova ne yaptı, İsrailoğulları ne yaptı?

12 Yehova Kanun ahdinde Kendine düşen görevi hemen yapmaya başladı. Bir toplanma çadırı ve kâhinlik düzenlemesi yaparak günahkâr insanların Kendisine yaklaşmasını mümkün kıldı. Öte yandan İsrailoğulları Tanrı’ya olan adaklarını hemen unuttular ve “İsrail’in Kutsalına acı verdiler” (Mezm. 78:41). Örneğin Musa Tanrı’dan talimatlar almak için Sina Dağı’na çıktığında İsrailoğulları sabırsızlandı ve Musa’nın onları terk ettiğini düşünerek imanlarını kaybetmeye başladılar. Bu nedenle bir altın buzağı yapıp şöyle dediler: “Ey İsrail, seni Mısır diyarından çıkaran Tanrın bu!” (Çık. 32:1, 4). Ardından “Yehova’nın onuruna bayram” düzenleyerek kendi yaptıkları heykele kurbanlar sundular. Bunları gören Yehova Musa’ya şöyle dedi: “Gitmelerini emrettiğim yoldan çok çabuk saptılar” (Çık. 32:5, 6, 8). Maalesef İsrailoğulları bu olayda olduğu gibi tarihleri boyunca birçok kez Tanrı’ya yemin edecek fakat sözlerinde durmayacaklardı (Say. 30:2).

TANRI İKİ KEZ DAHA YEMİN EDER

13. Tanrı Kral Davut’a hangi yemini etti? Bu, vaat edilen Soy için ne anlama geliyordu?

13 Kral Davut’un hüküm sürdüğü sırada, Yehova Kendisine itaat eden herkese yarar sağlayacak iki yemin daha etti. İlk olarak Davut’a tahtının sonsuza dek kalacağına dair yemin etti (Mezm. 89:35, 36; 132:11, 12). Bu, vaat edilen Soy’un “Davut oğlu” olarak adlandırılacağı anlamına geliyordu (Mat. 1:1; 21:9). Davut, kendi soyundan gelecek bu kişiye alçakgönüllülükle  “Efendim” diye hitap etti, çünkü Mesih ondan daha üst bir konuma gelecekti (Mat. 22:42-44).

14. Yehova vaat edilen Soy’la ilgili neye yemin etti? Biz bundan nasıl yarar görüyoruz?

14 İkinci olarak Yehova Davut’a soyundan gelecek bu özel Kralın aynı zamanda Başkâhin olarak hizmet edeceğini de bildirdi. Eski İsrail’de krallık ve kâhinlik birbirinden tamamen ayrı görevlerdi. Kâhinler Levi kabilesinden, krallar ise Yahuda kabilesinden gelirlerdi. Fakat Davut gelecekteki mirasçısıyla ilgili şöyle dedi: “Yehova Efendime dedi ki, ‘Ben düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya dek Sağımda otur.’ . . . . Yehova yemin etti; kararından caymaz. ‘Sen Melkisedek usulüne göre, devirler boyu kâhinsin!’” (Mezm. 110:1, 4). Vaat edilen Soy İsa Mesih, bu sözlerin gerçekleşmesi olarak şu anda gökte hüküm sürmektedir. Ayrıca o tövbe edenlerin Tanrı’yla barışmasına yardım ederek insanların başkâhini olarak da hizmet etmektedir (İbraniler 7:21, 25, 26’yı okuyun).

TANRI’NIN YENİ İSRAİLİ

15, 16. (a) Kutsal Kitap hangi iki İsrail’den bahseder? Bugün hangisi Tanrı’nın onayına sahiptir? (b) İsa yemin etmekle ilgili hangi emri verdi?

15 İsrail ulusu İsa Mesih’i reddettiği için ayrıcalıklı konumuyla beraber “kâhinler krallığı” olma ümidini de kaybetti. İsa, Yahudi liderlere şöyle demişti: “Tanrı’nın krallığı sizden alınacak ve meyvelerini yetiştirecek bir millete verilecek” (Mat. 21:43). MS 33 yılının Pentekost gününde Tanrı’nın ruhunun İsa’nın Yeruşalim’de toplanmış yaklaşık 120 öğrencisinin üzerine dökülmesiyle bu yeni millet doğmuş oldu. Onlar “Tanrı’nın İsraili” olarak adlandırıldı ve kısa zaman sonra o günün bilinen dünyasındaki her milletten binlerce insan bu yeni millete dahil oldu (Gal. 6:16).

16 İsrailoğullarının tersine, Tanrı’nın yeni ruhi İsraili O’na daima itaat ederek iyi meyve vermeye devam etmektedir. Onlara verilen emirlerden biri yemin etmekle ilgiliydi. İsa yeryüzündeyken insanlar yalan yere veya önemsiz konularda bile yemin ediyordu (Mat. 23:16-22). İsa ise takipçilerine şöyle dedi: “Hiç yemin etmeyin; . . . . Evet dediyseniz Evet olsun, Hayır dediyseniz Hayır olsun; bundan ötesi kötü olandan kaynaklanır” (Mat. 5:34, 37).

Yehova’nın vaatleri her zaman gerçekleşir

17. Sonraki inceleme makalesinde hangi sorular cevaplanacak?

17 Bu, yemin etmenin her zaman yanlış olduğu anlamına mı gelir? Daha da önemlisi Evet’imizin Evet olması ne demektir? Bu sorular sonraki inceleme makalesinde cevaplanacak. Tanrı’nın Sözü üzerinde derin düşündükçe Yehova’ya itaat etme kararlılığımız artacak. Bunun sonucunda Yehova yemin ederek verdiği vaatlerine sadık kalarak bizi sonsuza dek ödüllendirecek.